Podstawowe zwroty i frazy 3

 0    188 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cała prawda
inizia ad imparare
the whole truth
cała przyjemność po mojej stronie
inizia ad imparare
my pleasure
cała sprawa bokiem mi wyłazi
inizia ad imparare
I'm sick of the whole business
całe swoje życie
inizia ad imparare
all his life
całe szczęście że
inizia ad imparare
It was fortunate that
całkiem często
inizia ad imparare
quite often
całkiem długo
inizia ad imparare
quite a while
całkiem dobrze
inizia ad imparare
quite well
całkiem możliwe że
inizia ad imparare
it's quite possible that
całkiem nieźle
inizia ad imparare
not bad
całkiem prawdopodobne że
inizia ad imparare
it's quite probable that
całkiem się tutaj zgadzam
inizia ad imparare
I quite agree here
całkiem słusznie; o to właśnie chodzi
inizia ad imparare
that's the thing
całkiem spory zapas, ilość
inizia ad imparare
quite a good supply
całkiem w porządku
inizia ad imparare
quite alright
całkiem zapomniałem, kompletnie zapomniałem
inizia ad imparare
I've completely forgotten
całkowicie
inizia ad imparare
entirely
całkowicie się zgadzam
inizia ad imparare
I completely agree
całkowita racja
inizia ad imparare
dead right
cały boży dzień
inizia ad imparare
all day long, the whole blessed day
cały jestem podekscytowany
inizia ad imparare
I'm all excited
całym sercem
inizia ad imparare
with all my heart
całymi godzinami
inizia ad imparare
for hours together
całymi miesiącami
inizia ad imparare
for months on end
całymi setkami
inizia ad imparare
in hundreds
celowo
inizia ad imparare
on purpose, deliberately, intentionally, purposely
chcąc nie chcąc; siłą rzeczy
inizia ad imparare
owing to force of circumstances
chcesz powiedzieć że
inizia ad imparare
do you mean to say
chcesz żeby cię podwieźć?
inizia ad imparare
do you want a lift?
chcę podkreślić że
inizia ad imparare
I want to press the point
chcę powiedzieć jasno że
inizia ad imparare
I want to say clearly that
chcę się upewnić czy
inizia ad imparare
I want to make sure whether
chciałbym ale
inizia ad imparare
I'd like to but
chciałbym ci przypomnieć aby
inizia ad imparare
I'd like to remind you to
chciałbym mówić z panem Johnsem (TEL)
inizia ad imparare
I'd like to speak to Mr. Johnson
chciałbym pana przedstawić
inizia ad imparare
I'd like to introduce you to
chciałbym pani podarować tę książkę
inizia ad imparare
I would like to present you with this book
chciałbym panią zaprosić na kolację
inizia ad imparare
I'd like to invite you to dinner
chciałbym przedstawić
inizia ad imparare
I'd like to introduce
chciałbym wiedzieć czy
inizia ad imparare
I'd like to know if
chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie
inizia ad imparare
I would like to clarify one misunderstanding
chciałbym wyrazić moją wdzięczność za
inizia ad imparare
I would like to express my gratitude for
chciałbym zaproponować
inizia ad imparare
I'd like to propose
chciałbym, żeby pan poznał
inizia ad imparare
I'd like you to meet
chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia
inizia ad imparare
I'd like to wish you every success
chciałem tylko powiedzieć
inizia ad imparare
I just wanted to say
chętnie
inizia ad imparare
willingly
chłopiec pięcioletni
inizia ad imparare
a boy of five
chociaż
inizia ad imparare
although
chociażby nawet
inizia ad imparare
Even though
choćby najlepszy
inizia ad imparare
however good
chodzą słuchy że
inizia ad imparare
there's a story afloat that
chodzi mi o to że
inizia ad imparare
what I mean is that
chodzi o to czy
inizia ad imparare
the question is whether
chodź i pomóż mi
inizia ad imparare
come and help me
chodź na dół
inizia ad imparare
come on down
cholernie chce mi się
inizia ad imparare
I'm dying for
chwilami
inizia ad imparare
at times
chwileczkę
inizia ad imparare
hold on a second, just a moment
chwyciłeś o co chodzi? chwyciłeś myśl?
inizia ad imparare
got the idea?
chyba najlepiej
inizia ad imparare
perhaps the best
chyba nie mówisz poważnie!
inizia ad imparare
you can't be serious!
chyba tak
inizia ad imparare
I think so
chyba żartujesz!
inizia ad imparare
you must be joking!
chyba że
inizia ad imparare
unless
ciąg dalszy nastąpi
inizia ad imparare
to be continued
ciągle mnie ciekawi czy
inizia ad imparare
I'm still wondering whether
ciągle taki sam
inizia ad imparare
still the same
ciekaw jestem czy
inizia ad imparare
I wonder whether
cienko śpiewać; spuścić z tonu
inizia ad imparare
sing small
cieszę się, że ci się podoba
inizia ad imparare
I'm glad you like
cierpieć na bezsenność
inizia ad imparare
suffer from insomnia
cieszę się, że cię widzę
inizia ad imparare
I'm glad to see you
cieszę się że mogłem pomóc
inizia ad imparare
I'm glad I could help
cieszę się że pan tak sądzi
inizia ad imparare
I'm glad you think so
cieszę się że pana poznałem
inizia ad imparare
I'm glad I met you
cieszy mnie to; miło mi to słyszeć
inizia ad imparare
I'm glad to hear it
ciężkie czasy
inizia ad imparare
hard times
ciężko się zdecydować
inizia ad imparare
it's hard to decide
ciut bardziej, ciut więcej
inizia ad imparare
a bit more
co będzie, jeśli; co się stanie, jeśli
inizia ad imparare
what happens if
co by pan powiedział na
inizia ad imparare
What would you say to
co było, to było
inizia ad imparare
let bygones be bygones
co byś radził?
inizia ad imparare
what would you advise?
co byś zalecał?
inizia ad imparare
what would you recommend?
co byś zrobił w mojej sytuacji?
inizia ad imparare
what would you do in my position?
co cię gryzie? czym się martwisz?
inizia ad imparare
what's eating you?
co cię opętało?, co cię naszło?, co się z tobą dzieje?
inizia ad imparare
what has come over you?
co cię tutaj sprowadza?
inizia ad imparare
what good wind brings you here?
co do (kogoś)
inizia ad imparare
as for
co do jednego
inizia ad imparare
to a man
co drugi
inizia ad imparare
every other
co go to obchodzi?
inizia ad imparare
what does he care?
co jakiś czas
inizia ad imparare
every now and then
co jest co
inizia ad imparare
what's what
co jest nie w porządku?
inizia ad imparare
what's wrong?
co jeszcze? a teraz co?
inizia ad imparare
what's next
co mnie najbardziej uderza jest
inizia ad imparare
what beats me is
co mnie to obchodzi?
inizia ad imparare
What do I care?
co mogę dla pana zrobić?
inizia ad imparare
What can I do for you?
co mogę panu podać?
inizia ad imparare
what can I get you?
co mówiłeś?
inizia ad imparare
what did you say?
co mu z tego przyjdzie?
inizia ad imparare
what will it profit him?
co myślisz o
inizia ad imparare
what do you think of
co najmniej
inizia ad imparare
at least, at the very least
co najwyżej
inizia ad imparare
at most
co nowego?
inizia ad imparare
what's new?
co o nim sądzisz?
inizia ad imparare
what you think of him?
co ona chciała przez to powiedzieć? co oznaczały jej słowa?
inizia ad imparare
what did she mean by saying that?
co pamiętam to
inizia ad imparare
what I remember is
co przez to rozumiesz? co to ma znaczyć?
inizia ad imparare
what do you intend by that?
co się stało?
inizia ad imparare
what's happened?
co się stało?, w czym rzecz?
inizia ad imparare
what's the matter?
co się z tobą dzieje? o co ci chodzi? co ci się stało?
inizia ad imparare
what's the matter with you?
co sił w nogach; pędem
inizia ad imparare
at full pelt
co słychać? jak ci leci?
inizia ad imparare
how are things going?
co słychować?
inizia ad imparare
how's things?
co szczególnie lubię
inizia ad imparare
what I particularly enjoy
co to było?
inizia ad imparare
what was that?
co to ciebie właściwie obchodzi?
inizia ad imparare
what's it to you?
co to za różnica? co ci zależy?
inizia ad imparare
what does it matter?
co to znowu było?
inizia ad imparare
what was that again?
co tu się dzieje?
inizia ad imparare
What's going on here?
co ty sugerujesz?
inizia ad imparare
what are you getting at?
co tylko zechcesz
inizia ad imparare
anything you like
co więcej
inizia ad imparare
what's more
co z tym złego?
inizia ad imparare
what's wrong with that?
co za idiota!
inizia ad imparare
what an idiot!
co za przyjemna niespodzianka!
inizia ad imparare
what a pleasant surprise!
co za pytanie!
inizia ad imparare
what a question!
co za skandal!
inizia ad imparare
what a shame!
co za szczęśliwe spotkanie!
inizia ad imparare
well met!
co za tupet
inizia ad imparare
what a nerve
co za ulga!
inizia ad imparare
what a relief!
co za wspaniała nowina!
inizia ad imparare
what terrific news!
co za wspaniały pomysł!
inizia ad imparare
what a splendid idea
co za zbieg okoliczności!
inizia ad imparare
what a coincidence!
codziennego użytku
inizia ad imparare
of daily use
cokolwiek w tym rodzaju
inizia ad imparare
anything of that nature
coraz gorzej
inizia ad imparare
from bad to worse
coraz lepiej
inizia ad imparare
better and better
coraz wyżej
inizia ad imparare
up and up
coś ci powiem, wiesz co?
inizia ad imparare
I’ll tell you what
coś jest nie w porządku
inizia ad imparare
there is something wrong
coś mi mówi że
inizia ad imparare
something tells me that
coś mi się nie wydaje
inizia ad imparare
I'm not so sure
coś mi się wydaje że
inizia ad imparare
I have a vague idea that
coś nie tak? coś na rzeczy?
inizia ad imparare
is anything the matter?
coś nie tak z?
inizia ad imparare
anything wrong with?
coś trzeba z tym zrobić; coś musi być z tym zrobione
inizia ad imparare
something must be done about it
coś tu jest nie tak; coś tu nie gra
inizia ad imparare
something is wrong with this
coś w tym jest
inizia ad imparare
there is something to it
coś w tym rodzaju, guście
inizia ad imparare
something of the kind
coś wspólnego
inizia ad imparare
something in common
cóż jest takiego ciekawego w?
inizia ad imparare
what's so interesting about?
cóż mogę powiedzieć?
inizia ad imparare
what can I say?
cóż na to poradzę?
inizia ad imparare
how can I help it?
cóż to może być?
inizia ad imparare
what that may be?
cudownie
inizia ad imparare
marvellous
cudzoziemiec
inizia ad imparare
foreigner
czarne na białym
inizia ad imparare
in black and white
czarny, feralny dzień
inizia ad imparare
a black day
czarujący
inizia ad imparare
charming
czas kończyć, już czas
inizia ad imparare
time's up
czas leci!
inizia ad imparare
time flies!
czas leci; czas ucieka
inizia ad imparare
time's running out
czas leci jak strzała
inizia ad imparare
Time flies like an arrow
czas leczy rany
inizia ad imparare
time heals all wounds
czas letni
inizia ad imparare
Summer time
czas mija; czas płynie
inizia ad imparare
time goes by
czas na
inizia ad imparare
it's time for
czas płynie
inizia ad imparare
time passes
czas pokaże czy
inizia ad imparare
time will tell if
czas się wlecze
inizia ad imparare
time drags
czas się skończył
inizia ad imparare
time's up
czas stanął w miejscu
inizia ad imparare
time stood still
czas upływa
inizia ad imparare
time elapses
czas wolny
inizia ad imparare
free time, leisure time
czas zaczynać
inizia ad imparare
it's time we started
czasami znaczy
inizia ad imparare
sometimes means
czasochłonny
inizia ad imparare
consumptive of time
czasy się zmieniają
inizia ad imparare
times are changing
puste słowa
inizia ad imparare
empty words
czego pan sobie życzy?
inizia ad imparare
what do you wish?
czego potrzebuję to
inizia ad imparare
what I need is
czego szczególnie nie lubię
inizia ad imparare
what I particularly dislike
czekać długo
inizia ad imparare
to wait long
czekaj
inizia ad imparare
hold on

Devi essere accedere per pubblicare un commento.