Podstawowe zwroty i frazy 1

 0    73 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
a co byś powiedział na
inizia ad imparare
,how about, what would you say to
a co dopiero
dziecko nie potrafi utrzymać się na nogach, a co dopiero chodzić
inizia ad imparare
let alone
the baby can’t stand yet, let alone walk
a co jeśli
inizia ad imparare
what if
a co to ma znaczyć?
inizia ad imparare
and what does that mean?
a co więcej
inizia ad imparare
and what's more
a co z
inizia ad imparare
what about
a cóż to znowu?
inizia ad imparare
what's that again
a dlaczego?, a dlaczegóż to?
inizia ad imparare
why's that?
a ja miałem nadzieję na
inizia ad imparare
and I was hoping for
a jakże!, proszę bardzo!, oczywiście, koniecznie
inizia ad imparare
by all means!
a jeśli mi się zdarzy
inizia ad imparare
and if I happen to
a jeśli przypadkiem
inizia ad imparare
and if by chance
a kto dzwoni? TEL
inizia ad imparare
who's calling, please?
od czego ma się przyjaciół!
inizia ad imparare
that's what friends are for!
a potem
inizia ad imparare
and then
a po tym
inizia ad imparare
and after that
a propos, przy okazji, nawiasem mówiąc
inizia ad imparare
by the way, by the way, incidentally
a teraz
inizia ad imparare
and now
a teraz żarty na bok
inizia ad imparare
and now jokes aside
a to dlaczego?, czemuż to?
inizia ad imparare
why so?
a to pech!
inizia ad imparare
too bad!
a to szkoda
inizia ad imparare
that’s a pity
a to zabierze dwa lata
inizia ad imparare
and it will take two years
a więc
inizia ad imparare
so
a więc prowadź
inizia ad imparare
so lead the way
a więc przypuszczam, zakładam
inizia ad imparare
so I presume
absolutnie tak
inizia ad imparare
absolutely
absolutnie żadnego porównania
inizia ad imparare
absolutely no comparison
absolutny szok
inizia ad imparare
an absolute shock
aby, ażeby
inizia ad imparare
in order to
aby dać wam przykład
inizia ad imparare
to give you an example
adres do korespondencji
inizia ad imparare
Address for correspondence
adres odbiorcy
inizia ad imparare
address of the consignee
adres zwrotny
inizia ad imparare
return address
adresat nieznany
inizia ad imparare
addressee unknown
adresować paczkę
inizia ad imparare
address the parcel
adwokat diabła
inizia ad imparare
devil's advocate
afera korupcyjna
inizia ad imparare
corruption scandal
afera na wielką skalę
inizia ad imparare
affair on a grand scale
akceptować w pełni
inizia ad imparare
to accept fully
aktualny problem
Jest kilka kwestii bieżących, które powinny zostać przedyskutowane na dzisiejszym spotkaniu.
inizia ad imparare
current issue
There are several current issues that need to be discussed at today's meeting.
akurat na odwrót
inizia ad imparare
just the reverse
albo tak, albo nie; decyduj się
inizia ad imparare
take it or leave it
ale bzdura!
inizia ad imparare
what nonsense!
ale jak mówisz
inizia ad imparare
but as you say
ale muszę się jeszcze dużo nauczyć
inizia ad imparare
but I have a lot to learn
ale nawet wtedy
inizia ad imparare
but even then
ale patrz
inizia ad imparare
but look
ale tylko jeśli
inizia ad imparare
but only if
ależ oczywiście!
inizia ad imparare
but of course!
ależ skąd!
inizia ad imparare
not at all!, not really
ależ to będzie trwało wieki!
inizia ad imparare
it will last forever!
ależ to okropieństwo!
inizia ad imparare
how awful!
ależ to przyjemność
inizia ad imparare
it's a pleasure
ależ to zupełnie w porządku
inizia ad imparare
that's perfectly all right
ależ zapewne
inizia ad imparare
but surely
ależ ze mnie idiota
inizia ad imparare
what an idiot I am
ani ciut
inizia ad imparare
not in the least
ani odrobiny prawdy
inizia ad imparare
not an atom of truth
ani razu; nawet nie
inizia ad imparare
not once, not even
ani się waż!
inizia ad imparare
don't you dare!
ani słowa!
inizia ad imparare
not a word!
ani słowa o tym; ani pary z ust
inizia ad imparare
don't breathe a word of it
ani śladu
inizia ad imparare
not a trace
ani trochę
inizia ad imparare
not a bit, not in the least
ani żywej duszy
inizia ad imparare
not a living soul, not a single person, not a soul
apelacja od wyroku
inizia ad imparare
appeal against the judgment
argument za
inizia ad imparare
argument for
autobus piętrowy
decker
inizia ad imparare
double-decker
aż do
inizia ad imparare
until
aż do następnego razu
inizia ad imparare
till next time
aż do obrzydzenia
inizia ad imparare
till nauseum
aż do odwołania
inizia ad imparare
till canceled

Devi essere accedere per pubblicare un commento.