Podstawowe słówka angielskie lekcja 1

 0    10 schede    alexapaw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
powstawać, pojawiać się / Problem powstał z braku porozumienia
inizia ad imparare
arise,/ The problem arose from a lack of communication
uczęszczać, brać udział / W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób
inizia ad imparare
attend,/ Over a thousand people attended the demonstration.
drażnić, irytowac / Takie rzeczy zawsze mnie irytują
inizia ad imparare
annoy,/ Things like these always annoy me
sztuczny
inizia ad imparare
artificial,/ It's an artyficial lake
osiągnąć / On osiągnął swoje cele
inizia ad imparare
achieve,/ He's achieved his objectives
zaniepokojony
inizia ad imparare
anxious,/ She was very anxious about her future
inny
inizia ad imparare
another,/ he's looking for another job
wygląd
inizia ad imparare
appearance,/ She was shocked by his appearance
ogłaszać / Ogłosili że mają się pobrać
inizia ad imparare
announce,/ They announced they were going to get married
podanie, zastosowanie
inizia ad imparare
applications,/ He hes sent off a lot of job applications

Devi essere accedere per pubblicare un commento.