PHRASAL VERBS

 0    28 schede    pantinciaj
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
be about to do sth=be on the point of doing sth
inizia ad imparare
mieć coś zrobić lada moment, mieć coś zrobić za chwilę
He was about to leave when the phone rang.
inizia ad imparare
Właśnie wychodził kiedy telefon zadzwonił.
be after=chase
inizia ad imparare
gonić, ścigać, poszukiwać
The police were after the thief.
inizia ad imparare
Policja szukała złodzieja.
be down with=be ill with
inizia ad imparare
być chorym na coś
John is down with flu.
inizia ad imparare
Jan ma grypę.
be for sth=be in favour of
inizia ad imparare
być za czymś, popierać coś
They are all for the proposal to build a leisure centre.
inizia ad imparare
Wszyscy są za propozycją zbudowania centrum rekreacyjnego.
be in for=expect sth usually bad
inizia ad imparare
być o krok od doznania czegoś nieprzyjemnego
They are in for bad weather.
inizia ad imparare
Oni są o krok od doświadczenia złej pogody.
be off=be absent from school/work
inizia ad imparare
być nieobecnym
John isn’t in his office. He’s off for two days.
inizia ad imparare
Jana nie ma w jego biurze. On jest nieobecny od dwóch dni.
be on=be shown on TV/at the cinema/theatre etc.
inizia ad imparare
być granym
There’s a good film on at the Metro.
inizia ad imparare
Grają dobry film w Metrze.
be out=be unfashionable
inizia ad imparare
być niemodnym
Log skirts are out this season.
inizia ad imparare
Długie spódniczki są już niemodne w tym sezonie.
be out of light/fire=have stopped burning
inizia ad imparare
zgasnąć
The fire is out- that’s why it’s cold here.
inizia ad imparare
Ognisko zgasło, to dlatego jest tutaj zimno.
be over=have come to an end
inizia ad imparare
skończyć, zakończyć
The film starts at 8.00 and will be over at 10.00.
inizia ad imparare
Film zaczyna się o ósmej a kończy o dziesiątej.
be through with=have ended a relationship/job
inizia ad imparare
skończyć z kimś/czymś
I’m through with Tom- he’s so selfish.
inizia ad imparare
Zerwałam z Tomkiem-on jest taki samolubny.
be up to=be capable of
inizia ad imparare
być zdolnym do zrobienia czegoś, móc coś zrobić
Let’s take the train- I don’t think I’m up to driving so far.
inizia ad imparare
Weźmy pociąg –nie sądzę, że jestem w stanie prowadzić tak daleko.
be up to=feel like doing sth usually sth wrong
inizia ad imparare
kombinować coś
The children must be up to sth- they’re very quiet.
inizia ad imparare
Dzieci z pewnością coś kombinują –są bardzo cicho.
be in favour of sth
inizia ad imparare
być za czymś, popierać coś
be against sth
inizia ad imparare
być przeciwko czemuś

Devi essere accedere per pubblicare un commento.