Phrasal verbs

 0    62 schede    Aleksandra Jakubczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
psuć się
inizia ad imparare
break down
wybuchać
inizia ad imparare
break out
kontynuować
inizia ad imparare
carry on
odzyskać przytomność, przychodzić w odwiedziny
inizia ad imparare
come round
wymrzeć
inizia ad imparare
die out
przetrwać
inizia ad imparare
get by
poddawać się
inizia ad imparare
to give in
spadać
inizia ad imparare
go down
włączyć się
inizia ad imparare
go off
gasnąć
inizia ad imparare
go out
wzrastać
inizia ad imparare
go up
dorastać
inizia ad imparare
to grow up
czekać
inizia ad imparare
hold on
kłaść się
inizia ad imparare
lie down
uciekać
inizia ad imparare
make off
przysypiać
inizia ad imparare
nod off
umrzeć
inizia ad imparare
pass away
zemdleć
inizia ad imparare
to pass out
wyruszyć
inizia ad imparare
set off
rozstać się
inizia ad imparare
to split up
wyróżniać się
inizia ad imparare
to stand out
zostawać w domu
inizia ad imparare
stay in
ustępować ze stanowiska
inizia ad imparare
step down
startować (samolot)
inizia ad imparare
take off
okazać się
inizia ad imparare
turn out
pojawić się
inizia ad imparare
turn up
wysadzać
inizia ad imparare
to blow sth up
powodować
inizia ad imparare
bring sth about
wychowywać
inizia ad imparare
bring sb up
odwoływać
inizia ad imparare
call sth off
przeprowadzać/ wykonywać
inizia ad imparare
carry sth out
ukryć/ zatuszować
inizia ad imparare
cover sth up
zrozumieć
inizia ad imparare
figure sth out
przekazać, wytłumaczyć
inizia ad imparare
get sth across
rozdawać
inizia ad imparare
to give sth away
zdradzić (sekret)
inizia ad imparare
give sth away
rzucić coś, przestać coś robić
inizia ad imparare
give sth up
wręczyć
inizia ad imparare
hand sth in
przekazywać
inizia ad imparare
hand sth over
powstrzymywać
inizia ad imparare
hold sth back
zwolnić (z pracy)
inizia ad imparare
lay sb off
zawodzić
inizia ad imparare
let sb down
sprawdzać
inizia ad imparare
look sth up
psuć
inizia ad imparare
mess sth up
spłacać
inizia ad imparare
pay sth off
odbierać (np. ze szkoły)
inizia ad imparare
pick sb up
odkładać pieniądze na jakiś cel
inizia ad imparare
put sth aside
proponować
inizia ad imparare
put sth forward
odkładać coś w czasie
inizia ad imparare
put sth off
zakładać
inizia ad imparare
to put sth on
złożyć, zmontować
inizia ad imparare
put sth together
odprowadzać
inizia ad imparare
see sb off
zakładzać biznes
inizia ad imparare
set sth up
rozwiązywać problem
inizia ad imparare
sort sth out
wyłączyć
inizia ad imparare
to switch/ turn sth off
włączyć
inizia ad imparare
to switch/ turn sth on
rozłożyć, rozebrać na części
inizia ad imparare
take sth apart
pojáć, przyswajać
inizia ad imparare
take sth in
zdejmować
inizia ad imparare
to take sth off
zatrudniać
inizia ad imparare
take sb on
przejmować
inizia ad imparare
take sth over
zająć, zainteresować się czymś
inizia ad imparare
take sth up

Devi essere accedere per pubblicare un commento.