Phrasal Verbs 19 (500)

 0    50 schede    Kaaamilkaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wypadać, dziać się
inizia ad imparare
come up (e.g. situation)
Czy wydarzyło się coś interesującego od czasu naszej ostatniej rozmowy?
inizia ad imparare
Has anything interesting come up since we last talked?
majstrować przy, grzebać w
inizia ad imparare
tamper with
Nie majstruj przy korkach, to niebezpieczne.
inizia ad imparare
Don't tamper with the fuses, it's dangerous.
polegać na kimś, liczyć na kogoś
inizia ad imparare
rely on / upon sb
Dobra, stara Susan, zawsze można na niej polegać w kryzysowej sytułacji.
inizia ad imparare
Good old Susan, you can always rely on her in a crisis.
dłubać przy czymś, majstrować
inizia ad imparare
tinker with
Travis spędza długie godziny dłubiąc przy swoim rowerze.
inizia ad imparare
Travis spends long hours tinkering with his bike.
oddawać coś, rozdawać
inizia ad imparare
give sth away
Nie mogę uwierzyć, ze oddałeś za darmo ten piękny stary kredens. Odkupiłbym go od ciebie.
inizia ad imparare
I can't believe you gave that beautiful old dresser away. I would have bought it from you.
przekonać, zostać zrozumianym
inizia ad imparare
get across
Rodzicom często nie udaje sie przekonać dzieci jak ważne jest wykształcenie.
inizia ad imparare
Parents often fail to get across to their children how important education is.
spać dłużej niż zazwyczaj, wylegiwać się
inizia ad imparare
sleep in
W weekendy lubię sobie dłużej pospać.
inizia ad imparare
I like to sleep in on weekends.
ustanawiać, powoływać, zakładać coś
inizia ad imparare
set up sth
Kiedyś w przyszłości chciałabym otworzyć swoje własne niewielkie wydawnictwo.
inizia ad imparare
One day in the future I'd like to set up my own small publishing house.
kierować się
inizia ad imparare
make for (direction)
Robi się późno, myślę, że powinniśmy kierować się w strone wioski.
inizia ad imparare
It's getting late, I think we should make for the village.
zmierzać do, dawać do zrozumienia, sugerować
inizia ad imparare
get at
Nie całkiem rozumiem, do czego zmierzasz- chcesz, żebym pomógł czy nie?
inizia ad imparare
I don't quite understand what you're getting at-do you want me to help or not?
rozdawać
inizia ad imparare
give sth out
Oboje byli zajęci rozdawaniem gościom kawałków swojego tortu weselnego.
inizia ad imparare
They were both busy giving out pieces of their wedding cake to the guests.
otaczać kogoś, zbliżać się do
inizia ad imparare
close in on sb / sth
Dziennikarze otoczyli ją, gdy tylko opuściła budynek sądu.
inizia ad imparare
The journalists closed in on her as soon as she'd left the court building.
szybko coś sprawdzać, przyglądać coś (np. dokument)
inizia ad imparare
run through sth
Przejrzyjmy jeszcze raz najważniejsze punkty kontraktu.
inizia ad imparare
Let's just run through the main points of the contract once more.
miec z głowy, kończyć coś
inizia ad imparare
get sth over with
Idę na urlop, jak tylko skończę ten projekt.
inizia ad imparare
I'm going on holiday as soon as I get this project over with.
poprawiać się (o sytuacji)
inizia ad imparare
look up
Po krótkim okresie przejściowym sytuacja zaczyna się znowu poprawiać.
inizia ad imparare
After a short transitional period, things are beginning to look up again.
wychodzić (o zdjęcie)
inizia ad imparare
come out (e.g. photo)
Zrobiłem wczoraj wieczorem dużo zdjęć, ale było za ciemno i żadna z nich nie wyszło.
inizia ad imparare
I took a lot of pictures last night but it was too dark and none of them came out.
wpadać, natknąc się na kogoś/ na coś
inizia ad imparare
bump into sb/sth
Natknął się dziś w supermarkecie na twoich rodziców. Przesyłają pozdrowienia.
inizia ad imparare
I bumped into your parents in the supermarket today. They say hello.
oddalać się od siebie
inizia ad imparare
grow apart
Byli kiedyś bliskimi przyjaciółmi, ale oddalili się od siebie po opuszczeniu szkoły.
inizia ad imparare
They used to be close friends but grew apart after leaving school.
dodzwonić się, połączyć się (telefonicznie)
inizia ad imparare
get through
Jego telefon jest zawsze zajęty, może chwilę potrwać, zanim się dodzwonisz.
inizia ad imparare
His phone is always engaged, it might take you a while to get through.
odzyskiwać
inizia ad imparare
get back
Jak tylko odzyskam swoje pieniądze, już mnie tu nie ma.
inizia ad imparare
As soon as I get my money back I'm out of here.
wychodzić
inizia ad imparare
get out (e.g. from prison)
Gdy po dwudziestu latach wyszedł wreszcie z więzienia, nie miał dokąd pójść.
inizia ad imparare
When, after twenty years, he finally go out of jail, he had nowhere to go.
siadać
inizia ad imparare
sit down
Zabierz stąd gazety, nie ma gdzie usiąść.
inizia ad imparare
Take the newspapers away, there's no room to sit down.
uciekać
inizia ad imparare
run away
Nie możesz wciąż uciekać przed swoimi problemami!
inizia ad imparare
You can't keep running away from your problems!
przewracać się
inizia ad imparare
fall down
Kilka drzew przewróciło się podczas burzy zeszłej nocy.
inizia ad imparare
Several trees fell down during last night's storm.
wracać (np. do przerwanego zajęcia)
inizia ad imparare
get back to sth
Natychmiast wracaj do pracy!
inizia ad imparare
Get back to work right now!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.