Phrasal Verbs 19 (500)

 0    50 schede    Kaaamilkaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
oczekiwać, czekać na
inizia ad imparare
look to
Czekam na dzień, w którym przyjdziesz na spotkanie o czasie.
inizia ad imparare
I look to the day when you'll arrive to meetings on time.
spoglądać
inizia ad imparare
check sb / sth out
Spójrz na tego kociaka po drugiej stronie ulicy. Ma niezłe nogi.
inizia ad imparare
Check out that bird over the road. She's got a great pair of legs.
obrażać, poniżać kogoś
inizia ad imparare
put sb down
Nie rozumiem, czemu zawsze mnie poniżasz w obecności moich kolegów.
inizia ad imparare
I don't understand why you always put me down in front of my mates.
postępować
inizia ad imparare
go about sth (proceed)
Czy jesteś pewien, że najlepszy sposób postępowania w tej sytułacji.
inizia ad imparare
Are you sure this is the best way of going about this situation.
zastępować, rekompensować, odbijać sobie za coś
inizia ad imparare
make up for sth
Ta piękna złota jesień rekompensuje deszczowe lato.
inizia ad imparare
This beautiful golden autumn makes up for the wet summer.
rozumiec, intepretować
inizia ad imparare
make of (understand)
Nie miałem pojęcia, jak zinterpretować jego wieloznaczne uwagi.
inizia ad imparare
I had no idea what to make of his ambiguous remarks.
wywinąć się, ujść na sucho, uchodzić płazem
inizia ad imparare
get away with sth
Musieliby mieć wielkie szczęście, żeby coś takiego uszło im na sucho.
inizia ad imparare
They'll have to be really lucky to get away with something like that.
zatrzymać się (na stacji), zawijać (do portu)
inizia ad imparare
call at
Przepraszam, czy ten pociąg zatrzymuje się na stacji w Exeter?
inizia ad imparare
Excuse me, does this train call at Exeter station?
wynikać z czegoś
inizia ad imparare
stem from sth (e.g. behaviour)
Jego pozorne grubiaństwo wynika z faktu, że w rzeczywistości jest niesamowicie niesmiały.
inizia ad imparare
His apparent rudeness stems from the fact that he is actually extremely shy.
skubać, wyskubać
inizia ad imparare
pick at sth
Kiedy jest zdenerwowany zawsze skubie swoją brodę.
inizia ad imparare
When he is nervous he always picks at his beard.
nabrać niechęci
inizia ad imparare
take against
Mój pies od razu nabrał niechęci od niego.
inizia ad imparare
My dog took against him instantly.
wkurzać
inizia ad imparare
piss off (anger)
Wiesz, co mnie tak naprawdę wkurza? To, że mówi to wszystko, jakby była jakimś ekspertem.
inizia ad imparare
You know what really pisses me off? The way she says all this as if she were some sort of an expert.
szkicowac, redakować, układać
inizia ad imparare
draw up (organise a document)
Ułożyła listę kandytatów odpowiednich do tej pracy.
inizia ad imparare
She has drawn up a list of candidates suitable for this job.
mieć ochotę
inizia ad imparare
feel like
Kelner był tak chamski, że miałam ochotę napluć mu prosto w twarz.
inizia ad imparare
The waiter was so rude, I felt like spitting right in his face.
wyruszać w podróż
inizia ad imparare
set off / out
Kiedy musi wyruszyć, żeby dotrzeć tam na czas?
inizia ad imparare
When do we have to set off to get there on time?
sądzić o
inizia ad imparare
make of (opinion)
Co sądzisz o nowej narzyczonej Marka?
inizia ad imparare
What do you make of Mark's new fiancee?
wpuszczać
inizia ad imparare
let sb in
Próbowałem wejść na koncert, ale mnie nie wpuścili.
inizia ad imparare
I tried to get into the concert but they didn't let me in.
rozpoczynać, zaczynać
inizia ad imparare
go ahead
Jeśli gotowi, ale nie możemy rozpocząć bez pozwolenia rządu.
inizia ad imparare
We are ready but we cannot go ahead without permission from the government.
włączać
inizia ad imparare
switch sth on
Czy mógłbyś włączyć telewizor?
inizia ad imparare
Could you switch the television on?
wyłączać
inizia ad imparare
switch sth off
Dlaczego wyłączyłaś swój telefon?
inizia ad imparare
Why did you switch your telephone off?
oszukać (głód), pokonać (zmęczenie)
inizia ad imparare
stave off
Modelki oszukują głód pijąc duże ilości wody.
inizia ad imparare
Models stave off their hunger by drinking a lot of water.
poszukiwać kogoś, ściągać kogoś
inizia ad imparare
go after sb
Policja go ściągała, ale w jakiś sposób uciekł.
inizia ad imparare
The police went after him but he somehow got away.
dojść do, osiągnąć
inizia ad imparare
come to (reach)
Mam nadzieje, że do tego nie dojdzie, ale jeśli będę musiał kiedyś pracować, będę zamiatać ulice.
inizia ad imparare
I hope it never comes to this, but if I ever have to work I will sweep streets.
być w gotowości, oczekiwać na wezwanie
inizia ad imparare
stand by (by ready)
Cała załoga oczekiwała, gotowa do startu samolotu.
inizia ad imparare
The crew all stood by, ready for the plane to take off.
Tracic przytomnosc, mdlec
inizia ad imparare
black out
Jane stracila przytomnosc wiec niewiele pamieta.
inizia ad imparare
Jane blacked out so she remembers very little.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.