Phrasal Verbs 18 (500)

 0    50 schede    Kaaamilkaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sugerować się, opierać się (na czyjejś opinii)
inizia ad imparare
go by sth
On wydaje się rozsądnym człowiekiem, jeśli można oprzeć się na opinii mojej córki.
inizia ad imparare
He seems to be a reasonable man, if my daughter's opinion is anything to go by.
zdejmować (uranie)
inizia ad imparare
take sth off
Był tak zmęczony, że nawet nie zdjął ubrania.
inizia ad imparare
He was so tired that he didn't even take his clothes off.
zwęzić, zmniejszyć (ubranie)
inizia ad imparare
take in (e.g. clothes)
Schudłem trochę ostatnio musiałem zwęzić wszystkie swoje spodnie.
inizia ad imparare
I've lost a bit of weight recently, I've had to take all my trousers in.
zaczynać nagle, wybuchać
inizia ad imparare
burst into
Oczekiwałem, że wybuchnie płaczem, albo przynajmniej będzie wściekła, ale ona powiedziała tylko „W porządku“.
inizia ad imparare
I expected her to burst into tears or at least be really angry, but she just said: "Fine".
przestrzegać, dotrzymywać
inizia ad imparare
abide by
Jeśli chcesz zatrzymać posadę, musisz przestrzegać zasad,
inizia ad imparare
If you want to keep the job, you must abide by the rules.
nie poddawać się
inizia ad imparare
stand fast
Nasze oddziały nie poddają się i utrzymują swoje pozycje.
inizia ad imparare
Our troops are standing fast and hold their positions.
sprowadzać się do
inizia ad imparare
come down to
Wszystkie twoje problemy sprowadzają sie do twojego lenistwa i braku ambicji.
inizia ad imparare
All your problems come down to your laziness and lack of ambitious.
prowadzić, przeprowadzać
inizia ad imparare
carry out (conduct)
Anges prowadzi badania na temat samotnych matek.
inizia ad imparare
Agnes is carrying out research on single mothers.
zaczynać nagle coś robić
inizia ad imparare
break into sth (start)
Gdy zobaczyła nadjeżdżający autobus zaczęła biec.
inizia ad imparare
She broke into a run when she saw the bus coming.
nie wchodzić, trzymać z daleka
inizia ad imparare
keep off
Nie wchodź na trawę, nie widzisz tabliczki?
inizia ad imparare
Keep off the grass, can't you see the sign?
być poza, nie mieszać się
inizia ad imparare
keep out
Zawsze staram się nie mieszać się do kłótni moich współlokatorów.
inizia ad imparare
I always try to keep out of my flatmates arguments.
kasować (pojazd)
inizia ad imparare
write off
Nie pożyczaj jej swojego nowego samochodu, skasowała już dwa.
inizia ad imparare
Don't lend her your new car, she's already written off two.
znaleść rozwiązanie, wymyślić, zrozumieć
inizia ad imparare
figure out sth
Nie mogę zrozumieć, dlaczego miałbyś zrobić coś takiego.
inizia ad imparare
I can't figure out why you would do such a thing.
przebić się przez
inizia ad imparare
break through
Nie dało się przebić przez tłum zgromadzony w okół sceny.
inizia ad imparare
It was impossible to break through the crowd gathered around the stage.
odrywać, odłamywać, odpadać
inizia ad imparare
break off (sth from sth)
Upuściłam ten kubek na podłogę i odpadło mu ucho.
inizia ad imparare
I dropped that mug on the floor and the handle broke off.
wspierać kogoś, pozostawać lojalnym
inizia ad imparare
stand by (support)
Dziękuje, że mnie wsparłeś w tym trudnym okresie.
inizia ad imparare
Thank you for standing by me in this difficult time.
dotrzymywać czegoś
inizia ad imparare
stand by sth
Czy sądzisz, że nowy rząd dotrzyma danych obietnic?
inizia ad imparare
Do you think the new government will stand by their promises?
mieć z kimś romans
inizia ad imparare
carry on with sb
Wszyscy w biurze wiedzą, że masz romans z szefem.
inizia ad imparare
Everyone in the office knows that you are carrying on with the boss.
uspokajać kogoś, uspokajać się
inizia ad imparare
calm down
Jeśli chcesz, żebym zrozumiała, co mówisz, musisz się najpierw uspokoić.
inizia ad imparare
If you want me to understand what you are saying you have to calm down first.
poruszać, wspominać
inizia ad imparare
bring up
Zawsze, gdy się z nią widzę, porusza temat kariery swojego męża.
inizia ad imparare
Every time I see her she brings up the subject of her husband's successful career.
wyróżniac się
inizia ad imparare
stand out
Znajdziesz Sue z łatwośćią. Jest tak wysoka, że wyróżnia się w każdej grupie ludzi.
inizia ad imparare
You'll find Sue easily. She's so tall she stands out in every group of people.
polubić kogoś
inizia ad imparare
take to sb
Obawaiłam się, że moi przyjaciele mogą go nie zaakceptować, ale oni od razu go polubili.
inizia ad imparare
I was worried that my friends would not accept him, but they took to him instantly.
zbywac, spławiac kogoś
inizia ad imparare
brush off
Próbowałem dowiedzieć się, co jest nie tak, ale mnie spławiła.
inizia ad imparare
I tried to find out what was wrong but she just brushed me off.
pojawić się, zdarzyć się niespodziewanie
inizia ad imparare
crop up
Najwyraźniej pojawiły się jakieś problemy techniczne i nie byli w stanie sfinalizować projektu.
inizia ad imparare
Some technical problems cropped up apparently, and they were unable to complete the project.
niweczyć
inizia ad imparare
rule sth out (thwart)
Ostatnia afera zniweczyła szanse aktualnego prezydenta na elekcję.
inizia ad imparare
The recent affair ruled out the current President's chance for re-election.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.