Phrasal Verbs 16 (500)

 0    50 schede    Kaaamilkaaaaa
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zamieniać (się) w, przekształcać, stawać się
inizia ad imparare
turn into
Ulewne deszcze zmieniły ten obszar w bagno.
inizia ad imparare
The heavy rains turned the area into a swamp.
przerywać
inizia ad imparare
break up (interrupt)
Musieli przerwać imprezę z powodu skarg sąsiadów.
inizia ad imparare
They had to break up the party because of the neighbour's complaints.
powodować, doprowadzać do
inizia ad imparare
bring about
Nie mam pojęcia, co spowodowało całe to nieporozumienie.
inizia ad imparare
I've no idea what brought about the whole misunderstanding.
szukać czegoś kogoś
inizia ad imparare
look for sth/sb
Szukałam prezentu ślubnego przez cały dzień, ale nie znalazłam niczego odpowiedniego.
inizia ad imparare
I've been looking for a wedding present all day, but I haven't found anything suitable.
zgadzać się, mieć dobre relacje
inizia ad imparare
get on
Ci dwaj nigdy tak naprawdę nie zgadzali się, ale obecnie ich relacje są szczególnie napiętę.
inizia ad imparare
Those two have never really got on but now their relations are particularly strained.
wyrwać się, uciec
inizia ad imparare
break out of
Sześciu więźniów uciekło z więzienia wczorajszej nocy.
inizia ad imparare
Six prisoners broke out of jail last night.
zamilknąć, odmawiać mówienia
inizia ad imparare
clam up
Odmówił mówienia w momencie gdy dowiedział się, że jestem policjantem.
inizia ad imparare
He clammed up the moment he realised that I’m a police officer.
dać się złapać, wpadać w (pułapkę)
inizia ad imparare
fall into (e.g. into a trap)
Nie mogę uwierzyć, że dałam się złapać w jego pułapkę.
inizia ad imparare
I can't believe I've fallen into his trap.
włamywać się do czegoś, wdzierać się gdzieś
inizia ad imparare
break into sth (robbery)
Ktoś włamał sie wczoraj w nocy do mojego samochodu i ukradł radio.
inizia ad imparare
Somebody broke into my car last night and stole the stereo.
pobić kogoś
inizia ad imparare
beat sb up
Został pobity przez jej zazdrosnego męża i jego kolegów.
inizia ad imparare
He's been beaten up by her jealous husband and his mates.
odczepić się
inizia ad imparare
push off
Odczep się, Larry! Dlaczego uparłeś się mi dokuczać!?
inizia ad imparare
Push off, Larry! Why do you insist on annoying me?!
odczepić się
inizia ad imparare
piss off (leave alone)
Ona ciągle narzeka na mój niezdrowy styl życia. Czemu nie może się po prostu odczepić?
inizia ad imparare
She keeps nagging about my unhealthy lifestyle. Why can't she just piss off?
odpłacać komuś
inizia ad imparare
pay sb back
Czuła się upokorzona, ale obiecała sobie, że odpłaci draniowi pięknym za nadobne.
inizia ad imparare
She felt humiliated but promised herself she would pay the bastard back in kind.
mylić (kogoś, coś)
inizia ad imparare
mix up
Oni mają bardzo podobne głosy i ludzie często mylą ich przez telefon.
inizia ad imparare
They have very similar voices and people often get them mixed up on the phone.
wynagradzać coś komuś, rekompensować
inizia ad imparare
make sth up to sb
Nie mogę iść dziś z tobą do kina, ale wynagrodzę ci to.
inizia ad imparare
I can't come with you to the cinema tonight, but I will make it up to you.
odgryzać się komuś, odpłacać się
inizia ad imparare
get back at sb
Jon próbuje mi się odgryść za to, co powiedziałam o nim jego rodzicom.
inizia ad imparare
Jon is trying to get back at me for what I told his parents about him.
zachorować
inizia ad imparare
come down with sth
Zachorowała na ospę wietrzną, kiedy miała jedenaście lat.
inizia ad imparare
She came down with chickenpox when she was eleven.
wyrosnąc z
inizia ad imparare
grow out of
Oddaje wszystkie ubrania, z których wyrosną moje dzieci, organizacjom charytatywnym.
inizia ad imparare
I give all the clothes my children grow out of charity.
pasować do czegoś
inizia ad imparare
go with sth
Myślę, że powinnaś kupić te buty, bardzo dobrze pasują do twojej różowej sukienki.
inizia ad imparare
I think you should buy these shoes, they go really well with your pink dress.
żądać
inizia ad imparare
call for (demand)
Po skandalu opinia publiczna zażądała rezygnacji premiera.
inizia ad imparare
After the scandal the public called for the Prime Minister's resignation.
powoływać do wojska
inizia ad imparare
call sb up
Został powołany do wojska jak tylko skończył szkołę.
inizia ad imparare
He was called up by the army as soon as he'd finished school.
wprowadzać w życie, wykonywać
inizia ad imparare
carry out (introduce)
Wykonaliśmy wszystkie konieczne badania i czekamy na wyniki.
inizia ad imparare
We've carried out all the necessary tests and are waiting for the results.
zrywać
inizia ad imparare
break off (stop)
Jedna ze stron zerwała negocjacje.
inizia ad imparare
One of the parties broke off the negotiations.
odpowiadać (np. na zarzuty)
inizia ad imparare
answer back (e.g. for accusations)
Później otrzymasz możliwość odpowiedzi
inizia ad imparare
You will be given the opportunity to answer back later.
kombinować
inizia ad imparare
be up to sth (e.g. mischief)
Nie ufaj mu, on zawsze coś kombinuje.
inizia ad imparare
Don't trust him, he is always up to something.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.