particular vocabulary

 0    18 schede    maxoror
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to beat the competition
inizia ad imparare
pokonać konkurencję
hostile takeover
inizia ad imparare
wrogie przejęcie firmy
to sign a contract
inizia ad imparare
podpisać umowę
to be in charge (of something)
inizia ad imparare
zarządzać czymś/być odpowiedzialnym za coś
to deliver the goods
inizia ad imparare
dostarczyć towar
registered trademark
inizia ad imparare
zastrzeżony znak firmowy
to close a deal
inizia ad imparare
podpisać umowę/dobić targu
assembly line
inizia ad imparare
linia montażowa
conveyor belt
inizia ad imparare
taśmociąg
to stay ahead of the competition
inizia ad imparare
wyprzedzać konkurencję
to bring to a standstill
inizia ad imparare
doprowadzic do przestoju
heavy industry
inizia ad imparare
przemysł ciężki
mining industry
inizia ad imparare
przemysł wydobywczy
industrial output
inizia ad imparare
produkcja przemysłowa
to launch a new product
inizia ad imparare
wprowadzić nowy produkt na rynek
to hold a meeting
inizia ad imparare
odbywać spotkanie/zebranie
to meet a deadline
inizia ad imparare
zdążyć przed upływem ostatecznego terminu
to go out of business
inizia ad imparare
zbankrutować/zwinąć interes

Devi essere accedere per pubblicare un commento.