Państwo i społeczeńswo

 0    112 schede    goryniakp
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podpalenie
inizia ad imparare
arson
napad
inizia ad imparare
assault
dowody
inizia ad imparare
evidence
pseudokibic
inizia ad imparare
football hooligan
oszust
inizia ad imparare
fraudster
trzymać kogoś w areszcie
inizia ad imparare
keep sb in custody
mniejsze wykroczenie
inizia ad imparare
minor offence
drobne wykroczenie
inizia ad imparare
petty crime
ukraść komuś coś
inizia ad imparare
rob sb of sth
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
brać łapówkę
inizia ad imparare
take a bribe
pzemoc
inizia ad imparare
violence
ogłosić wyrok
inizia ad imparare
announce the verdict
zostać oskarżonym o coś
inizia ad imparare
be charged with sth
praca społeczna
inizia ad imparare
community service
przyznawać się do czegoś
inizia ad imparare
confess to sth
uznać kogoś winnym popełnienia
inizia ad imparare
convict sb of
kara cielesna
inizia ad imparare
corporal punishment
sprawa w sądzie
inizia ad imparare
court case
uznać kogoś winnym czegoś
inizia ad imparare
find sb quilty of
mandat
inizia ad imparare
fine
ujść na sucho
inizia ad imparare
get away with sth
niewinnym
inizia ad imparare
innocent
śmiertelny zastrzyk
inizia ad imparare
lethal injection
kara dożywocia
inizia ad imparare
life imprisonment
kara więzenia
inizia ad imparare
prisone sentence
kara za coś
inizia ad imparare
punishment for sth
skazać kogoś na coś
inizia ad imparare
sentence sb to sth
wyrok w zawieszeniu
inizia ad imparare
suspended sentence
podać kogoś do sądu
inizia ad imparare
take sb to court
traffic ticket
inizia ad imparare
mandat
mieć proces
inizia ad imparare
go on trial
granica państwa
inizia ad imparare
border
granica wewnątrz państwa
inizia ad imparare
boundary
obywatelstwo
inizia ad imparare
ciizenship
dyktatura
inizia ad imparare
dictatorship
obcokrajowiec
inizia ad imparare
foreigner
mieszkaniec
inizia ad imparare
inhabitant
hym narodowy
inizia ad imparare
national anthem
uchodźca
inizia ad imparare
refugee
ustawa
inizia ad imparare
bill
wprowadzać ustawę
inizia ad imparare
introduce a law
pracownik służb publicznych
inizia ad imparare
civil servant
okręg wyborczy
inizia ad imparare
constituency
tworzyć rząd
inizia ad imparare
form government
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
Izba Gmin
inizia ad imparare
House of Commons
Izba Lordów
inizia ad imparare
House of Lords
Izba Reprezentantów
inizia ad imparare
House of Representatives
lewicowy
inizia ad imparare
left-wing
ustawodawstwo
inizia ad imparare
legislation
samorząd
inizia ad imparare
local government
Ministerstwo Obrony Narodowej
inizia ad imparare
Ministry of Defence
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
inizia ad imparare
Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Spraw Wwenętrznych
inizia ad imparare
Ministry of Home Affairs
parlament
inizia ad imparare
parliament
członek partii
inizia ad imparare
party member
polityka dotycząca czegoś
inizia ad imparare
policy on sth
premiem
inizia ad imparare
Prime Minister
zrezygnować ze stanowiska
inizia ad imparare
resign from post
rządzić krajem
inizia ad imparare
rule the country
wywiad
inizia ad imparare
secret service
kadencja
inizia ad imparare
term
radny
inizia ad imparare
town councillor
rada miejsca
inizia ad imparare
city council
ratusz
inizia ad imparare
town hall
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote ab
organizować zbiórkę pieniędzy
inizia ad imparare
do foundraising
dawać pieniądze na cele dobroczynne
inizia ad imparare
donate money to charity
wystosować apel
inizia ad imparare
launch an appeal
rozwiązywać konflikty
inizia ad imparare
resolve conflict
zgłosić się jako wolontariusz do czegoś
inizia ad imparare
voulnteer to do sth
szlachetny cel
inizia ad imparare
worthy cause
drobne
inizia ad imparare
change
spadek gospodarczy
inizia ad imparare
economic decline
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
econimic growth
zbankrutować
inizia ad imparare
go out of business
ponieść straty
inizia ad imparare
make a loss
przynieść zysk
inizia ad imparare
make a profit
deficyt handlowy
inizia ad imparare
trade deficit
siła robocza
inizia ad imparare
work force
biskup
inizia ad imparare
bishop
zakon żeński
inizia ad imparare
convent
zakon męski
inizia ad imparare
monastery
zakonnik
inizia ad imparare
monk
meczet
inizia ad imparare
mosque
zakonnica
inizia ad imparare
nun
ksiądz
inizia ad imparare
priest
synagoga
inizia ad imparare
synagogue
siły zbrojne
inizia ad imparare
armed force
popełnić ludobjstwo
inizia ad imparare
commit genocide
zapewniać bezpieczeństwo narodowe
inizia ad imparare
ensure national security
czystka etniczna
inizia ad imparare
ethnic cleansing
wystrzelić z pistoletu maszynowego
inizia ad imparare
fire the machine gun
siły partyzanckie
inizia ad imparare
guerilla forces
wprowadzić godzinę policyjną
inizia ad imparare
impose a curfew
iwazja
inizia ad imparare
invasion
przeprowadzać ataki terrorystyczne
inizia ad imparare
launch terrorist attakc
złożyć broń
inizia ad imparare
lay down one's arms
nie trafić w cel
inizia ad imparare
miss the target
ponieść duże straty
inizia ad imparare
suffer heavy losses
zamachowiec samobójca
inizia ad imparare
suicide bomber
nieuzbrojeni cywile
inizia ad imparare
unarmed civilians
obniżyć się spaść
inizia ad imparare
decrease
spaść
inizia ad imparare
drop
tendencja ekonomiczna
inizia ad imparare
economic tend
wzrastać
inizia ad imparare
increase
pozostać na tym samym poziomie
inizia ad imparare
remain stable
nieznacznie
inizia ad imparare
slightly
gwałtownie spadać
inizia ad imparare
slump
poszybować w górę
inizia ad imparare
rocket
równomiernie
inizia ad imparare
steadily

Devi essere accedere per pubblicare un commento.