Państwo i społeczeństwo

 0    150 schede    kasiabielecka94
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
assault
inizia ad imparare
napaed
attack sb with a knife
inizia ad imparare
zaatkować kogoś nożem
blackmail
inizia ad imparare
szantaż
break the law
inizia ad imparare
złamać prawo
burgle
inizia ad imparare
włamać się
commit a crime
inizia ad imparare
popełnić przestępstwo
drug dealing
inizia ad imparare
handlować narkotykami
evidence
inizia ad imparare
dowody
drunk driver
inizia ad imparare
pijany kierowca
football hooligan
inizia ad imparare
pseudokibic
forge
inizia ad imparare
fałszować
fraud
inizia ad imparare
oszustwo
have an alibi
inizia ad imparare
mieć alibi
hijack
inizia ad imparare
porwać samolot
investigate
inizia ad imparare
prowadzić dochodzenie
investigation
inizia ad imparare
dochodzenie
keep sb in custody
inizia ad imparare
trzymać kogoś w areszcie
kidnap
inizia ad imparare
porywać
kidnaping
inizia ad imparare
porwanie
kidnaper
inizia ad imparare
porywacz
offence
inizia ad imparare
wykroczenie
mug
inizia ad imparare
napasc
mugging
inizia ad imparare
rabunek
mugger
inizia ad imparare
rabuś
murderer
inizia ad imparare
morderca
petty crime
inizia ad imparare
drobne wykroczenie
pickpocketing
inizia ad imparare
kradzież kieszonkowa
police station
inizia ad imparare
posterunek policji
rape
inizia ad imparare
zgwałcić
rapist
inizia ad imparare
gwałciciel
rob sb of sth
inizia ad imparare
ukraść cos komuś
shopift
inizia ad imparare
kradzież w sklepie
smuggle
inizia ad imparare
przemyać
steal
inizia ad imparare
kraść
suspect
inizia ad imparare
podejrzany
take a bribe
inizia ad imparare
brać łapówkę
thieft
inizia ad imparare
kradzież
victim
inizia ad imparare
ofiara
violetce
inizia ad imparare
przemoc
witness
inizia ad imparare
świadek
announce the verdict
inizia ad imparare
ogłosić werdykt
be charged with sth
inizia ad imparare
byś oskarżonym o coś
capital punishment
inizia ad imparare
kara śmierci
community service
inizia ad imparare
praca społeczna
confess to sth
inizia ad imparare
przyznawać się do czegoś
convict sb of
inizia ad imparare
uznawac kogoś winnym popewnienia
corporal punnishemnt
inizia ad imparare
kara cielesna
court case
inizia ad imparare
sprawa w sądzie
find sb guilty of
inizia ad imparare
uznać kogos winnym czegoś
get away with sth
inizia ad imparare
wyjść na sucho, uniknąc kary
harsh punishment
inizia ad imparare
surowa kara
innocent
inizia ad imparare
niewinny
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
lethal injection
inizia ad imparare
śmiertelny zastrzyk
life imprisonment
inizia ad imparare
kara dożywotnia
prison sentence
inizia ad imparare
kara więzienna
sentence
inizia ad imparare
wyrok
suspended sentence
inizia ad imparare
wyrok w zawieszeniu
takie sb to court
inizia ad imparare
podać kogoś do sądu
trial
inizia ad imparare
proces
border
inizia ad imparare
granica państwa
boundary
inizia ad imparare
granica wewnątrz państwa
citizen
inizia ad imparare
obywatel
dictatorship
inizia ad imparare
dyktatura
foreigner
inizia ad imparare
obcokrajowiec
homeland
inizia ad imparare
ojczyzna
inhabitant
inizia ad imparare
mieszkaniec
nation anthem
inizia ad imparare
hymn narodowy
political asylum
inizia ad imparare
azyl polityczny
refugee
inizia ad imparare
uchodźca
royal family
inizia ad imparare
rodzina królewska
state
inizia ad imparare
państwo, stan
bill
inizia ad imparare
ustawa
constituency
inizia ad imparare
okręg wyborczy
embassy
inizia ad imparare
ambasada
form the government
inizia ad imparare
tworzyć rząd
head of state
inizia ad imparare
głowa państwa
legislation
inizia ad imparare
ustawodawstwo
local government
inizia ad imparare
samorząd
party member
inizia ad imparare
członek partii
Prime Minister
inizia ad imparare
premier
resign from post
inizia ad imparare
zrezygnować ze stanowiska
rule the country
inizia ad imparare
rządzic krajem
term
inizia ad imparare
kadencja
town councillor
inizia ad imparare
radny
city council
inizia ad imparare
rada miejska
town hall
inizia ad imparare
ratusz
compaign for human rights
inizia ad imparare
prowadzić kompanię na rzecz praw człowieka
do fundraising
inizia ad imparare
organizowac zbiórkę pieniędzy
donate money to charity
inizia ad imparare
dawac pieniądze na cele dobroczynne
launch an appeal
inizia ad imparare
wystosowac apel
promote education
inizia ad imparare
promowac edukację
raise money for sth
inizia ad imparare
zbierać pieniądze na coś
resolve conflict
inizia ad imparare
rozwiązywac problem
volunteer to do sth
inizia ad imparare
zgłosić się jako wolontariusz do czegoś
worthy cause
inizia ad imparare
szlachetny cel
black market
inizia ad imparare
czarny rynek
change
inizia ad imparare
drobne pieniądze
depression
inizia ad imparare
kryzyz (gosp.)
economic decline
inizia ad imparare
spadek gosp
economic growth
inizia ad imparare
wzrost ekonomiczny
free-market economy
inizia ad imparare
gospodarka wolnorynkowa
have debts
inizia ad imparare
mieć długi
income
inizia ad imparare
przychód
make a loss
inizia ad imparare
ponieść straty
make a profit
inizia ad imparare
przynieśc zysk
pay taxes
inizia ad imparare
płacić podatki
payment
inizia ad imparare
płatność
rate of inflation
inizia ad imparare
stopa inflacji
recession
inizia ad imparare
recesja
set up a company
inizia ad imparare
zakładać firmę
trade deficit
inizia ad imparare
deficyt handlowy
waste money
inizia ad imparare
tracic pieniądze
workforce
inizia ad imparare
siła robocza
bishop
inizia ad imparare
biskup
convent
inizia ad imparare
zakon żeński
faith
inizia ad imparare
wiara
monastery
inizia ad imparare
zakon męski
monk
inizia ad imparare
zakonnik
mosque
inizia ad imparare
meczet
nun
inizia ad imparare
zakonnica
muslim
inizia ad imparare
muzułmanin
orthodox
inizia ad imparare
prawosławny
pope
inizia ad imparare
papież
pray
inizia ad imparare
modlić się
priest
inizia ad imparare
ksiądz
armed forces
inizia ad imparare
siły zbrojne
become a prisoner of war
inizia ad imparare
zostać jeńcem wojennym
commit genocide
inizia ad imparare
popełnić ludobójstwo
ensure national security
inizia ad imparare
zapewnić bezpieczeństwo narodowe
ethnic cleansing
inizia ad imparare
czystka etniczna
fire an machine gun
inizia ad imparare
wystrzelić z pistoletu maszynowego
guerilla forces
inizia ad imparare
siły partyzanckie
impose a curew
inizia ad imparare
wprowadzić godzinę policyjną
invade
inizia ad imparare
najechać
launch terrorist atttacks
inizia ad imparare
przeprowadzić ataki terrorystyczne
lay down one's arms
inizia ad imparare
złożyć broń
miss the target
inizia ad imparare
nie trafić w cel
suffer heavy losses
inizia ad imparare
zamachowiec samobójca
unarmed civilians
inizia ad imparare
nieuzbrojeni cywile
decrese
inizia ad imparare
obniżyć się
drop
inizia ad imparare
spaść
economic trend
inizia ad imparare
tendencja ekonomiczna
remain stable
inizia ad imparare
pozostac na tym samym poziomie
slighty
inizia ad imparare
nieznacznie
slump
inizia ad imparare
gwałtownie spadać
soar
inizia ad imparare
poszybowac w góre
steadily
inizia ad imparare
stopniowo
suddenly
inizia ad imparare
gwałtownie
unemployment rate
inizia ad imparare
stopa bezrobocia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.