państwo i społeczenstwo

 0    218 schede    dociak550i
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
vote for
inizia ad imparare
głosować na
win an election
inizia ad imparare
wygrać wybory
armed forces
inizia ad imparare
siły zbrojne
prison
inizia ad imparare
więzienie
gate
inizia ad imparare
bramka
prosecute
inizia ad imparare
zaskarżyć
anthem
inizia ad imparare
hymn
authorities
inizia ad imparare
władze
border
inizia ad imparare
granica
cabinet
inizia ad imparare
gabinet
capital
inizia ad imparare
stolica
citizen
inizia ad imparare
obywatel
city council
inizia ad imparare
rada miejska
congress
inizia ad imparare
kongres
conservative
inizia ad imparare
konserwatywny
constitution
inizia ad imparare
konstytucja
debate an issue
inizia ad imparare
omawiać problem
democracy
inizia ad imparare
demokracja
democratic
inizia ad imparare
demokratyczny
eligible to vote
inizia ad imparare
uprawnionych do głosowania
flag
inizia ad imparare
flaga
embassy
inizia ad imparare
ambasada
fight for an election
inizia ad imparare
walczyć o wyborach
stand for an election
inizia ad imparare
stanąć do wyborów
local election
inizia ad imparare
wybory samorządowe
general election
inizia ad imparare
wybory powszechne
give a press conference
inizia ad imparare
zorganizować konferencję prasową
government
inizia ad imparare
rząd
govern
inizia ad imparare
rządzić
head of state
inizia ad imparare
głowa państwa
home country
inizia ad imparare
kraj pochodzenia
homeland
inizia ad imparare
ojczyzna
national identity
inizia ad imparare
tożsamość narodowa
independent
inizia ad imparare
niepodległy
independence
inizia ad imparare
niepodległość
kingdom
inizia ad imparare
królestwo
left-wing
inizia ad imparare
lewicowy
right-wing
inizia ad imparare
prawicowy
wing
inizia ad imparare
skrzydło
liberal
inizia ad imparare
liberalny
majority
inizia ad imparare
większość
minority
inizia ad imparare
mniejszość
manifesto
inizia ad imparare
manifest
mayor
inizia ad imparare
burmistrz
member of parliament (MP)
inizia ad imparare
członek parlamentu (MP), poseł
minister
inizia ad imparare
minister
monarchy
inizia ad imparare
monarchia
nation
inizia ad imparare
naród
national
inizia ad imparare
narodowy
opposition
inizia ad imparare
opozycja
parliament
inizia ad imparare
parlament
centre party
inizia ad imparare
partia centrowa
party member
inizia ad imparare
członek partii
pass a law
inizia ad imparare
uchwalić ustawe
policy
inizia ad imparare
polityka (zasady działania)
political party
inizia ad imparare
partia polityczna
politician
inizia ad imparare
polityk
politics
inizia ad imparare
polityka
polling station
inizia ad imparare
lokal wyborczy
poll
inizia ad imparare
głosowanie
population
inizia ad imparare
populacja
president
inizia ad imparare
prezydent
prime minister
inizia ad imparare
premier
re-elect
inizia ad imparare
wybierać ponownie
reform
inizia ad imparare
reforma
representative
inizia ad imparare
przedstawiciel, reprezentant
republic
inizia ad imparare
republika
royal family
inizia ad imparare
rodzina królewska
senate
inizia ad imparare
senat
socialist
inizia ad imparare
socjalistyczny
state
inizia ad imparare
stan, państwo
term
inizia ad imparare
kadencja (semestr)
the house of commons
inizia ad imparare
Izba Gmin
the house of representatives
inizia ad imparare
Izba Reprezentantów
the house of lords
inizia ad imparare
Izba Lordów
the people
inizia ad imparare
naród, społeczeństwo
civil war
inizia ad imparare
wojna domowa
civilian
inizia ad imparare
cywil
demonstrate
inizia ad imparare
demonstrować
demonstration
inizia ad imparare
demonstracja, pokaz
domestic conflict
inizia ad imparare
Konflikt wewntrzny, krajowy
explode
inizia ad imparare
eksplodować, wybuchnąć
fighting
inizia ad imparare
walki, zamieszki
foreign affairs
inizia ad imparare
sprawy zagraniczne
international
inizia ad imparare
międzynarodowy
invade
inizia ad imparare
najechać
invasion
inizia ad imparare
inwazja
military intervention
inizia ad imparare
Interwencja wojskowa
petition
inizia ad imparare
petycja
protest march
inizia ad imparare
marsz protestu
rebellion
inizia ad imparare
bunt
riot
inizia ad imparare
zamieszki
soldier
inizia ad imparare
żołnierz
surrender
inizia ad imparare
poddanie się
violent
inizia ad imparare
agresywny, brutalny (gwałtowny)
violence
inizia ad imparare
przemoc
weapon of mass destruction
inizia ad imparare
broń masowego rażenia
world peace
inizia ad imparare
pokój na świecie
break into
inizia ad imparare
włamać się
break the law
inizia ad imparare
łamać prawo
burglary
inizia ad imparare
włamanie
burglar
inizia ad imparare
włamywacz
burgle
inizia ad imparare
włamać się
criminal
inizia ad imparare
przestępca
drug dealing
inizia ad imparare
sprzedaż narkotyków
drug dealer
inizia ad imparare
handlarz narkotykami
hacking
inizia ad imparare
hakerstwo
kidnapping
inizia ad imparare
porwanie np. dzieci
kidnapper
inizia ad imparare
porywacz
kidnap
inizia ad imparare
porwać, uprowadzić
mugging
inizia ad imparare
okradanie na ulicy, rozbój
murder
inizia ad imparare
morderstwo
petty crime
inizia ad imparare
drobne przestępstwo
rape
inizia ad imparare
gwałt
rapist
inizia ad imparare
gwałciciel
robbery
inizia ad imparare
rabunek
robber
inizia ad imparare
złodziej, rabuś
shoplifting
inizia ad imparare
kradzież sklepowa
shoplifter
inizia ad imparare
złodziej sklepowy
stealing
inizia ad imparare
kradzież
stealing pure and simple
inizia ad imparare
kradzież czysta i prosta
theft
inizia ad imparare
kradzież
thief
inizia ad imparare
złodziej
accuse of
inizia ad imparare
oskarżać o
arrest for
inizia ad imparare
aresztować za
ban from driving
inizia ad imparare
zakaz prowadzenia pojazdów
ban from
inizia ad imparare
zakazać czegoś
put a ban on something
inizia ad imparare
zakazać czegoś
be against the law
inizia ad imparare
być niezgodne z prawem
charge somebody with something
inizia ad imparare
oskarżać kogoś o coś
community service
inizia ad imparare
serwis społecznościowy
court
inizia ad imparare
sąd
crime rates
inizia ad imparare
wskaźniki przestępczości
defence
inizia ad imparare
obrona
defend
inizia ad imparare
bronić się, odpierać powództwo
detective
inizia ad imparare
detektyw
eyewitness
inizia ad imparare
naoczny świadek
find someone innocent of
inizia ad imparare
uznać kogoś niewinnego
find someone guilty of
inizia ad imparare
uznać kogoś winnego
fine for speeding
inizia ad imparare
grzywny za przekroczenie prędkości
fine for
inizia ad imparare
grzywny za
go to court
inizia ad imparare
iść do sądu
imprisonment
inizia ad imparare
kara więzienia
investigate
inizia ad imparare
prowadzić śledztwo, badać, dociekać
investigation
inizia ad imparare
śledztwo
judgement
inizia ad imparare
wyrok
judge
inizia ad imparare
sędzia
prison
inizia ad imparare
więzienie
jury
inizia ad imparare
ława przysięgłych
jawyer
inizia ad imparare
adwokat
offender
inizia ad imparare
przestępca
prosecutor
inizia ad imparare
prokurator
prosecution
inizia ad imparare
oskarżenie
prosecute
inizia ad imparare
zaskarżyć, wnieść oskarżenie
report a crime
inizia ad imparare
zgłosić przestępstwo
sentence somebody to something
inizia ad imparare
skazać kogoś na coś
suspect
inizia ad imparare
podejrzany
suspect of
inizia ad imparare
Podejrzany o / podejrzewać o
trial
inizia ad imparare
proces sądowy
charity
inizia ad imparare
charytatywny
disability
inizia ad imparare
niepełnosprawność
discriminate
inizia ad imparare
dyskryminować
dyscrimination
inizia ad imparare
dyskryminacja
emigrate
inizia ad imparare
emigrować
emigration
inizia ad imparare
emigracja
equality
inizia ad imparare
równość, równouprawnienie
homeless
inizia ad imparare
bezdomny
homelessness
inizia ad imparare
bezdomność
human rights
inizia ad imparare
prawa człowieka
immigrate
inizia ad imparare
imigrować
immigration
inizia ad imparare
imigracja
opinion poll
inizia ad imparare
badanie opinii publicznej
poverty
inizia ad imparare
bieda, ubóstwo
racism
inizia ad imparare
rasizm
refugee
inizia ad imparare
uchodźca
social issue
inizia ad imparare
problem społeczny
survey
inizia ad imparare
badanie, sondaż
unemployed
inizia ad imparare
bezrobotny
fired
inizia ad imparare
wylany
unemployment
inizia ad imparare
bezrobocie
catch up
inizia ad imparare
nadrabiać stratę
economics
inizia ad imparare
ekonomia
economy
inizia ad imparare
gospodarka
fall behind with
inizia ad imparare
nie nadążać z
drop
inizia ad imparare
zmniejszenie / spadek
fall
inizia ad imparare
spadek / upadek
finance
inizia ad imparare
finanse
financial
inizia ad imparare
finansowy
free market
inizia ad imparare
wolny rynek
fund
inizia ad imparare
fundusz
get into debt
inizia ad imparare
się zadłużać
pay off debt
inizia ad imparare
spłacić zadłużenie
go bankrupt
inizia ad imparare
zbankrutować
bankruptcy
inizia ad imparare
bankructwo
go without luxuries
inizia ad imparare
obyć sie bez luksusów
income
inizia ad imparare
dochód
live on a budget
inizia ad imparare
żyć skromnie
national debt
inizia ad imparare
dług publiczny
repay
inizia ad imparare
spłacić
rise sharply
inizia ad imparare
wzrośnie gwałtownie
increase sharply
inizia ad imparare
znacznie zwiększyć
take out a loan
inizia ad imparare
wziąć kredyt, pożyczkę
tax
inizia ad imparare
podatek
be a real pain
inizia ad imparare
być nie do wytrzymania
be eager to do sth
inizia ad imparare
być chętny do zrobienia czegoś
concern
inizia ad imparare
troska
concern
inizia ad imparare
dotyczyć
give someone a hand
inizia ad imparare
dać komuś rękę, pomóc komuś
global
inizia ad imparare
światowy (problem)
globalisation
inizia ad imparare
globalizacja
greedy
inizia ad imparare
chciwy
pile
inizia ad imparare
sterta, stos
put up with sth
inizia ad imparare
pogodzić się z czegoś, tolerować coś
race
inizia ad imparare
pedzić, wyścig
set up an organisation
inizia ad imparare
założyć organizację
set up
inizia ad imparare
utworzyć
set something up
inizia ad imparare
organizować/zakładać coś
tiny
inizia ad imparare
drobny, maleńki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.