Państwo i społeczeństwo

 0    75 schede    katarzynaprzybysz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ubiegać się o grant z EU
inizia ad imparare
apply for an EU grant
zdolność do/ możliwość wdrożenia
inizia ad imparare
capacity to implement
waluta
inizia ad imparare
currency
różnorodność
inizia ad imparare
diversity
podzielone
inizia ad imparare
divided
wzrost gospodarczy
inizia ad imparare
economic growth
gospodarka
inizia ad imparare
economy
rozszerzenie
inizia ad imparare
enlargement
Europejski Fundusz Społeczny
inizia ad imparare
European Social Fund
Unijny program edukacyjny
inizia ad imparare
EU educational programme
członkostwo
inizia ad imparare
membership
euroentuzjasta
inizia ad imparare
Euroenthusiat
eurosceptyk
inizia ad imparare
Eurosceptic
strefa euro
inizia ad imparare
Eurozone
cztery swobody
inizia ad imparare
four freedoms
swobodny przepływ
inizia ad imparare
free transfer of
obszar bez granic
inizia ad imparare
frontier-free area
beneficjent grantu
inizia ad imparare
grant beneficiary
autochtoniczny
inizia ad imparare
indigenous
przyłączyć się do
inizia ad imparare
join
członek Parlamentu Europejskiego
inizia ad imparare
Member of the European Parliament
pokojowa Europa
inizia ad imparare
paceful Europe
polityka (strategia)
inizia ad imparare
policy
polityczny
inizia ad imparare
political
polityk
inizia ad imparare
politician
polityka
inizia ad imparare
politics
proeuropejski
inizia ad imparare
pro-Europe
kandydat
inizia ad imparare
candidate
kampania na rzecz
inizia ad imparare
campaign for
przewodniczący
inizia ad imparare
chairperson
przekonać wyborców do
inizia ad imparare
convince voters about
wybrać
inizia ad imparare
elect
polepszyć
inizia ad imparare
improve
przewodzić
inizia ad imparare
lead
wprowadzić w życie
inizia ad imparare
put policies into action
sponsorowane
inizia ad imparare
sponsored
głosować za
inizia ad imparare
vote for
przyjąć
inizia ad imparare
accept
wspierać
inizia ad imparare
back up
przekonać
inizia ad imparare
convince
przekazać
inizia ad imparare
hand over to
debatować
inizia ad imparare
have a debate
przedsatwić
inizia ad imparare
presnet
zgłosić wniosek
inizia ad imparare
propose a motion
poruszyć temat
inizia ad imparare
raise the subjects of
odrzucić
inizia ad imparare
reject
odpowiedzieć na
inizia ad imparare
reply to
odpowiedzieć
inizia ad imparare
respond to
popierać
inizia ad imparare
support
przerwać
inizia ad imparare
suspend
zabrać głos
inizia ad imparare
take the floor
wspaniałe plaże
inizia ad imparare
gorgeous beaches
wydmy
inizia ad imparare
dunes
przemysł rybny
inizia ad imparare
fishing industry
kurort
inizia ad imparare
holiday resort
ruch "Solidarność"
inizia ad imparare
Solidarity Movement
przemysł stoczniowy
inizia ad imparare
shipyard industry
rzadkie ptaki
inizia ad imparare
rare birds
żuraw
inizia ad imparare
crane
czyste jeziora
inizia ad imparare
clean lakes
parki narodowe
inizia ad imparare
national parks
bocian czarny
inizia ad imparare
black strok
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
puszcza
inizia ad imparare
wilderness
niedźwiedź brunatny
inizia ad imparare
bown bear
kozica
inizia ad imparare
chamois
szarotka
inizia ad imparare
edelweiss
muzyka ludowa
inizia ad imparare
folk music
świstak
inizia ad imparare
groundhog
góral
inizia ad imparare
highlander
oscypek
inizia ad imparare
"oscypek" cheese
taternik
inizia ad imparare
mountaineer (in the Tatars)
rzadkie gatunki zwierząt
inizia ad imparare
rare species of animals
architektura regionalna
inizia ad imparare
regional architekture
spektakularne widoki
inizia ad imparare
spectacular views

Devi essere accedere per pubblicare un commento.