oxford excellence 12

 0    69 schede    nataliaptok
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
analysis
inizia ad imparare
analiza
analyze results
inizia ad imparare
analizować wyniki
area of resarch
inizia ad imparare
dziedzina badawcza
(chemical/mathematical) formula
inizia ad imparare
wzór
conduct/carry out experiments
inizia ad imparare
przeprowadzać eksperymenty
definition
inizia ad imparare
definicja
develop a theory
inizia ad imparare
rozwinąć teorię
do resarch into sth
inizia ad imparare
przeprowadzić badania dotyczącego czegoś
element
inizia ad imparare
pierwiastek
energy
inizia ad imparare
energia
evidence
inizia ad imparare
dowód
find out about sth
inizia ad imparare
dowiadywać się o czymś
findings
inizia ad imparare
wnioski, wyniki
formulate
inizia ad imparare
sformułować
gravity
inizia ad imparare
grawitacja
hypothesis
inizia ad imparare
hipoteza
indicate
inizia ad imparare
wskazywać
investigate
inizia ad imparare
badać
interpret data
inizia ad imparare
interpretować dane
laws of motion
inizia ad imparare
zasady dynamiki
observe (an object /an activity)
inizia ad imparare
obserwować (przedmiot / działanie)
oxygen
inizia ad imparare
tlen
prove sth by experiments
inizia ad imparare
dowieść czegoś drogą eksperymentalną
(resarch_ laboratory / institute
inizia ad imparare
laboratorium badawcze / instytut
researcher
inizia ad imparare
badacz naukowiec
results
inizia ad imparare
wyniki
sample
inizia ad imparare
próbka przykład
(scientific) theory
inizia ad imparare
teoria naukowa
show
inizia ad imparare
wykazywać
study of sth, survey of sth
inizia ad imparare
badanie czegoś
study the universe
inizia ad imparare
badać wszechświat
suggest
inizia ad imparare
sugerować
test tube
inizia ad imparare
probówka
anthropology, anthropologist
inizia ad imparare
antropologia, antropolog
archeology archeologist
inizia ad imparare
archeologia archeolog
astrology astreologist
inizia ad imparare
astrologia astrolog
biology biologist
inizia ad imparare
biologia biolog
biotechnology biotechnologist
inizia ad imparare
biotechnologia biotechnolog
chemistry chemist
inizia ad imparare
chemia chemik
computer science
inizia ad imparare
informatyka
economics economist
inizia ad imparare
ekonomia ekonomista
engineering engineer
inizia ad imparare
inżynieria inżynier
genetics geneticist
inizia ad imparare
genetyka genetyk
geology geologist
inizia ad imparare
geologia geolog
information processing
inizia ad imparare
przetwarzanie informacji
linguistics linguist
inizia ad imparare
lingwistyka lingwista
matchematics, maths, mathematician
inizia ad imparare
matematyka matematyk
physics physicist
inizia ad imparare
fizyka fizyk
political science
inizia ad imparare
politologia
psychology psychologist
inizia ad imparare
psychologia psycholog
robotics roboticist
inizia ad imparare
robotyka robotyk
anti-virus protection
inizia ad imparare
zabezpieczenie atywirusowe
be offline
inizia ad imparare
być odłączonym od sieci
be online
inizia ad imparare
podłączony do sieci
broadband
inizia ad imparare
łącze szerokopasmowe
bug
inizia ad imparare
wirus błąd
click on the link
inizia ad imparare
kliknąć link
(computer) programme
inizia ad imparare
program kopmuterowy
cursor
inizia ad imparare
kursor
database
inizia ad imparare
baza danych
download (informatio / a file) onto your computer
inizia ad imparare
ściągać (informacje / plik) na swój komputer
(free) software
inizia ad imparare
(darmowe) oprogramowanie
google (a word / a phrase)
inizia ad imparare
wyszukać w przeglądarce słowo wyrażenie
hack into sb's computer
inizia ad imparare
włamywać się do czyjegoś komputera
hard disk
inizia ad imparare
twardy dysk
insert a CD-ROM
inizia ad imparare
włożyć płytę CD-ROM
keyboard
inizia ad imparare
klawiatura
log off
inizia ad imparare
wylogować się
log on
inizia ad imparare
zalogować się

Devi essere accedere per pubblicare un commento.