Ordinary Day/Everyday Life/Future plans

 0    106 schede    Tatarek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
budzić się
inizia ad imparare
to wake up
zwyjątkiem weekendó
inizia ad imparare
exept at the weekends
wstawać
inizia ad imparare
to get up
ścielić łóżko
inizia ad imparare
to make the bed
myć zeby
inizia ad imparare
brush your teeth
myć
inizia ad imparare
to wash
ubierać si
inizia ad imparare
to get dressed
czesać wlosy
inizia ad imparare
to comb one's hair
śpieszyć się
inizia ad imparare
to be in a hurry
opuszczać
inizia ad imparare
to leave sb/sth out
pędzić
inizia ad imparare
to rush
odpoczywać
inizia ad imparare
to have a rest
zmywać
inizia ad imparare
to wash up
odkurzać
inizia ad imparare
to hoover
wyrzucić śmieci
inizia ad imparare
to empty the bin
nie nadąrzać z wykonaniem prac domowych
inizia ad imparare
to get behind with housework
podwieczorek
inizia ad imparare
afternoon snack
odrabiać lekcje
inizia ad imparare
to do one's homework
słuchać muzyki
inizia ad imparare
to listen to music
iść na zakupy
inizia ad imparare
to go shopping
odwiedzić przyjaciela
inizia ad imparare
to visit a friend
pogawędzić
inizia ad imparare
to chat
kolacja
inizia ad imparare
supper
ogla
inizia ad imparare
to Watch television
wiadomości
inizia ad imparare
news
nudny
inizia ad imparare
boring
czytać ksiązki
inizia ad imparare
read the book
wziąć prysznic
inizia ad imparare
to take a shower
szykować sie do spania
inizia ad imparare
to get ready for bed
zasypiać
inizia ad imparare
to fall asleep
ustalona skostniała rutyna
inizia ad imparare
established routine
wstać z łóżka
inizia ad imparare
to get out of bed
przemyć twarz
inizia ad imparare
to rinse one's face
malować się
inizia ad imparare
to put on make up
golić się
inizia ad imparare
to shave
gimnastykować sie
inizia ad imparare
to do exercises
iść pobiegać
inizia ad imparare
to go jogging
czekać na autobus/pociąg
inizia ad imparare
wait for a bus / train
dotrzeć do szkoły pracy
inizia ad imparare
to get to school /work
jechać o pracy samochodem
inizia ad imparare
to drive to work
skończyć zajęcia w szkole
inizia ad imparare
to finish school
gotować obiad
inizia ad imparare
cook dinner
jeść lunch/ obiad
inizia ad imparare
to have lunch / dinner
wykonać prace domowe
inizia ad imparare
to do the housework
ścierać kurze
inizia ad imparare
to dust
podlewać kwiaty
inizia ad imparare
to water the flowers
słuchać radia
inizia ad imparare
to listen to the radio
iść na spacer
inizia ad imparare
to go for a walk
wyprowadzić psa
inizia ad imparare
to walk the dog
przyjmować przyjacół
inizia ad imparare
to have friends in
iśc do łóżka
inizia ad imparare
to go to bed
wpadać w rutynę
inizia ad imparare
to fall into a routine
codziennie
inizia ad imparare
every day
czesto
inizia ad imparare
often
zazwyczaj
inizia ad imparare
usually
czasami
inizia ad imparare
sometimes
rzadko
inizia ad imparare
rarely
okazjonalnie
inizia ad imparare
occasionally
nigdy
inizia ad imparare
never
później
inizia ad imparare
later
potem
inizia ad imparare
then
pokolenie
inizia ad imparare
a generation
pod jednym dachem
inizia ad imparare
under the same roof
pojawiać sie, występować
inizia ad imparare
to occur
konflikt
inizia ad imparare
conflict
brak
inizia ad imparare
shortage
prace domowe
inizia ad imparare
housework
dbać, troszczyć
inizia ad imparare
take care for
przyzwyczaic się do czegoś
inizia ad imparare
get used to something
liczyć na
inizia ad imparare
to count on
kłócić
inizia ad imparare
to quarrel
rozwiązywać problemy
inizia ad imparare
to solve problems
przestrzegać reguł
inizia ad imparare
to obey the rules/ follow the rules
ustalić
inizia ad imparare
to lay down
wychowywanie dzieci
inizia ad imparare
raising children
prowadzenie domu
inizia ad imparare
house keeping
zdecydo
inizia ad imparare
strong-minded/ decided
narzucający swoja wole
inizia ad imparare
bossy
sprzeciwiać sie czemuś
inizia ad imparare
to object to something
kłócić się
inizia ad imparare
to argue
dzielić z kim kuchnię
inizia ad imparare
to share the kitchen
pomagać w domu
inizia ad imparare
help around the house
wydawać pieni
inizia ad imparare
to spend money
polegać na kimś, liczyć na kogoś
inizia ad imparare
to rely on someone
rada
inizia ad imparare
adwice
szkoła średnia
inizia ad imparare
secondary school
czwarta klasa
inizia ad imparare
the fourth form
zdać egzamin
inizia ad imparare
to pass an examination
świadectwo ukończenia szkoły średniej
inizia ad imparare
the secound -school certificate
dobre stopnie
inizia ad imparare
good marks
ukończyć szkołę
inizia ad imparare
to graduate from school
zdawać egzamin wstępny
inizia ad imparare
to take the entrance examination
dobre opanowanie języka
inizia ad imparare
a good command of the language
chodzić na zajęcia
inizia ad imparare
to attend classes
wykłady
inizia ad imparare
lectures
mieć przyznane stypendium
inizia ad imparare
to be awarded a scholarship
napisać prace dyplomową
inizia ad imparare
write a thesis
stopień naukowy magistra
inizia ad imparare
master's degree
robić studia podyplomowe
inizia ad imparare
to do postgraduate studies
doktorat
inizia ad imparare
doctorate
satysfakcjonująca praca
inizia ad imparare
satisfying job
zarabiać
inizia ad imparare
to earn
sensowny
inizia ad imparare
sensible
przyjemny, sprawaijący radość
inizia ad imparare
enjoyable
plany na przyszłość
inizia ad imparare
future plans
kariera zawodowa
inizia ad imparare
professional career

Devi essere accedere per pubblicare un commento.