Odcinek 5 Jedzenie - Eating

 0    166 schede    damiankulig
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jeść
inizia ad imparare
Eat
Pić
inizia ad imparare
Drink
Chcę jeść
inizia ad imparare
I want to eat
Chcę zjeść jabłko
inizia ad imparare
I want to eat an apple.
Restauracja
inizia ad imparare
A restaurant
Kawiarnia
inizia ad imparare
A cafe
Bar
inizia ad imparare
A bar
Gdzie jest jakaś restauracja?
inizia ad imparare
Where is a restaurant?
Czy w pobliżu jest jakaś restauracja?
inizia ad imparare
Is there a restaurant near here?
Szukam restauracji.
inizia ad imparare
I'm looking for a restaurant.
Szukam dobrej restauracji.
inizia ad imparare
I'm looking for a good restaurant.
Wino
inizia ad imparare
Wine
Woda
inizia ad imparare
Water
Zupa
inizia ad imparare
Soup
Obiad
inizia ad imparare
Dinner
Śniadanie
inizia ad imparare
Breakfast
Kolacja
inizia ad imparare
Supper
Deser
inizia ad imparare
A dessert
Moięso
inizia ad imparare
Meat
Bez mięsa
inizia ad imparare
Without meat
Z mięsem
inizia ad imparare
With meat
Czy to jest z mięsem?
inizia ad imparare
Is it with meat?
Chcę coś bez mięsa.
inizia ad imparare
I want something without meat.
Chcę coś z mięsem.
inizia ad imparare
I want something with meat.
Czy jest coś bez mięsa?
inizia ad imparare
Is there anything without meat?
Co ma pan bez mięsa?
inizia ad imparare
What do you have without meat?
Co ma pan z mięsem?
inizia ad imparare
What do you have with meat?
Ryba
inizia ad imparare
Fish
Frytki
inizia ad imparare
Chips
Ryba z frytkami
inizia ad imparare
Fish and chips
Ryż
inizia ad imparare
Rice
Ziemniaki
inizia ad imparare
Potatoes
Makaron
inizia ad imparare
Noodles
Kurczak
inizia ad imparare
Chicken
Warzywa
inizia ad imparare
Vegetables
Chleb
inizia ad imparare
Bread
Masło
inizia ad imparare
Butter
Ser
inizia ad imparare
Cheese
Kiełbasa
inizia ad imparare
Sausage
Jajka
inizia ad imparare
Eggs
Jajecznica
inizia ad imparare
Scrambled eggs
Dżem
inizia ad imparare
Jam
Kawa
inizia ad imparare
Coffee
Herbata
inizia ad imparare
Tea
Mleko
inizia ad imparare
Milk
Cukier
inizia ad imparare
Sugar
Sól
inizia ad imparare
Salt
Pieprz
inizia ad imparare
Pepper
Chciałbym zjeść jajka
inizia ad imparare
I'd like to eat eggs
Poproszę jajecznicę z masłem
inizia ad imparare
Scrambled eggs with butter, please.
Poproszę jajecznicę bez masła.
inizia ad imparare
Scrambled eggs without butter, please.
Poproszę masło bez jajecznicy
inizia ad imparare
Butter without scrambled eggs, please.
Tylko
inizia ad imparare
Only
Poproszę tylko chleb z masłem.
inizia ad imparare
Only bread with butter, please.
Poproszę tylko chleb bez masła.
inizia ad imparare
Only bread without butter, please.
Czy ma pan czrny chleb?
inizia ad imparare
Do you have brown bread?
Poproszę tylko ziemniaki.
inizia ad imparare
Only potatoes, please.
Poproszę ziemniaki, kurczaka i wodę.
inizia ad imparare
Potatoes, chicken and water, please.
Woda z gazem
inizia ad imparare
Sparkling water.
Woda bez gazu
inizia ad imparare
Still water
Lód
inizia ad imparare
Ice
Z lodem
inizia ad imparare
With ice
Bez lodu
inizia ad imparare
Without ice
Zimny
inizia ad imparare
Cold
Ciepły
inizia ad imparare
Warm
Gorący
inizia ad imparare
Hot
Poproszę gorącą rybę z frytkami
inizia ad imparare
Hot fish and chips, please.
To jest zimne.
inizia ad imparare
This is cold.
Czy to jest gorące?
inizia ad imparare
Is this hot?
Poproszę zimną wodę gazowaną.
inizia ad imparare
Cold sparkling water, please.
Poproszę zimną wodę gazowaną z lodem.
inizia ad imparare
Cold sparkling water with ice, please.
Poproszę zimną wodę gazowaną bez lodu.
inizia ad imparare
Cold sparkling water without ice, please.
Poproszę zimną wodę niegazowaną bez lodu.
inizia ad imparare
Cold still water without ice, please.
Poproszę ciepłą wodę niegazowaną bez lodu.
inizia ad imparare
Warm still water without ice, please.
Poproszę gorącą kawę bez mleka i bez cukru.
inizia ad imparare
Hot coffee without milk and sugar, please.
Poproszę gorącą kawę z mlekiem i z cukrem.
inizia ad imparare
Hot coffee with milk and sugar, please.
Poproszę dwie kawy z mlekiem.
inizia ad imparare
Two coffees with milk, plase.
Chcę napić się kawy.
inizia ad imparare
I want to drink coffee.
Przepraszam, gdzie jest cukier?
inizia ad imparare
Excuse me, where is the sugar?
Poproszę herbatę bez mleka i bez cukru.
inizia ad imparare
Tea without milk and sugar, plase.
Poproszę czarną herbatę.
inizia ad imparare
Black tea, please.
Czy ma pani zieloną herbatę?
inizia ad imparare
Do you have green tea?
Chcę wypić zieloną herbatę bez cukru.
inizia ad imparare
I want to drink green tea without sugar.
Ile kosztuje herbata z mlekiem i z cukrem.
inizia ad imparare
How much is a tea with milk and sugar?
Szukam soli.
inizia ad imparare
I'm looking for salt.
Gdzie jest pieprz?
inizia ad imparare
Where is the pepper?
Chcę zjeść rybę z ryżę i warzywami.
inizia ad imparare
I want to eatfish with rice and vegetables.
Ile kosztuje zupa z warzyw?
inizia ad imparare
How much is vegetable soup?
Bez ziemniaków.
inizia ad imparare
Without potatoes.
Z makaronem
inizia ad imparare
With noodles.
Z masłem
inizia ad imparare
With butter
Kieliszek
inizia ad imparare
A glass
Butelka
inizia ad imparare
A bottle
Poproszę czerwone wino.
inizia ad imparare
Red wine, please.
Czy ma pan lepsze wino?
inizia ad imparare
Do you have a better wine?
Ile kosztuje kieliszek wina?
inizia ad imparare
How much is a bottle of white wine?
Które wino jest lepsze?
inizia ad imparare
Which wine is better?
To czerwne wino jest bardzo dobre.
inizia ad imparare
This red wine is very good.
Piwo
inizia ad imparare
Beer
Które piwo jest dobre?
inizia ad imparare
Which beer is good?
Które piwo może pan polecić?
inizia ad imparare
Which beer can you recommend?
Lubię mocne piwo.
inizia ad imparare
I like strong beer.
Poproszę jedno piwo.
inizia ad imparare
One beer, please.
Pyszne
inizia ad imparare
Delicious
Bardzo dobre.
inizia ad imparare
Very good
To jest pyszne. (T)
inizia ad imparare
This is delicious.
Było
inizia ad imparare
It was
To było pyszne, dziękuję.
inizia ad imparare
It was delicious, thank you.
To była zupa, makaron i kieliszek czerwonego wina.
inizia ad imparare
It was soup, noodles and a glass of red wine.
To był bardzo dobry obiad.
inizia ad imparare
It was a very good dinner.
Chcę zjeść śniadanie.
inizia ad imparare
I want to have breakfast.
Przepraszam, gdzie mogę zjeść śniadnaie.
inizia ad imparare
Excuse me, where can I have breakfast?
Chcę tylko wypić gorącą kawę.
inizia ad imparare
I only want to have a hot coffe.
Czy tu blisko jest jakiś bar, gdzie mogę wypić kawę?
inizia ad imparare
Is there any bar near here where I can have a coffee?
Gdzie mogę napić się dobrej kawy?
inizia ad imparare
Where can I have a good coffee?
Czy ta herbata jest gorąca?
inizia ad imparare
Is this tea hot?
Czy ta herbata jest z cukrem?
inizia ad imparare
Is this tea with sugar?
Smacznego!
inizia ad imparare
Enjoy your meal!
Dostać
inizia ad imparare
Get
Czy mogę dostać herbatę bez cukru?
inizia ad imparare
Can I get a tea without sugar?
Gdzie mogę dostać kawę?
inizia ad imparare
Where can I get a coffee?
Więcej
inizia ad imparare
More
Czy mogę dostać więcej cukru?
inizia ad imparare
Can I get more sugar?
Chciałbym dostać więcej kawy.
inizia ad imparare
I'd like to get more coffee.
Chciałbym dostać więcej ziemniaków.
inizia ad imparare
I'd like to get more potatoes.
Chciałbym dostać więcej ryżu.
inizia ad imparare
I'd like to get more rice.
Chciałbym porcję frytek.
inizia ad imparare
I'd like a serving of French fries.
Potrzebuję
inizia ad imparare
I need
Potrzebuję więcej cukru
inizia ad imparare
I need more sugar.
Potrzebuję soli i pieprzu.
inizia ad imparare
I need salt and pepper.
Lubię
inizia ad imparare
I like
Lubię kawę bez cukru.
inizia ad imparare
I like coffee without sugar.
Lubię pić kawę.
inizia ad imparare
I like to drink coffee.
Nie lubię
inizia ad imparare
I don't like
Nie lubię herbaty z cukrem.
inizia ad imparare
I don't like tea with sugar.
Nie lubię mięsa
inizia ad imparare
I din't like meat.
Chciałbym
inizia ad imparare
I'd like to
Chciałbym wypić kawę, ale bez cukru.
inizia ad imparare
I'd like to have a coffee but without sugar.
Chciałbym zjeść obiad.
inizia ad imparare
I'd like to have dinner.
Chciałbym zjeść dobry obiad.
inizia ad imparare
I'd like to have a good dinner.
Gdzie mogę zjeść dobry obiad?
inizia ad imparare
Where can I have a good dinner?
Rachunek
inizia ad imparare
A bill
Poproszę o rachunek
inizia ad imparare
Bill, please
Gdzie mogę zapłacić?
inizia ad imparare
Where can I pay?
Płacić
inizia ad imparare
Pay
Ilę płacę?
inizia ad imparare
How much do I pay?
Ile kosztuje kawa?
inizia ad imparare
How much is the coffee?
Gdzie jest jakaś lepsza restauracja?
inizia ad imparare
Where is a better restaurant?
Czy ma pan jakąś zupę?
inizia ad imparare
Do you have a soup?
Czy ma pani kurczaka?
inizia ad imparare
Do you have chicken?
Czy ma pan ryż?
inizia ad imparare
Do you have rice?
Co jest w środku?
inizia ad imparare
What is inside?
Ostre, pikantne
inizia ad imparare
Spicy
Łagodne
inizia ad imparare
Mild
Słodkie
inizia ad imparare
Sweet
Czy to jest ostre?
inizia ad imparare
Is it spicy?
Czy to jest bardzo ostre?
inizia ad imparare
Is it very spicy?
Lubię ostre jedzenie.
inizia ad imparare
I like spicy food.
Nie mogę jeść ostrego jedzenia.
inizia ad imparare
I can't eat spicy food.
Czy ta zupa jest bardzo ostra?
inizia ad imparare
Is the soup very spicy?
Czy mogę dostać łagodną zupę?
inizia ad imparare
Can I get a mild soup?
Czy to jest bardzo słodkie?
inizia ad imparare
Is it very sweet?
Czy ta herbata jest słodka?
inizia ad imparare
Is this tea sweet?
Co mogę dostać na deser?
inizia ad imparare
What can I get for dessert?
Czy ma pani jakiś deser, który nie jest bardzo słodki?
inizia ad imparare
Do you have any dessert that is not very sweet?
Czy te pomarańcze są słodkie?
inizia ad imparare
Are these oranges sweet?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.