Niemiecki rozmowa

 0    88 schede    ortizek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć?
inizia ad imparare
Entschuldigung. Darf ich etwas sagen?
Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać?
inizia ad imparare
Entschuldigung. Kann ich Ihnen über etwas fragen?
Czy mogę z tobą porozmawiać?
inizia ad imparare
Kann ich mit dir sprechen?
Jestem zdania...
inizia ad imparare
Ich bin der Meinung... / Ich bin der Ansicht...
Przepraszam, chciałem/am powiedzieć, że...
inizia ad imparare
Entschuldigung, ich wollte sagen, dass...
To mi przypomina...
inizia ad imparare
Es erinnent mich an (+Akk)...
Zacznę od...
inizia ad imparare
Ich beginne mit (+Dat)...
Przede wszystkim...
inizia ad imparare
Auf erster Stelle...
Inną sprawą jest to, że...
inizia ad imparare
Andere Sache ist, dass...
Z drugiej strony...
inizia ad imparare
Andererseits...
Głównym powodem jest...
inizia ad imparare
Der wichtigste Grund ist...
Inny powód to...
inizia ad imparare
Anderer Grund ist...
Cóż, chodzi o to,że...
inizia ad imparare
Also, es kommt um (+Akk)...
Prawdą jest również to, że...
inizia ad imparare
Es ist auch wahr, dass
A na dodatek...
inizia ad imparare
Was ist mehr...
I w końcu...
inizia ad imparare
Und zum Schluss...
Przypuszczam...
inizia ad imparare
Ich vermute...
Niech zobaczę...
inizia ad imparare
Lass mich ein bisschen denken...
Będę musiał/a się nad tym zastanowić
inizia ad imparare
Ich muss mir das noch überlegen.
Nie jestem pewna
inizia ad imparare
Ich weiß nicht recht...
To mnie przekonuje
inizia ad imparare
Das überzeugt mich.
Jakby to ująć?
inizia ad imparare
Wie kann ich es sagen?
Być może chodzi o...
inizia ad imparare
Vielleicht handelt es sich um...
Cóź...
inizia ad imparare
Na ja...
W rzeczywistości, tak naprawdę...
inizia ad imparare
In Wirklichkeit
To, co ja mam na myśli...
inizia ad imparare
Was ich meine...
Problem tkwi w...
inizia ad imparare
Das Problem liegt in...
Chciałbym usłyszeć twoje zdanie na ten temat
inizia ad imparare
Ich möchte gerne deine Meinung dazu hören
Szczerze mówiąc...
inizia ad imparare
Ehrlich zu sagen...
Przepraszam, nie całkiem zrozumiałem/am?
inizia ad imparare
Entschulgigung, ich habe Ihnen nicht richtig verstanden.
Przepraszam, umknęło mi to
inizia ad imparare
Entschuldigung, ich habe es nicht rightig gehört.
Czy możesz powtórzyć?
inizia ad imparare
Könnten Sie wiederholen?
Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
inizia ad imparare
Könntest du es nochmals sagen?
Nie jestem pewny/a, czy rozumiem.
inizia ad imparare
Ich bin nich sicher ob ich es verstehen.
Czy mógłbyś/mogłabyś to wyjaśnić?
inizia ad imparare
Könnten Sie das bitte erklären?
Co rozumiesz przez...?
inizia ad imparare
Was meinen Sie mit...?
Co to słowo dokładnie znaczy?
inizia ad imparare
Wie ist die genaue Bedeutung dieses Wortes?
Czy mógłbyś/mogłabyś to przeliterować?
inizia ad imparare
Könntest du es buchstabieren?
Czy mógłbyś/mogłabyś podać przykład?
inizia ad imparare
Könntest du ein Beispiel geben?
Jednym przykładem może być...
inizia ad imparare
Ein Beispiel ist...
Innym przykładem jest...
inizia ad imparare
Andere Beispiel ist...
Chodzi mi o to...
inizia ad imparare
Es geht mir um...
Krótko mówiąc...
inizia ad imparare
Um kurz zu sprechen...
Innymi słowy...
inizia ad imparare
Mit anderen Worten...
Podsumowując...
inizia ad imparare
Abschließend...
Mam do Ciebie / Pani prośbę
inizia ad imparare
Ich habe eine Bitte an Dich / Sie
Chciałbym wiedzieć...
inizia ad imparare
Ich möchte wissen...
Przepraszam, szukam...
inizia ad imparare
Entschuldigung, ich suche
Mam ochotę na
inizia ad imparare
Ich habe Lust auf
Masz (nie masz) / Ma pan (nie ma) rację
inizia ad imparare
Du hast / Sie haben (kein) Recht.
Zgoda!
inizia ad imparare
Einverstanden!
W porządku!
inizia ad imparare
In Ordnung!
Nie mam nic przeciwko temu
inizia ad imparare
Ich habe nichts dagegen
Twoja / Pańska propozycja mi się podoba
inizia ad imparare
Dein / Ihr Vorschlag gefällt mir
Proponuję...
inizia ad imparare
Ich schlage vor,...
Niestety nie mogę
inizia ad imparare
Ich kann leider nicht.
Mam inną propozycję.
inizia ad imparare
Ich habe einen anderen Vorschlag.
Musimy znaleźć kompromis.
inizia ad imparare
Wir müssen einen Kompromiss finden.
Czy możemy to zrobić inaczej?
inizia ad imparare
Können wir es anders machen?
Chciałbym dzisiaj
inizia ad imparare
Ich möchte heute
Mam inne plany.
inizia ad imparare
Ich habe andere Pläne.
Mój pomysł jest lepszy, bo
inizia ad imparare
Meine Idee ist besser, denn...
Nie będziesz / Nie będzie Pan żałować
inizia ad imparare
Du wirst / Sie werden nicht bereuen
To ma wiele zalet / wad.
inizia ad imparare
Das hat viele Vorteile / Nachteile
Przykro mi, nie wiem.
inizia ad imparare
Tut mir leid, ich weiβ es nicht.
Nie mam pojęcia!
inizia ad imparare
Keine Ahnung!
Nie wiem dokładnie, czy...
inizia ad imparare
Ich weiβ nich genau, ob...
To nie wchodzi w rachubę!
inizia ad imparare
Das kommt nicht in Frage!
Jestem tego samego zdania!
inizia ad imparare
Ich bin derselben Meinung!
To mogę (tego nie mogę) zaakceptować.
inizia ad imparare
Das kann ich (nicht) akzeptieren
Widzę to zupełnie inaczej.
inizia ad imparare
Das sehe ich ganz anders.
To miło z twojej / Pańskiej strony
inizia ad imparare
Das ist nett von dir / Ihnen
Niestety wtedy nie mam czasu.
inizia ad imparare
Da habe ich leider keine Zeit.
Boję się, że...
inizia ad imparare
Ich habe Angst, dass
Das glaube ich nicht!
inizia ad imparare
Nie wierzę w to!
Wątpię, że
inizia ad imparare
Ich bezweifle, dass
Mam nadzieję
inizia ad imparare
Ich hoffe,
Mam wrażenie, że...
inizia ad imparare
Ich habe den Eindruck, dass
Jestem pewny.
inizia ad imparare
Ich bin sicher
Wątpię, że
inizia ad imparare
Ich bezweifle, dass
Wybieram ..., ponieważ...
inizia ad imparare
Ich wähle ..., denn (weil)...
Decyduję się na...
inizia ad imparare
Ich entscheide mich für...
Najlepszy jest dla mnie...
inizia ad imparare
Am besten ist für mich...
Uważam ... za najlepszy.
inizia ad imparare
Ich finde ... am besten.
Jestem zdania, że...
inizia ad imparare
Ich bin der Meinung, dass...
Zdjęcie ... nie podoba mi się, bo
inizia ad imparare
Das Foto Nummer ........ gefällt mir nicht, denn...
To pasuje do tematu bardziej niż...
inizia ad imparare
Es passt zu diesem Thema besser als...
To (nie) jest atrakcyjne, ciekawe, przekonujące, rzucające się w oczy, ważne.
inizia ad imparare
Es ist (nicht so) attraktiv, interessant, überzeugend, auffallend, wichtig.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.