News item: 45 - Race-related issue

 0    38 schede    cloudyt
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zorganizować wiec
inizia ad imparare
hold a rally
umieścić na pierwszym miejscu spraw do załatwienia
inizia ad imparare
place at the top of their agenda
wezwać do zakończenia
inizia ad imparare
call for an end
kojarzyć z
inizia ad imparare
associate with
kwestionować skuteczność
inizia ad imparare
call into question the effectiveness
unikać otwartej dyskusji
inizia ad imparare
avoid open discussion
znacznie wzrosnąć
inizia ad imparare
grow considerably
przemoc na tle rasowym
inizia ad imparare
race-related violence
uważać za zagrożenie
inizia ad imparare
see as a threat
być niezadowolonym z polityki
inizia ad imparare
be dissatisfied with policy
zastosować w praktyce
inizia ad imparare
put into action
zwracać się do
inizia ad imparare
address
podżegać
inizia ad imparare
insist
skandować
inizia ad imparare
chant
unikać delikatnych tematów
inizia ad imparare
duck the delicate issue
uprzedzenie rasowe
inizia ad imparare
racial prejudice
dla korzyści
inizia ad imparare
for the benefit
drastycznie ograniczyć
inizia ad imparare
drastically curtail
dznać obrażeń
inizia ad imparare
be injured
starcia z policją
inizia ad imparare
clash with police
przemawiać do
inizia ad imparare
appeal to
być wyobcowanym
inizia ad imparare
be alienated
być gorzej opłacanym
inizia ad imparare
be underpaid
być niezadowolonym z czegoś
inizia ad imparare
be dissatisfied with something
zaniedbywać
inizia ad imparare
neglect
pochód
inizia ad imparare
rally
program polityczny
inizia ad imparare
agenda
Latynosi
inizia ad imparare
Hispanics
pochodzić
inizia ad imparare
originate
wzniecający nienawiść
inizia ad imparare
hatred-inciting
żądać czegoś
inizia ad imparare
demand
wydalenie
inizia ad imparare
expulsion
obraźliwe
inizia ad imparare
abusive
głównie
inizia ad imparare
primarily
jawne
inizia ad imparare
overt
zamiatać pod dywan
inizia ad imparare
sweep sth under the carpet
wyborcy
inizia ad imparare
electorate
obraźliwe określenie kolorowego imigranta
inizia ad imparare
WOG (West Oriented Gender)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.