new me 3 workbook

 0    109 schede    dominikalimanowka10
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
fresh (food)
inizia ad imparare
świeża (żywność)
healthy
inizia ad imparare
zdrowy
home grown
inizia ad imparare
samodzielnie uprawiane
local food
inizia ad imparare
lokalne jedzenie
organic (vegetables)
inizia ad imparare
organiczne (warzywa)
packaged food
inizia ad imparare
żywność pakowana
processed food
inizia ad imparare
przetworzona żywność
come up with (an idea)
inizia ad imparare
wpaść na (pomysł), znaleźć rozwiązanie
look after sb/sth
inizia ad imparare
opiekować się, troszczyć się o kogoś
plug sth in
inizia ad imparare
podłączać coś do kontaktu
pull sth out
inizia ad imparare
wyciągać coś
(sugar) is running out/ we are running out of (sugar)
inizia ad imparare
kończy nam się (cukier)
deforestation
inizia ad imparare
wycinanie lasów
developing countries/the developing world
inizia ad imparare
kraje rozwijające się
(be) concerned about the environment
inizia ad imparare
troszczyć się o środowisko
global warming
inizia ad imparare
globalne ocieplenie
non-renewable fuel
inizia ad imparare
paliwa nieodnawialne
solar (cooker)
inizia ad imparare
(kuchenka) zasilana słoneczną energią
It is due to...
inizia ad imparare
Jest to spowodowane...
(have) the potential to do sth
inizia ad imparare
(mieć) potencjał do zrobienia czegoś
the problem can be linked to
inizia ad imparare
Ten problem można łączyć
It is supposed to help
inizia ad imparare
z założenia ma pomagać
cardboard
inizia ad imparare
karton, tektura
choke (one's lungs)
inizia ad imparare
o dymie: dusić, zatruwać (płuca)
cool
inizia ad imparare
chłodny
coal
inizia ad imparare
węgiel
collect the wood
inizia ad imparare
zbierać drewno
cooker
inizia ad imparare
kuchenka
demand for
inizia ad imparare
żądanie, tu: popyt na
delicious
inizia ad imparare
pyszny
even more importantly
inizia ad imparare
co więcej, co istotniejsze
equipment
inizia ad imparare
sprzęt, urządzenie
expect
inizia ad imparare
oczekiwać
flap
inizia ad imparare
klapka
found a company
inizia ad imparare
założyć firmę
goal
inizia ad imparare
cel
heat
inizia ad imparare
podgrzewać
increase
inizia ad imparare
wzrost
mankind
inizia ad imparare
ludzkość
meal
inizia ad imparare
posiłek
method
inizia ad imparare
metoda / sposób
occur
inizia ad imparare
mieć miejsce, wydarzać się
pot
inizia ad imparare
garnek
process
inizia ad imparare
proces
promote
inizia ad imparare
promować, zachęcać
remarkable
inizia ad imparare
wybitny, niesamowity
replace
inizia ad imparare
zastąpić
shiny (metal)
inizia ad imparare
błyszczący (metal)
smoke
inizia ad imparare
dym
train
inizia ad imparare
szkolić
a wide range of dishes
inizia ad imparare
najrozmaitsze dania
set up/ put up a tent
inizia ad imparare
rozbić namiot
take sth out
inizia ad imparare
rozbierać coś na części, składać coś
take sth away
inizia ad imparare
zabierać coś
all you have to do
inizia ad imparare
wszystko co musisz zrobić,
at the end of your stay
inizia ad imparare
pod koniec swojego pobytu
compared to
inizia ad imparare
w porównaniu do
design student
inizia ad imparare
student projektowania
frame
inizia ad imparare
stelaż
giant
inizia ad imparare
olbrzymi, przeogromny
go online
inizia ad imparare
podłączyć się do Internetu
leave a lot of mess behind
inizia ad imparare
zostawić duży bałagan po sobie
leave behind
inizia ad imparare
zostawić po sobie
mess
inizia ad imparare
nieporządek / bałagan
(bands) perform
inizia ad imparare
zespoły muzyczne występują
recycle
inizia ad imparare
odzyskiwać
reuse
inizia ad imparare
użyć ponownie
solar-powered light
inizia ad imparare
oświetlenie zasilane energią słoneczną
sum up
inizia ad imparare
podsumowywać
to sum up
inizia ad imparare
Podsumowując
survive
inizia ad imparare
przetrwać
waterproof
inizia ad imparare
wodoodporny
drop out of school
inizia ad imparare
nie ukończyć szkoły
pour out
inizia ad imparare
wylewać się
take care of sb
inizia ad imparare
opiekować się kimś
turn on the tap
inizia ad imparare
odkręcić kran
(have no) access to clean water
inizia ad imparare
(nie mieć) dostępu do czystej wody
annually
inizia ad imparare
rocznie
capture rainwater
inizia ad imparare
łapać deszczówkę
cassava
inizia ad imparare
maniok jadalny, kassawa
charity
inizia ad imparare
organizacja charytatywna
consuming job
inizia ad imparare
angażująca praca
dam
inizia ad imparare
tama
define life
inizia ad imparare
zdefiniować życie
elusive
inizia ad imparare
nieuchwytny, trudno dostępny
fetch water
inizia ad imparare
tu: chodzić i przynosić wodę
field
inizia ad imparare
pole
gather (grass)
inizia ad imparare
zbierać (trawę)
goat
inizia ad imparare
koza
gossip
inizia ad imparare
plotka, plotkować
gravity
inizia ad imparare
przyciąganie ziemskie
grind (into flour)
inizia ad imparare
zemleć (na mąkę)
grow food
inizia ad imparare
uprawiać roślny jadalne
haul
inizia ad imparare
przenosić, transportować
hygiene
inizia ad imparare
higiena
maintain the technology
inizia ad imparare
konserwować urządzenia
(she) makes do with
inizia ad imparare
musi (jej) wystarczyć
measure every drop
inizia ad imparare
mierzyć każdą kroplę
mill
inizia ad imparare
młyn
partly
inizia ad imparare
częściowo
raise animals
inizia ad imparare
hodować zwierzęta
reservoir
inizia ad imparare
zbiornik
sanitation
inizia ad imparare
warunki sanitarne
(be) sick from (diseases)
inizia ad imparare
chorować
(water) slavery
inizia ad imparare
niewolnictwo (uzależnienie od przynoszenia wody)
steep mountain
inizia ad imparare
stroma góra
task
inizia ad imparare
zadanie
up to the age of seven
inizia ad imparare
do wieku 7 lat
(deep) well
inizia ad imparare
(głęboka) studnia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.