New Matura Success Intermediate Unit 5

 0    183 schede    kunegundakowalska12345
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
kwaśny deszcz
inizia ad imparare
acid rain
zdolny do przystosowania
inizia ad imparare
adaptable
albatros
inizia ad imparare
albatross
popiół
inizia ad imparare
ash
wymierać
inizia ad imparare
become extinct
czarna dziura
inizia ad imparare
black hole
przysłonić (światło słoneczne)
inizia ad imparare
block out (sunlight)
napój butelkowany
inizia ad imparare
bottled drink
zakrętka od butelki
inizia ad imparare
bottle-top
rozpadać się
inizia ad imparare
break down
przywrócić
inizia ad imparare
bring back
ślad węglowy
inizia ad imparare
carbon footprint
stulecie
inizia ad imparare
century
pisklę
inizia ad imparare
chick
zapalniczka
inizia ad imparare
cigarette lighter
zmiana klimatu
inizia ad imparare
climate change
chmura
inizia ad imparare
cloud
autokar
inizia ad imparare
coach
karaluch
inizia ad imparare
cockroach
natknąć się na
inizia ad imparare
come across
porównywać
inizia ad imparare
compare
spożywać
inizia ad imparare
consume
pojemnik, opakowanie
inizia ad imparare
container
zanieczyszczony, zatruty
inizia ad imparare
contaminated
poradzić sobie z
inizia ad imparare
cope with/deal with
pokryć
inizia ad imparare
cover
dzień
inizia ad imparare
daytime
śmiertelny
inizia ad imparare
deadly
śmierć
inizia ad imparare
death
dekada
inizia ad imparare
decade
rozkładać się
inizia ad imparare
decompose
niszczyć
inizia ad imparare
destroy
zniknąć
inizia ad imparare
disappear
odkryć
inizia ad imparare
discover
jednorazowy
inizia ad imparare
disposable
delfin
inizia ad imparare
dolphin
podwoi
inizia ad imparare
double
rysunek
inizia ad imparare
drawing
susza
inizia ad imparare
drought
pył
inizia ad imparare
dust
Ziemia
inizia ad imparare
Earth
trzęsienie ziemi
inizia ad imparare
earthquake
dom ekologiczny
inizia ad imparare
eco-home
ekolog
inizia ad imparare
ecologist
ekologia
inizia ad imparare
ecology
urządzenia elektryczne
inizia ad imparare
electrical appliance
słoń
inizia ad imparare
elephant
służby ratownicze
inizia ad imparare
emergency services
kończyć
inizia ad imparare
end/finish up
gatunek zagrożony
inizia ad imparare
endangered species
źródło energii
inizia ad imparare
energy source
olbrzymi
inizia ad imparare
enormous
środowisko naturalne
inizia ad imparare
environment
epidemia
inizia ad imparare
epidemic
wybuchnąć (o wulkanie)
inizia ad imparare
erupt
wieczny
inizia ad imparare
eternal
centrum wystawowe
inizia ad imparare
exhibition centre
badać, przemierzać
inizia ad imparare
explore
wybuch
inizia ad imparare
explosion
stanąć w obliczu
inizia ad imparare
face
fabryka
inizia ad imparare
factory
wypaść z mody
inizia ad imparare
fall out of fashion
karmić
inizia ad imparare
feed
ryby
inizia ad imparare
fish
dryfować
inizia ad imparare
float
powódź
inizia ad imparare
flood
skupić się na
inizia ad imparare
focus on
czcionka
inizia ad imparare
font
niedobór żywności
inizia ad imparare
food shortage
pożar lasu
inizia ad imparare
forest fire
zbieranie funduszy
inizia ad imparare
fund-raising
pozbyć się
inizia ad imparare
get rid of/discard
zużywać
inizia ad imparare
get through
globalne ocieplenie
inizia ad imparare
global warming
na skalę globalną
inizia ad imparare
globally
gaz cieplarniany
inizia ad imparare
greenhouse gas
Zieloni
inizia ad imparare
The Greens
pismo odręczne
inizia ad imparare
handwriting
szkodliwy
inizia ad imparare
harmful
kierować się ku
inizia ad imparare
head for
nagłówek
inizia ad imparare
heading
rozdzierający
inizia ad imparare
heartbreaking
rasa ludzka
inizia ad imparare
human race
huragan
inizia ad imparare
hurricane
zagrożony wyginięciem
inizia ad imparare
in danger of extinction
za czyjegoś życia
inizia ad imparare
in sb's lifetime
włączyć
inizia ad imparare
include
rosnąć
inizia ad imparare
increase
grypa
inizia ad imparare
influenza
wyprzedaż rzeczy używanych
inizia ad imparare
jumble sale
kluczowy
inizia ad imparare
key
ląd
inizia ad imparare
land
trwać
inizia ad imparare
last
odpoczynek
inizia ad imparare
leisure
prawdopodobny/nieprawdopodobny
inizia ad imparare
likely/unlikely
lniany
inizia ad imparare
linen
badać
inizia ad imparare
look into
los na loterii
inizia ad imparare
lottery ticket
żarówka
inizia ad imparare
low-energy light bulb
magia
inizia ad imparare
magic
tworzyć, składać się na
inizia ad imparare
make up/comprise
meteor
inizia ad imparare
meteor
płynna lawa
inizia ad imparare
molten lava
oświetlony światłem księżyca
inizia ad imparare
moonlight
moralność
inizia ad imparare
morality
miejsce obsługi podróżnych
inizia ad imparare
motorway service
góra
inizia ad imparare
mountain
muł, błoto
inizia ad imparare
mud
katastrofa (naturalna)
inizia ad imparare
(natural) disaster
powiadomienie
inizia ad imparare
notification
wojna jądrowa
inizia ad imparare
nuclear war
ocean
inizia ad imparare
ocean
platforma wiertnicza wydobywająca ropę/gaz ziemny
inizia ad imparare
oil/gas platform
w trybie gotowości
inizia ad imparare
on standby
pandemia
inizia ad imparare
pandemic
pieszy
inizia ad imparare
pedestrian
życie osobiste
inizia ad imparare
personal life
paliwo
inizia ad imparare
petrol
torba foliowa na zakupy
inizia ad imparare
plastic carrier bag
zatruwać
inizia ad imparare
poison
niedźwiedź polarny
inizia ad imparare
polar bear
premier
inizia ad imparare
Prime Minister
prawdopodobieństwo
inizia ad imparare
probability
projekt
inizia ad imparare
project
ugasić
inizia ad imparare
put out
ilość
inizia ad imparare
quantily
las deszczowy
inizia ad imparare
rainforest
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
raise money
rzadki (gatunek)
inizia ad imparare
rare (species)
przetwarzać
inizia ad imparare
recycle
pojemnik do sortowania śmieci
inizia ad imparare
recycling bin
energia odnawialna
inizia ad imparare
renewable energy
zastąpić
inizia ad imparare
replace
użyć ponownie
inizia ad imparare
reuse
skala Richtera
inizia ad imparare
Richter scale
wzrosnąć o
inizia ad imparare
rise by
rzeka
inizia ad imparare
river
brzeg (rzeki)
inizia ad imparare
bank (river)
znak drogowy
inizia ad imparare
road sign
robot
inizia ad imparare
robot
wysypisko śmieci
inizia ad imparare
rubbish dump
wycieczka szkolna
inizia ad imparare
school trip/excursion
morze
inizia ad imparare
sea
ptak morski
inizia ad imparare
seabird
owoce morza
inizia ad imparare
seafood
używany, z drugiej ręki
inizia ad imparare
second-hand
kanał ściekowy
inizia ad imparare
sewer
widok
inizia ad imparare
sight
podpisać
inizia ad imparare
sign
sączyć
inizia ad imparare
sip
niebo
inizia ad imparare
sky
napój bezalkoholowy
inizia ad imparare
soft drink
energia słoneczna
inizia ad imparare
solar power
sortować śmieci
inizia ad imparare
sort rubbish
gatunek
inizia ad imparare
species
sponsorowany
inizia ad imparare
sponsored
strumień
inizia ad imparare
stream
zbiórka uliczna
inizia ad imparare
street collection
kwas siarkowy
inizia ad imparare
sulphuric acid
światło słoneczne
inizia ad imparare
sunlight
powierzchnia
inizia ad imparare
surface
przejąć
inizia ad imparare
take over
woda z kranu
inizia ad imparare
tap water
atak terrorystyczny
inizia ad imparare
terrorist attack
wyrzucić
inizia ad imparare
throw away
toksyczne odpady
inizia ad imparare
toxic waste
trywialny
inizia ad imparare
trivial
tsunami
inizia ad imparare
tsunami
żółw
inizia ad imparare
turtle
podwodny
inizia ad imparare
underwater
wegetariański
inizia ad imparare
vegetarian
wirusowy
inizia ad imparare
viral
wirus
inizia ad imparare
virus
wybuch wulkanu
inizia ad imparare
volcanic eruption
wulkan
inizia ad imparare
volcano
ostrzegać
inizia ad imparare
warn
odpady
inizia ad imparare
waste
fala
inizia ad imparare
wave
wieloryb
inizia ad imparare
whale
dzika przyroda
inizia ad imparare
wildlife
wiatr
inizia ad imparare
wind
zniszczyć, znieść z powierzchni ziemi
inizia ad imparare
wipe out
świat
inizia ad imparare
world

Devi essere accedere per pubblicare un commento.