New English File - słówka powtórka

 0    27 schede    nicky007
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Who were you talking to on the phone?
inizia ad imparare
Z kim rozmawiałeś przez telefon?
sensitive
inizia ad imparare
czuły, wrażliwy
sensible
inizia ad imparare
rozsądny, zmysłowy
superior to
inizia ad imparare
lepszy od [innych ludzi]
revealing
inizia ad imparare
dużo mówiący
on the spot
inizia ad imparare
natychmiast, od ręki, na miejscu
focused on
inizia ad imparare
skupiony na
significance
inizia ad imparare
znaczenie
reveal
inizia ad imparare
ujawnić, odkryć
personality
inizia ad imparare
osobowość, charakter
provide
inizia ad imparare
dostarczyć, zapewnić
interaction
inizia ad imparare
wzajemne oddziaływanie
analyse
inizia ad imparare
analizować, badać
response
inizia ad imparare
reakcja, odpowiedź
identify
inizia ad imparare
rozpoznać, utożsamiać
family ties
inizia ad imparare
więzi rodzinne
emotional value
inizia ad imparare
wartość emocjonalna
pick
inizia ad imparare
wybierać
unitelligible password
inizia ad imparare
niezrozumiałe hasło
reveal
inizia ad imparare
ujawniać
participate
inizia ad imparare
uczestniczyć
survey funded
inizia ad imparare
finansowane badanie
respondent
inizia ad imparare
badany [uczestnik np. ankiety]
fictional characters
inizia ad imparare
fikcyjne postacie
want to ally themselves
inizia ad imparare
chcą sprzymierzyć się
tap into
inizia ad imparare
dopasować się do, sięga do
below the surface of consciousness
inizia ad imparare
pod powierzchnią przytomności

Devi essere accedere per pubblicare un commento.