nauki w szkole - zwroty; egzaminy; ukończenie szkoły

 0    67 schede    nybinko
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
attend a course
inizia ad imparare
uczęszczać na kurs
attend classes
inizia ad imparare
uczęszczać na zajęcia
attend school
inizia ad imparare
uczęszczać do szkoły
discuss set books
inizia ad imparare
omówieniać lektury
copy homework
inizia ad imparare
przepisywać od kogoś pracę domową
do a course
inizia ad imparare
robić kurs
do a project
inizia ad imparare
robić projekt
do a task (an activity)
inizia ad imparare
robić zadanie
do an exercise
inizia ad imparare
robić ćwiczenia
do an experiment
inizia ad imparare
przeprowadzać eksperyment
do homework
inizia ad imparare
odrabiać pracę domową
do one's best
inizia ad imparare
bardzo się starać
do well
inizia ad imparare
dobrze sobie radzić
expel sb from school
inizia ad imparare
wydalić kogoś ze szkoły
go to school
inizia ad imparare
chodzić do szkoły
hand in homework
inizia ad imparare
oddawać pracę domową
have a break
inizia ad imparare
zrobić sobie przerwę / mieć przerwę
learn a new skill
inizia ad imparare
nabyć nową umiejętność
make a good impression
inizia ad imparare
zrobić prezentację
make mistakes
inizia ad imparare
robić błędy
make notes
inizia ad imparare
robić notatki
make progress
inizia ad imparare
robić postępy
learn by heart
inizia ad imparare
uczyć się na pamięć
miss lessons
inizia ad imparare
upuszczać lekcje
take part in a lesson
inizia ad imparare
brać udział w lekcji
pay attention in class
inizia ad imparare
uważać na lekcji
read maps
inizia ad imparare
czytać mapy
set an essay
inizia ad imparare
zadawać wypracowanie
set homework
inizia ad imparare
zadawać pracę domową
skip classes
inizia ad imparare
opuszczać zajęcia / chodzić na wagary
solve a problem
inizia ad imparare
rozwiązywać zadanie matematyczne
study hard
inizia ad imparare
uczyć się pilnie
study sources
inizia ad imparare
studiować teksty źródłowe
take the register
inizia ad imparare
sprawdzać listę obecności w dzienniku
be late (turn up late)
inizia ad imparare
spóźniać się
wipe the board
inizia ad imparare
ścierać tablicę
work in groups
inizia ad imparare
pracować w grupach
write an essay
inizia ad imparare
pisać wypracowanie
academic results
inizia ad imparare
wyniki w nauce
academic standards
inizia ad imparare
poziom nauczania
exam paper
inizia ad imparare
arkusz egzaminacyjny
past exam paper
inizia ad imparare
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
exam results
inizia ad imparare
Wyniki egzaminu
exam
inizia ad imparare
egzamin
get a place at a university
inizia ad imparare
dostać się na uniwersytet
school-leaving exam
inizia ad imparare
egzamin końcowy (na zakończenie szkoły)
university entrance exam
inizia ad imparare
egzamin wstępny na uczelnię
cheat in an exam
inizia ad imparare
ściągać na egzaminie
take an exam
inizia ad imparare
przystępować do egzaminu
do badly in an exam
inizia ad imparare
źle sobie poradzić na egzaminie
do well in an exam
inizia ad imparare
dobrze sobie poradzić na egzaminie
fail an exam
inizia ad imparare
oblać egzamin
get 56 marks in a test
inizia ad imparare
dostać 56 punktów z testu
mark exam papers
inizia ad imparare
sprawdzać arkusze egzaminacyjne
mark a test
inizia ad imparare
sprawdzać test
mark homework
inizia ad imparare
sprawdzać pracę domową
pass an exam
inizia ad imparare
zdać egzamin
prepare for an exam
inizia ad imparare
przygotować się do egzaminu
retake an exam
inizia ad imparare
ponownie przystępować do egzaminu
revise for an exam
inizia ad imparare
powtarzać do egzaminu
study for an exam
inizia ad imparare
uczyć się do egzaminu
Bachelor of Arts (BA)
inizia ad imparare
licencjat (nauki humanistyczne)
Bachelor of science (BSc)
inizia ad imparare
licencjat (nauki ścisłe)
graduate
inizia ad imparare
absolwent
Master of arts (MA)
inizia ad imparare
magister (nauki humanistyczne)
master of sience (MSc)
inizia ad imparare
magister (nauki ścisłe)
Doctor of Philosophy (PhD)
inizia ad imparare
doktor (nauki humanistyczne i ścisłe)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.