Nauka i technika LONGMAN - UNIT 12

 0    63 schede    PacioR
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Dziedzina nauki
inizia ad imparare
Area of science
Informatyka
inizia ad imparare
Computer science
Wniosek
inizia ad imparare
Conclusion
Dowody
inizia ad imparare
Evidence
Hipoteza
inizia ad imparare
Hypothesis
Zapis, dokumentacja
inizia ad imparare
Record
Wyniki badań
inizia ad imparare
Research results
Prawo naukowe
inizia ad imparare
Scientific law
Naukowo
inizia ad imparare
Scientifically
Dane statystyczne
inizia ad imparare
Statistical data
Statystycznie
inizia ad imparare
Statistically
Badania, sondaż
inizia ad imparare
Survey
Próba, analiza
inizia ad imparare
Test
Ustalać, określać
inizia ad imparare
Determine
Oszacować
inizia ad imparare
Estimate
Odrzucić
inizia ad imparare
Reject
Przeprowadzać badania
inizia ad imparare
Carry out
Prowadzić dokumentację
inizia ad imparare
Keep records
Opatentować wynalazek
inizia ad imparare
Patent an invention
Odrzucić hipotezę
inizia ad imparare
Reject a hypothesis
Podjąć badania
inizia ad imparare
Undertake research
Ręczne urz. komunikacyjne
inizia ad imparare
Hand-held-communication device
Pierścień indukcyjny
inizia ad imparare
Electro-magnetic induction ring
Elektromagnes
inizia ad imparare
Electromagnet
Silnik spalinowy
inizia ad imparare
Internal combustion engine
Soczewka
inizia ad imparare
Lens
Żarówka
inizia ad imparare
Light bulb
Słuchawka
inizia ad imparare
Mobile phone
Wtyczka
inizia ad imparare
Plug
Czujnik
inizia ad imparare
Sensor
Gniazdko
inizia ad imparare
Socket
Przełącznik
inizia ad imparare
Switch
Włącznik
inizia ad imparare
On-off switch
Innowacja technologiczna
inizia ad imparare
Technological innovation
SMS
inizia ad imparare
Text
Tranzystor
inizia ad imparare
Transistor
Rzeczywistość wirtualna
inizia ad imparare
Virtual reality
Bezprzewodowy
inizia ad imparare
Wireless
Unosić się w powietrzu
inizia ad imparare
Hover
Zaciąć się
inizia ad imparare
Jam
Nie działać, być popsutym
inizia ad imparare
Out of order
Pierwiastek chem.
inizia ad imparare
Chemical element
Reakcja chem.
inizia ad imparare
Chemical reaction
Zagęszczony
inizia ad imparare
Concentrated
Rozwój
inizia ad imparare
Development
Genetycznie modyfik. jedzenie
inizia ad imparare
Genetically modified food
Drobnoustrój, zarazek
inizia ad imparare
Microbe
Ciecz
inizia ad imparare
Liquid
Magnez
inizia ad imparare
Magnesium
Cząst., molekuła
inizia ad imparare
Molecule
Pleśń
inizia ad imparare
Mould
Tempo, prędkość
inizia ad imparare
Rate
Ciało stałe
inizia ad imparare
Solid
Para
inizia ad imparare
Steam
Szczepionka
inizia ad imparare
Vaccine
Zawierać
inizia ad imparare
Contain
Rozpuszczać
inizia ad imparare
Dissolve
Evaporate
inizia ad imparare
Parować
Wydychać
inizia ad imparare
Exhale
Zgasić, gasić
inizia ad imparare
Extinguish
Topnieć
inizia ad imparare
Melt
Mnożyć
inizia ad imparare
Multiply
Utleniać
inizia ad imparare
Oxidise

Devi essere accedere per pubblicare un commento.