Nauka i technika

 0    96 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
krążenie krwi
inizia ad imparare
blood circulation
klonować, klon
inizia ad imparare
clone
stworzyć istotę ludzką
inizia ad imparare
create a human being
leczenie bezpłodności
inizia ad imparare
fertility treatment
geny
inizia ad imparare
genes
magnes
inizia ad imparare
magnet
(badanie) za pomocą rezonansu magnetycznego
inizia ad imparare
Magnetic Resonance Imaging/MRI (scan)
(nano) robot
inizia ad imparare
(nano) robot
obraz (trój) wymiarowy
inizia ad imparare
(three-) dimensional image
tkanka (twarda/miękka)
inizia ad imparare
(hard/soft) tissue
ultrasonografia
inizia ad imparare
ultrasonography (USG)
żyła
inizia ad imparare
vein
ładować (baterię/akumulator)
inizia ad imparare
charge (a battery)
ładowarka
inizia ad imparare
charger
kompatybilne (z tym urządzeniem)
inizia ad imparare
compatible with (the device)
podłączyć (urządzenie) do komputera
inizia ad imparare
connect (a gadget) to the computer)
panel sterowania
inizia ad imparare
control panel
kopiować (w komputerze)
inizia ad imparare
copy
awaria
inizia ad imparare
crash
dane
inizia ad imparare
data
urządzenie
inizia ad imparare
device
cyfrowy odtwarzać muzyczny/odtwarzacz MP3
inizia ad imparare
digital music player/MP3 player
sterownik
inizia ad imparare
driver
elektryka, instalacja elektryczna (np. samochodu)
inizia ad imparare
electric
elektryczny (np. wydział)
inizia ad imparare
electrical
elektrody
inizia ad imparare
electrodes
elektronika
inizia ad imparare
electronics
zawiesić się (o komputerze)
inizia ad imparare
freeze
pogrupować pliki w foldery
inizia ad imparare
group files in folders
wyładować się (o baterii)
inizia ad imparare
go dead
sprzęt komputerowy
inizia ad imparare
hardware
słuchawki
inizia ad imparare
headphones/headset
dostęp do internetu
inizia ad imparare
Internet access
(nowy) wynalazek
inizia ad imparare
(recent/modern) invention
klawiatura
inizia ad imparare
keyboard
(duża) pamięć
inizia ad imparare
(large) memory
karta pamięci
inizia ad imparare
memory card
hasło
inizia ad imparare
password
wklejać (w komputerze)
inizia ad imparare
paste
pamięć USB
inizia ad imparare
pendrive/USB flash drive/memory stick/USB stick
podłączyć (laptop) do prądu
inizia ad imparare
plug (the laptop) in
nacisnąć (przycisk/klawisz)
inizia ad imparare
press (a button/ a key)
nagrywać
inizia ad imparare
record
wymieniać tusz w drukarce
inizia ad imparare
replace the ink in the printer
(pusty) ekran
inizia ad imparare
(blank) screen
wyszukiwarka
inizia ad imparare
search engine
powoli działający internet
inizia ad imparare
slow Internet
kontakt
inizia ad imparare
socket
oprogramowanie (antywirusowe)
inizia ad imparare
(anti-virus) software
włączyć/wyłączyć
inizia ad imparare
switch on/off
(o komputerze) wyłączyć się bez przyczyny
inizia ad imparare
turn itself off
uniwersalna magistrala szeregowa, port komunikacyjny
inizia ad imparare
Universal Serial Bus (USB)
sterowany głosem (robot)
inizia ad imparare
voice-operated (robot)
(telefon) bezprzewodowy
inizia ad imparare
wireless (telephone)
klimatyzacja
inizia ad imparare
air-conditioning
automatyczna sekretarka
inizia ad imparare
answering machine
taśma produkcyjna
inizia ad imparare
assembly line
kod kreskowy
inizia ad imparare
bar code
kamera
inizia ad imparare
camcorder
szkła kontaktowe
inizia ad imparare
contact lenses
elektryczna maszynka do golenia
inizia ad imparare
electric razor
ruchome schody
inizia ad imparare
escalators
kserokopiarka
inizia ad imparare
photocopier
niszczarka (dokumentów)
inizia ad imparare
shredder
przemysł
inizia ad imparare
industry
usługu
inizia ad imparare
services
rolnictwo
inizia ad imparare
agriculture
zmienić
inizia ad imparare
change
wymiana
inizia ad imparare
exchange
urządzenie
inizia ad imparare
appliance
sprzęt (komputerowy)
inizia ad imparare
hardware
oprogramowanie
inizia ad imparare
software
urządzenia niezbędne do korzystania z internetu (bezpieczne)
inizia ad imparare
equipment necessary to use the Internet (safely)
urządzenia niezbędne do korzystania z programu Skype
inizia ad imparare
equipment necessary to use Skype
standardowy sprzęt biurowy
inizia ad imparare
standard office equipment
gadżet
inizia ad imparare
gadget
biologia
inizia ad imparare
biology
sieć (np. telefoniczna)
inizia ad imparare
network
nawiązywanie kontaktów, tworzenie sieci komputerowych (sieć społeczna)
inizia ad imparare
networking (social networking)
przewód (np. telefoniczny)
inizia ad imparare
wire
kabel
inizia ad imparare
cable
motor, silnik
inizia ad imparare
motor
silnik
inizia ad imparare
engine
składowy, wchodzący w skład
inizia ad imparare
components
zastygnięty, w bezruchu
inizia ad imparare
frozen
wirus
inizia ad imparare
virus
zalogować
inizia ad imparare
log on
wylać coś na
inizia ad imparare
spilling sth on
zapisać coś
inizia ad imparare
write sth down
uruchomienie oprogramowania antywirusowego
inizia ad imparare
running any anti-virus software
uruchomić, wznawiać
inizia ad imparare
restart sth
ładowanie baterii
inizia ad imparare
recharging the battery
podłączyć coś
inizia ad imparare
plugging sth in
cofnąć coś, przywołać komuś wspomnienia
inizia ad imparare
take sth back
pobranie
inizia ad imparare
download

Devi essere accedere per pubblicare un commento.