na kolokwium

 0    142 schede    krukdirt
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
czerpiąc
inizia ad imparare
deriving
skróty
inizia ad imparare
abbreviations
wycinki
inizia ad imparare
clippings
powiększając
inizia ad imparare
compounding
całkowicie
inizia ad imparare
entirely
mieszcząc
inizia ad imparare
acoomodating
wynalazczy
inizia ad imparare
inventive
steganografia
inizia ad imparare
steganography
czerp
inizia ad imparare
derive
obejmij
inizia ad imparare
involve
obecnie
inizia ad imparare
currently
rozpoczynający się
inizia ad imparare
underway
wyraźny
inizia ad imparare
pronounced
zapożyczenia
inizia ad imparare
loan words
źródło
inizia ad imparare
source
podbój
inizia ad imparare
conquest
zamieszkiwany
inizia ad imparare
inhabited
pochodzenia
inizia ad imparare
origin
ograniczony
inizia ad imparare
confined
bezpośrednio rozwinięty
inizia ad imparare
developed directly
zawierany
inizia ad imparare
contained
tamten świat
inizia ad imparare
beyond
plemiona
inizia ad imparare
tribes
descended
inizia ad imparare
zejść
affairs of state
inizia ad imparare
sprawy wagi państwowej
opuszczony
inizia ad imparare
abandoned
ogromne liczby
inizia ad imparare
vast numbers
gorący piec
inizia ad imparare
hot furnace
zderzak
inizia ad imparare
bumber
pożyczkodawca
inizia ad imparare
lender
składnia
inizia ad imparare
syntax
odjazd
inizia ad imparare
departure
przyjazd
inizia ad imparare
arrival
moda
inizia ad imparare
vogue
wiejski
inizia ad imparare
rural
wojna
inizia ad imparare
warfare
przestarzały
inizia ad imparare
obsolete
rozszerzony
inizia ad imparare
broadened
obejmij
inizia ad imparare
encompass
pobudzony
inizia ad imparare
spurred
wyraz pokrewny
inizia ad imparare
cognate
polowanie
inizia ad imparare
hunting
doprowadzony
inizia ad imparare
prompted
środek
inizia ad imparare
measure
teatry
inizia ad imparare
playhouses
poligonialny
inizia ad imparare
polygonal
przemowa
inizia ad imparare
harangue
pokryty strzechą
inizia ad imparare
thatched
podatny
inizia ad imparare
vulnerable
osłonięty
inizia ad imparare
enclosed
pojemność
inizia ad imparare
capacity
spółki
inizia ad imparare
companies
wstęp
inizia ad imparare
admittance
odpowiedniki
inizia ad imparare
counterparts
taka sama cena
inizia ad imparare
same price
uzasadneinie
inizia ad imparare
justification
poklask
inizia ad imparare
plaudits
widz teatralny
inizia ad imparare
playgoer
trzymany
inizia ad imparare
held
stanowczo
inizia ad imparare
firmly
dokładny zwrot
inizia ad imparare
precise phrase
jedynie
inizia ad imparare
merely
późniejsze doświadczenie
inizia ad imparare
subsequent experience
dowiedziony
inizia ad imparare
proved
ludzka słabość
inizia ad imparare
human frailty
dziwactwo
inizia ad imparare
eccentricity
rygorystycznie
inizia ad imparare
rigidly
odmówione płacenie
inizia ad imparare
withheld
rozwiń
inizia ad imparare
evolve
porównawczy językoznawcy klasyfikują języki
inizia ad imparare
comparative linguists classify languages
rodowy język
inizia ad imparare
ancestral language
dostrzeż
inizia ad imparare
perceive
pokrewieństwo
inizia ad imparare
relatedness
liczenie
inizia ad imparare
counting
oczywisty
inizia ad imparare
obvious
ścigając
inizia ad imparare
pursuing
rodzeństwo
inizia ad imparare
siblings
daleki
inizia ad imparare
distant
wymarły
inizia ad imparare
extinct
rozpowszechniony
inizia ad imparare
widespread
przez cały czas
inizia ad imparare
throughout
przybrzeżny
inizia ad imparare
coastal
uciekając
inizia ad imparare
fleeing
pomimo to
inizia ad imparare
nonetheless
kilka
inizia ad imparare
several
odcinek czasowy
inizia ad imparare
stretch of time
uwagi
inizia ad imparare
remarks
zastosuj
inizia ad imparare
apply
porównania
inizia ad imparare
comparisons
wśród
inizia ad imparare
among
ustal
inizia ad imparare
ascertain
tak samo liczny
inizia ad imparare
equally numerous
cienki
inizia ad imparare
tenous
zbliżając się do wymarcia
inizia ad imparare
approaching extinction
wielorakie języki
inizia ad imparare
diverse languages
w takich obszarach
inizia ad imparare
in such areas
społeczna potrzeba komunikacji handlowej
inizia ad imparare
desire social of commercial communication
w dużej mierze
inizia ad imparare
largely
porty
inizia ad imparare
ports
stąd
inizia ad imparare
thus
często
inizia ad imparare
frequently
kompleks
inizia ad imparare
complex
potoczny
inizia ad imparare
colloquial
rozważony
inizia ad imparare
considered
pospolite przemówienie
inizia ad imparare
common speech
pewny
inizia ad imparare
certain
powstań naturalnie
inizia ad imparare
arise naturally
szeroka podstawa
inizia ad imparare
broad base
mieszkając
inizia ad imparare
residing
pierwotny język
inizia ad imparare
rudimentary language
leksykalne rzeczy
inizia ad imparare
lexical items
pidżyn
inizia ad imparare
pidgin
ciężar
inizia ad imparare
burden
dwuznaczność
inizia ad imparare
ambiguity
wielosłowie
inizia ad imparare
circumlocution
kombajn
inizia ad imparare
combine
konotacje
inizia ad imparare
connotations
imbecylizmy
inizia ad imparare
imbecilities
wulgaryzmy
inizia ad imparare
vulgarisms
korupcje
inizia ad imparare
corruptions
umiejętność
inizia ad imparare
ability
wykorzeń
inizia ad imparare
eradicate
zyskany
inizia ad imparare
gained
niezasłużenie
inizia ad imparare
unjustly
rzucane oszczerstwa
inizia ad imparare
maligned
wymagaj
inizia ad imparare
require
jednocząc
inizia ad imparare
unifying
sprzeczając się
inizia ad imparare
arguing
wyrafinowany
inizia ad imparare
sophisticated
pełnomorski
inizia ad imparare
seagoing
przypadek
inizia ad imparare
case
czas
inizia ad imparare
tense
nastrój
inizia ad imparare
mood
głos
inizia ad imparare
voice
inne zasady
inizia ad imparare
other rules
rzeczowniki
inizia ad imparare
nouns
podzwrotnikowy
inizia ad imparare
semitropical
przesunięty
inizia ad imparare
shifted
powstał
inizia ad imparare
arose
ograniczenia
inizia ad imparare
constraints
potomkowie
inizia ad imparare
descendants
kolonia
inizia ad imparare
colony

Devi essere accedere per pubblicare un commento.