n 8060 5.05

 0    17 schede    Janusz1992
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
alignment
Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far
inizia ad imparare
wyrównanie np tekstu, współpraca
Niestety, wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.)
shudder
Lisa shuddered when she thought about the spider she'd seen at the zoo yesterday.
inizia ad imparare
czasownik, drżeć z zimna, lub emocji
DRESZCZ EMOCJI,
Lisa wzdrygnęła się, kiedy pomyślała o pająku, którego widziała wczoraj w zoo.
stellar
inizia ad imparare
przymiotnik, gwiezdny doskonały
coarse
He's got coarse hands.
inizia ad imparare
przymiotnik, szorstki, ordynarny nieokrzesany
On ma bardzo szorskie dłonie
incumbent
In order to be a good mayor, the incumbent should care about their citizens
inizia ad imparare
rzeczownik, osoba piastująca urząd, beneficjent
(Żeby być dobrym burmistrzem, osoba piastująca urząd powinna dbać o swoich obywateli.)
incumbent
We believe that it is incumbent on us to improve the market for our citizens.
inizia ad imparare
przymiotnik, ciążący na kimś obowiązujący kogoś
(Uważamy, że spoczywa na nas obowiązek usprawnienia rynku dla dobra obywateli.)
celebrated
inizia ad imparare
przymiotnik, sławny słynny
outreach
His father founded an outreach organisation using impressionable young boys from the orphanage.
inizia ad imparare
rzeczownik, pomoc potrzebującym
Jego ojciec założył organizację pomagającą potrzebującym, używając przy tym podatnych na wpływy chłopców z sierocińca
spelling
inizia ad imparare
rzeczownik, pisownia literowanie
regimen
I've been on a strict regimen lately.
inizia ad imparare
rzeczownik, reżim dieta
Jestem ostatnio na ścisłej diecie.
proceeds
Sell the house and divide the proceeds
inizia ad imparare
rzeczownik, dochód przychód
Sprzedajcie dom i podzielcie dochód.
perpetrator
The alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
inizia ad imparare
rzeczownik, sprawca przestępstwa
Domniemany sprawca sam wydał się policji i oczekuje na proces.)
whine
inizia ad imparare
czasownik jęczeć biadolić
fetus
Alcohol is extremely harmful to the fetus
inizia ad imparare
rzeczownik, płód
Alkohol jest wyjątkowo szkodliwy dla płodu
catalyst
The sudden death of Ron was the catalyst for everything
inizia ad imparare
rzeczownik, katalizator
(Nagła śmierć Rona była katalizatorem dla wszystkiego.
extremist
I know the man. He is not violent and he is not an extremist.
inizia ad imparare
rzeczownik, ekstremista, ekstremistyczny
(Znam tego człowieka. Nie jest brutalny i nie jest ekstremistą.)
contour
inizia ad imparare
rzeczownik kontur, zarys

Devi essere accedere per pubblicare un commento.