Motivation and work

 0    18 schede    olenamacara
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
money
salary, commission, bonus
inizia ad imparare
pieniądze
appreciation
inizia ad imparare
poważanie
9-to-5 jobs
fixed time for work, shift work, Flexi work, home office
inizia ad imparare
praca od 9 do 17
ustalony czas pracy, praca zmianowa, praca w domu
prestige
inizia ad imparare
prestiż, status
perks
company car, phone, notebook
inizia ad imparare
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
good atmosfer
nice colleagues, good boss, clients
inizia ad imparare
dobry klimat
mili koledzy, dobry szef, klienci
benifits
medical insurance, gym membership, vouchers, discounts, free coffee
inizia ad imparare
korzyści
ubezpieczenie medyczne, członkostwo w siłowni, kupony, zniżki, darmowa kawa
start-up idea
inizia ad imparare
pomysł na start
surprising visit
adjective
inizia ad imparare
zaskakująca wizyta
przymiotnik/прилагательное
surprisingly
adverb
it was surprisingly good film
inizia ad imparare
zaskakująco
przysłówek, наречие
był to zaskakująco dobry film
spender
inizia ad imparare
człowiek który wydaje dużo pieniędzy
saver
inizia ad imparare
człowiek który oczendza pieniądze
poor background
><coming from money
inizia ad imparare
biedna przeszłość
pochodzące z pieniędzy
stay in contact with the office
inizia ad imparare
pozostań w kontakcie z biurem
work-life balance
inizia ad imparare
równowaga pracy i życia (prywatnego)
work long hours
= put in long hours
inizia ad imparare
długie godziny pracy
dodawać długie godziny
bargain
good deal
inizia ad imparare
okazja
do your own thing
inizia ad imparare
robić własne rzeczy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.