Monika 5th Feb 2014

 0    104 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to jest synonim...
inizia ad imparare
it's a synonym of...
prawo
inizia ad imparare
law
nisko - niżej - najniżej
inizia ad imparare
low - lower - the lowest
On jest takim (strasznym) kłamcą.
inizia ad imparare
He's such a (big) liar.
To są takie piękne kwiaty.
inizia ad imparare
There are such beautiful flowers.
On jest takim przystojnym mężczyzną.
inizia ad imparare
He's such a handsome man.
Oni są takimi przystojnymi mężczyznami.
inizia ad imparare
They are such handsome men.
To jest taka smaczna herbata.
inizia ad imparare
It's such tasty tea.
To taka ladna filiżanka.
inizia ad imparare
It's such a nice cup.
to jest takie smaczne.
inizia ad imparare
This is so delicious.
on jest taki przystojny.
inizia ad imparare
he is so handsome.
brzydka
inizia ad imparare
ugly
wątpliwość
inizia ad imparare
doubt /dout/
dług
inizia ad imparare
debt /det/
zagrajmy w karty.
inizia ad imparare
Let's play cards.
to było bardzo trudne zadanie.
inizia ad imparare
it was a very difficult task.
jak duże jest twoje mieszkanie?
inizia ad imparare
how big is your flat?
jekiego rozmiaru jest Twoja koszulka?
inizia ad imparare
what size is your T-shirt?
Posprzątaj swoj pokój!
inizia ad imparare
Tidy your room!
Czas, żebyśmy posprzątali nasze biuro.
inizia ad imparare
It's time we tidied up the office.
Czas, żebyś zaczął uczyć się angielskiego codziennie.
inizia ad imparare
It's time you started learning English every day.
czas, żebym poszła do domu.
inizia ad imparare
It's time I went home.
najwyższy czas, żebyś skończył swoje zadanie.
inizia ad imparare
it's high time you finished your task.
bagaż
inizia ad imparare
luggage (BrE), baggage (AmE)
sprzęt
inizia ad imparare
equipment
ubranie
inizia ad imparare
clothes
biżuteria
inizia ad imparare
jewelry (AmE), jewellery (BrE)
benzyna
inizia ad imparare
gasoline (AmE), petrol (BrE)
ruch uliczny
inizia ad imparare
traffic
mydło
inizia ad imparare
soap
papier
inizia ad imparare
paper
drewno
inizia ad imparare
wood
lasek (mały las)
inizia ad imparare
wood, the woods
las
inizia ad imparare
forest
to są piękne meble.
inizia ad imparare
this is beautiful furniture.
chleb
inizia ad imparare
bread
toast
inizia ad imparare
toast
masło
inizia ad imparare
butter
miód
inizia ad imparare
honey
owoce
inizia ad imparare
fruits
makaron
inizia ad imparare
pasta
przedmiot szkolny
inizia ad imparare
school subject
matematyka
inizia ad imparare
mathematics = maths = math
ekonomia
inizia ad imparare
economy
etyka
inizia ad imparare
ethics
sztuka
inizia ad imparare
art
architektura
inizia ad imparare
architecture
fotografia
inizia ad imparare
photo
chemia
inizia ad imparare
chemistry
handel
inizia ad imparare
trade, commerce
socjologia
inizia ad imparare
sociology
archeologia
inizia ad imparare
archeology
poezja
inizia ad imparare
poetry
słownictwo
inizia ad imparare
vocabulary
rekreacja
inizia ad imparare
recreation
radość, przyjemność
inizia ad imparare
enjoyment
wiedza
inizia ad imparare
knowledge
cierpliwość
inizia ad imparare
patience
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
odwaga
inizia ad imparare
courage
pewność siebie
inizia ad imparare
self-confidence
inteligencja
inizia ad imparare
intelligence
rana
inizia ad imparare
injury
pokój (na ziemi)
inizia ad imparare
peace
śmiech
inizia ad imparare
laughter
śmiać się
inizia ad imparare
laugh
duma
inizia ad imparare
pride
dumny
inizia ad imparare
proud; I'm proud of you.
cena
inizia ad imparare
price
nagroda
inizia ad imparare
prize, award
Portugalia, portugalski
inizia ad imparare
Portugal, Portuguese
japoński
inizia ad imparare
Japanese
hiszpański
inizia ad imparare
Spanish
koreański
inizia ad imparare
Korean
jazda samochodem
inizia ad imparare
driving
spanie
inizia ad imparare
sleeping
uczenie się
inizia ad imparare
learning, studying
słuchanie
inizia ad imparare
listening
zamiast
inizia ad imparare
instead
przeglądać internet
inizia ad imparare
to surf the Net/the Internet, to browse the Internet
wysyłać smsy do kogoś
inizia ad imparare
to text sb
książki historyczne
inizia ad imparare
historical books
zmywać naczynia
inizia ad imparare
to do the dishes = to do the washing - up
rzadko
inizia ad imparare
rarely = seldom
dogadywać się z kimś
inizia ad imparare
to get on well with sb
Czy dogadujesz się ze swoją teściową?
inizia ad imparare
Do you get on well with your mother-in-law?
nieuporządkowany
inizia ad imparare
messy
być złym na kogoś
inizia ad imparare
to be angry with/at sb
przyciągać uwagę
inizia ad imparare
to attract attention
policjanci
inizia ad imparare
policemen
nasz
inizia ad imparare
our
robić kawały
inizia ad imparare
to play jokes on sb
pożyczać coś od kogoś
inizia ad imparare
borrow something from someone
pożyczać coś komuś
inizia ad imparare
to lend sb sth / to lend sTh To sb
wczoraj pożyczyłam jedną książkę od przyjaciółki.
inizia ad imparare
Yesterday I borrowed a book from a friend.
czy możesz mi pożyczyć ołówek?
inizia ad imparare
Can you lend me a pencil?
praca wakacyjna
inizia ad imparare
summer job
przy telefonie, przez telefon
inizia ad imparare
on the phone
stworzyć
inizia ad imparare
to create
ten
inizia ad imparare
this
metoda
inizia ad imparare
method
kojarzyć coś z czymś/ tworzyć skojarzenia
inizia ad imparare
to make associations with
język angielski
inizia ad imparare
THE English language
Kiedy miałam 18 lat...
inizia ad imparare
When I was 18 years old...

Devi essere accedere per pubblicare un commento.