monika 10th Feb 2014

 0    88 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
sztuczny
inizia ad imparare
artificial
zamiast czegoś
inizia ad imparare
instead of sth
co słychać?
inizia ad imparare
how are you doing? how are you?
jak leci?
inizia ad imparare
how's it going?
Jak się czujesz?
inizia ad imparare
How do you feel?
Jak się czujesz? (po chorobie)
inizia ad imparare
how are you feeling?
przedstawić się
inizia ad imparare
to introduce yourself
Czy mogę się przedstawić? Jestem Monika.
inizia ad imparare
May I introduce myself? I'm Monica.
miło mi Ciebie poznać
inizia ad imparare
nice to meet you./ pleased to meet you
podkreślać coś
inizia ad imparare
to underline sth
Miło mi Pana/Panią poznać. (formal)
inizia ad imparare
How do you do?
urlop macierzyński
inizia ad imparare
maternity leave
Jestem na urolpie macierzyńskim.
inizia ad imparare
I'm on maternity leave.
granica
inizia ad imparare
border
na granicy
inizia ad imparare
on the border
brać udział w czymś
inizia ad imparare
to take part IN sth, to participate IN sth
Białoruś
inizia ad imparare
Belarus
zmiana (w pracy)
inizia ad imparare
shift
mam dzisiaj wolne
inizia ad imparare
I have a day off
prcować na zmiany
inizia ad imparare
do/work a (10/12/24 etc hour) shift
nocna/dzienna zmianna
inizia ad imparare
night/day shift
zrobić coś przydatnego
inizia ad imparare
to do sth useful
w nocy
inizia ad imparare
at night
to był męczący dzień
inizia ad imparare
it was a tiring day
byłam bardzo zmęczona
inizia ad imparare
I was very tired
interesujący
inizia ad imparare
interesting
zainteresowany
inizia ad imparare
interested
znudzony
inizia ad imparare
bored
nudny
inizia ad imparare
boring
być znudzonym czymś
inizia ad imparare
to be bored WITH sth
Czy jesteś znudzona tą lekcją?
inizia ad imparare
Are you bored with this lesson?
interesować się czymś
inizia ad imparare
to be INterested IN sth
czy interesujesz się historią?
inizia ad imparare
are you interested in history?
Czym się interesujesz?
inizia ad imparare
What are your hobbies?
Czym się interesujesz?
inizia ad imparare
What is your hobby?
Co robisz w wolnym czasie?
inizia ad imparare
What do you do in your free time/ spare time?
na północnym-wschodzie Polski
inizia ad imparare
in the north-east of Poland
na południu
inizia ad imparare
in the south
odważny
inizia ad imparare
brave, courageous
serce
inizia ad imparare
heart
zranić
inizia ad imparare
to hurt - hurt - hurt
zapamiętać coś, nauczyć się czegoś na pamięć
inizia ad imparare
to learn sth by heart
ile masz lat?
inizia ad imparare
what's your age? how old are you?
zaleta
inizia ad imparare
advantage
wada
inizia ad imparare
disadvantage
mały
inizia ad imparare
small
kilometr
inizia ad imparare
kilometer
jest blisko mojej pracy
inizia ad imparare
it's close to my workplace
to jest trudne pytanie
inizia ad imparare
This is A difficult question
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
to retire
dyskoteka
inizia ad imparare
a night club
miło się rozmawiało
inizia ad imparare
it was nice talking to you
dzięki
inizia ad imparare
cheers, thanks
czuj się jak u siebie w domu
inizia ad imparare
make yourself at home
częstuj się
inizia ad imparare
help yourself
Skończyłam (np. po posiłku)
inizia ad imparare
I'm done
podać sól
inizia ad imparare
to pass the salt
proszę przy podawaniu czegoś
inizia ad imparare
there you are
Czy możesz się przedstawić?
inizia ad imparare
Could you introduce yourself?
Tomek, pozwól, że przedstawię Cię Uli
inizia ad imparare
Tom, let me introduce you TO Ula
pójdźmy do kina.
inizia ad imparare
let's go to the movies
iść do kina
inizia ad imparare
to go to the movies = to go to the cinema
pozwól, że zrobię to dla ciebie
inizia ad imparare
let me do it for you
mieszkam w centrum
inizia ad imparare
I live downtown
mieszkam 5 km od centrum
inizia ad imparare
I live 5 kilometres from the center
Jaki jest twój numer telefonu?
inizia ad imparare
What is your phone number?
Jaki jest jego adres mailowy?
inizia ad imparare
What is his email address?
Nie mam czasu.
inizia ad imparare
I don't have time.
jestem zajęta.
inizia ad imparare
I'm busy.
Czy mogę zamienić z tobą słowo?
inizia ad imparare
Can I have a word with you?
garnek
inizia ad imparare
pot
patelnia
inizia ad imparare
frying pan
smażyć
inizia ad imparare
to fry
smażony
inizia ad imparare
fried
mikrofalówka
inizia ad imparare
microwave
lodówka
inizia ad imparare
refrigerator
zamrażarka
inizia ad imparare
freezer
zmywarka
inizia ad imparare
dishwasher
zamrażać
inizia ad imparare
to freeze - froze - frozen
podgrzewać coś w mikrofalówce
inizia ad imparare
to nuke
patrol policyjny
inizia ad imparare
police patrol
na patrolu
inizia ad imparare
on patrol
przekraczać granicę
inizia ad imparare
to cross the border
na granicy między
inizia ad imparare
on the border between
wspólna granica
inizia ad imparare
common border
straż graniczna
inizia ad imparare
border guard
Pracuję w straży granicznej.
inizia ad imparare
I'm a border guard.
służba graniczna
inizia ad imparare
border service

Devi essere accedere per pubblicare un commento.