monia 29th JAn 2014

 0    81 schede    engonskype_archive
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
warstwa
inizia ad imparare
layer
cebula
inizia ad imparare
onion
chłodny
inizia ad imparare
chilly
wiatr
inizia ad imparare
wind
wietrzny
inizia ad imparare
windy
słoneczny
inizia ad imparare
sunny
pochmurny
inizia ad imparare
cloudy
deszczowy
inizia ad imparare
rainy
burzliwy
inizia ad imparare
stormy
pieprz
inizia ad imparare
pepper
papryczka chilly
inizia ad imparare
chilly pepper
papryka
inizia ad imparare
paprika
Jest mi zimno.
inizia ad imparare
I'm cold.
pozbyć się czegoś
inizia ad imparare
to get rid of sth; I got rid of my old table.
patrzeć na coś
inizia ad imparare
to look AT sth
szukać czegoś
inizia ad imparare
to look FOR sb/ sth
opiekować się kimś
inizia ad imparare
to look after sb/ sth
Szukam moich kluczy.
inizia ad imparare
I'm looking for my keys.
Codziennie opiekuję się moim synem.
inizia ad imparare
Every day I look after my son.
ile czasu?
inizia ad imparare
how much time?
ile monet?
inizia ad imparare
how many coins?
ile czasu spędziliście razem?
inizia ad imparare
how much time did you spend together?
Spędziłyśmy razem dwie godzimy
inizia ad imparare
We spent together two hours.
dobrej zabawy
inizia ad imparare
have fun
dobrze się bawiłyście?
inizia ad imparare
did you have fun?
w tym momencie
inizia ad imparare
right now
w czasie twojego pobytu w Sejanch
inizia ad imparare
during your stay in Sejny
życie
inizia ad imparare
life
koncert na żywo
inizia ad imparare
a live concert
O której godzinie opuściałaś ten budynek?
inizia ad imparare
What time did you leave this building?
jakiego koloru są jego oczy?
inizia ad imparare
What color/colour are his eyes?
mieć coś wspólnego
inizia ad imparare
to have something in common
czy macie jakieś wspólne zainteresowania?
inizia ad imparare
Do you have any common interests?
kuchenka
inizia ad imparare
cooker
kucharz
inizia ad imparare
cook
szef kuchni
inizia ad imparare
chef
On jest kucharzem w tej restauracji.
inizia ad imparare
He's a cook in this restaurant.
Czy znasz kogoś z Rosji?
inizia ad imparare
Do you know anyone from Russia?
ile to kosztuje?
inizia ad imparare
how much does it cost? = how much is it?
Mam ochotę na coś słodkiego
inizia ad imparare
I feel like something sweet
Mam ochotę na oglądnięcie filmu.
inizia ad imparare
I feel like watching a movie.
Czy masz ochotę na frytki?
inizia ad imparare
Do you feel like chips?
Czy możesz usmażyć dla mnie dwa jajka?
inizia ad imparare
Can you fry two eggs for me?
gotować wodę
inizia ad imparare
to boil water
ona czerpie przyjemność z projektowania stron internetowych.
inizia ad imparare
She enjoys designing websites.
strony internetowe
inizia ad imparare
websites
projektant mody
inizia ad imparare
fashion designer
markowe ciuchy
inizia ad imparare
designer clothes
Czy masz coś przeciwko otrzymywaniu wiadomości od nas?
inizia ad imparare
Do you mind receiving messages from us?
otrzymywać
inizia ad imparare
to receive
rozmawiać
inizia ad imparare
to speak
rozmawiać o niczym / o drobnostkach
inizia ad imparare
to chat
Uwielbiam wysyłać wiadomości do moich przyjaciół.
inizia ad imparare
I love sending messages to my friends.
wysłać do kogoś wiadomość/smsa
inizia ad imparare
to text sb
napisz do mnie (smsa) później
inizia ad imparare
text me later
Ona nienawidzi wysyłać wiadomości
inizia ad imparare
She hates sending messages.
On woli słuchać muzyki rockowej.
inizia ad imparare
He prefers listening to rock music.
Uwielbiamy grać w szachy.
inizia ad imparare
We love playing chess.
Nie mam nic przeciwko zmywaniu naczyń.
inizia ad imparare
I don't mind doing the dishes.
zmywać naczynia
inizia ad imparare
to do the washing-up
robić pranie
inizia ad imparare
to do the washing = to do the laundry
wynik
inizia ad imparare
result, score
10 z dziesięciu
inizia ad imparare
10 out of 10
zdobyłam 100%.
inizia ad imparare
I got 100 %
kazać komuś coś zrobić
inizia ad imparare
to tell sb to do sth
on kazał mi zadzwonić do niego.
inizia ad imparare
He told me to call him.
ona kazała mi pozmywać naczynia.
inizia ad imparare
She told me to wash the dishes.
stopień wyższy
inizia ad imparare
the comperative
stopień najwyższy
inizia ad imparare
the superlative
blisko - bliżej - najbliżej
inizia ad imparare
close - closer - THE closest
dziwny - dziwniejszy - najdziwniejszy
inizia ad imparare
strange - stranger - THE strangest
mądry
inizia ad imparare
wise
gruby - grubszy - najgrubszy
inizia ad imparare
fat - fatter - the fattest
smutny - smutniejszy - najsmutniejszy
inizia ad imparare
sad - sadder - the saddest
suchy - suchszy - najsuchszy
inizia ad imparare
dry - drier - THE driest
piękny - piękniejszy - najpiękniejszy
inizia ad imparare
beautiful - MORE beautiful - THE MOST beautiful
zły - gorszy - najgorszy
inizia ad imparare
bad - worse - THE worst
dobry - lepszy- najlepszy
inizia ad imparare
good - better - THE best
dużo - więcej- najwięcej
inizia ad imparare
much/many - more - THE most
porównywać
inizia ad imparare
to compare sth with sth
To jest dziwne, ale często cola jest droższa od piwa.
inizia ad imparare
It is strange but often a coke is more expensive THAN a beer.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.