Moje słówka 1

 0    36 schede    hnpknd
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Napaść
inizia ad imparare
Assault
przyrostek
inizia ad imparare
suffix
podręcznik
inizia ad imparare
textbook
zabytkowe
inizia ad imparare
vintage
kiedy chcesz powiedzie coś około
Spotkajmy się koło 12
inizia ad imparare
ish
Let's meet 12 ish
w rzeczy samej / istotnie
inizia ad imparare
indeed
nadążać
inizia ad imparare
keeping up
uparty
inizia ad imparare
stubborn
nici
inizia ad imparare
floss
co więcej / prócz tego
inizia ad imparare
moreover
Zrównoważona karta wyników
inizia ad imparare
Balanced Score Card
badania i rozwoj
inizia ad imparare
research and development
metodyka
inizia ad imparare
Methodology
panujący
inizia ad imparare
prevailing
plan
inizia ad imparare
blueprint
Grupa kierownicza portfela
inizia ad imparare
Portfolio Direction Group
komitet inwestycyjny
inizia ad imparare
investment committee
grupa ds. postępów projektu
inizia ad imparare
portfolio progress group
komitet realizacji zmian
inizia ad imparare
change delivery committee
relacyjna baza danych
inizia ad imparare
relational database
wpływ
inizia ad imparare
influence
wykorzystać swoją szansę
inizia ad imparare
to take one's chance
doprowadzać do perfekcji
inizia ad imparare
hone
Struktura
inizia ad imparare
Framework
punkt widzenia
inizia ad imparare
viewpoint
architektura korporacyjna
inizia ad imparare
enterprise architecture
określenie
inizia ad imparare
statement
uzasadnienie
inizia ad imparare
rationale
wstępny
inizia ad imparare
preliminary
niepokój
inizia ad imparare
anxiety
odmowa usługi
inizia ad imparare
denial of service
uczestniczyć
inizia ad imparare
participate
wymiar
inizia ad imparare
dimension
trwałość
inizia ad imparare
durability
nauczać
inizia ad imparare
teach - taught - taught
owsianka
inizia ad imparare
porridge

Devi essere accedere per pubblicare un commento.