Moje fiszki (biznes i rekrutacja)

 0    203 schede    radoslawwychowanski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
procedura rekrutacji
inizia ad imparare
the recruitment procedure
udokumentowane osiągnięcia
inizia ad imparare
a documented track record
wcześniejsze doświadczenia sprzedażowe
inizia ad imparare
previous sales experience
doświadczenie na samodzielnym stanowisku kierowniczym
inizia ad imparare
first line management experience
umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi
inizia ad imparare
the abbility to use spreadsheets
podstawowa znajomość francuskiego
inizia ad imparare
a working knowledge of french
mówić płynnie po angielsku
inizia ad imparare
be fluent in speaking english
to nie jest obowiązkowe
inizia ad imparare
this is not obligatory
tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania
inizia ad imparare
bachelor degree in marketing
wymagane wykształcenie
inizia ad imparare
the required education
regularnie
inizia ad imparare
on a regular base
nocować
inizia ad imparare
to stay on the night
przedstawiać prezentację
inizia ad imparare
deliver a presentation
uczestniczyć w spotkaniu
inizia ad imparare
attend the meeting/participate in the meeting
być zobowiązanym do...
inizia ad imparare
be obligated to...
posada
inizia ad imparare
vacancy
dzielić/dzielimy
inizia ad imparare
share
mnożyc/mnożymy
inizia ad imparare
multiply
odejmować/odejmujemy
inizia ad imparare
substrackt
dodawać/dodajemy
inizia ad imparare
add/we add
zgodnie z planem
inizia ad imparare
according to plan
mamy niewielkie opóźnienie
inizia ad imparare
slight delay
przełożyć spotkanie na inny dzień
inizia ad imparare
postpone the meeting for another day
pobudzać do rywalizacji
inizia ad imparare
stimulate to competition
problem z zachęceniem ludzi do pracy
inizia ad imparare
problem how to encourage people to work
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
bardzo uproszczona rzeczywistość
inizia ad imparare
very simplified reality
być na bieżąco
inizia ad imparare
be to date
w którym
inizia ad imparare
in which
system oceny
inizia ad imparare
rating system
ocena
inizia ad imparare
evaluation/rating
przekształcać
inizia ad imparare
transform/convert/transfigure
podlegać ocenie/być ocenianym
inizia ad imparare
to be assessed
te składowe są oceniane/ te elementy są oceniane
inizia ad imparare
these components are assessed
problemy merytoryczne
inizia ad imparare
substantive problems
waga zadania
inizia ad imparare
wage of the task
wyliczać
inizia ad imparare
calculate
składa się
inizia ad imparare
consists
określony
inizia ad imparare
particular
każdy element ma inną wagę
inizia ad imparare
each component has a different wage
inna waga
inizia ad imparare
different wage
składowe
inizia ad imparare
components
każda grupa ma swoje własne...
inizia ad imparare
every of group has theirown...
w kwestii...
inizia ad imparare
in the matter...
nie mogę się dodzwonić
inizia ad imparare
i cannot get through...
wyjść na prostą
inizia ad imparare
go stright
to jest widoczne
inizia ad imparare
it is shown
braki w sprawie
inizia ad imparare
lacks in the case
sprawdzenie szkodowości
inizia ad imparare
veryfication of claims history
kontakty obsłużone
inizia ad imparare
served contacts
sytuacja się pogarsza
inizia ad imparare
situation is getting worse
okres próbny/umowa próbna
inizia ad imparare
probation period
regres
inizia ad imparare
recovery
przestuj
inizia ad imparare
tie-up
obsługa
inizia ad imparare
handling
w jakich godzinach dzisiaj pracujesz?
inizia ad imparare
at what time you are working today?
sytuacja się polepsza
inizia ad imparare
situation is getting better
samodzielnie
inizia ad imparare
alone
etat pracowniczy
inizia ad imparare
staff time
hurtownia danych
inizia ad imparare
data Warehouse
rozdzielać
inizia ad imparare
divide/distribute
przepisać
inizia ad imparare
assign
zadania są rozdzielane
inizia ad imparare
tasks are distributed
dawca krwi
inizia ad imparare
blood donor
umowa na zlecenie
inizia ad imparare
on contract agreement
zapytania z innych towarzystw ubezpieczeniowych
inizia ad imparare
inquiries from other Insurers
uzupełnić braki
inizia ad imparare
fill gaps
każda z grup
inizia ad imparare
each of the groups
grafik pracy
inizia ad imparare
work schedule
próba
inizia ad imparare
attempt
ustawianie zadania
inizia ad imparare
setting the task
wycena uszkodzeń
inizia ad imparare
valuation of damages
szkoda całkowita
inizia ad imparare
total loss
tak zwany
inizia ad imparare
so-called
tak dużo jak się da...
inizia ad imparare
as much as possible...
kilkanaście
inizia ad imparare
over a dozen
utrudniać
inizia ad imparare
hinder
cyfrowa obróbka zdjęć
inizia ad imparare
digital treatment of images
zainteresowania
inizia ad imparare
interests
zdobyć
inizia ad imparare
to gain
szeroki zakres
inizia ad imparare
wide range
dobrze wytrenowany / wyszkolony
inizia ad imparare
well-trained
sukces zawodowy
inizia ad imparare
professional success
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
studia zaoczne
inizia ad imparare
part-time studies
pozwolić sobie
inizia ad imparare
afford
wysiłek
inizia ad imparare
effort
praca dorywcza
inizia ad imparare
an odd job
zawsze brakowało pieniędzy
inizia ad imparare
always lacked money
najnowszy
inizia ad imparare
latest
ostatni, dotychczasowy
inizia ad imparare
previous
abuse
inizia ad imparare
nadużycie, uraganie
consistency
inizia ad imparare
regularność, jednorodność, konsystencja
thicker (thick)
inizia ad imparare
grubszy (gruby)
performance
inizia ad imparare
wydajność, przedstawienie
presence
inizia ad imparare
obecność, prezencja
relying on...
inizia ad imparare
opierać się na...
virtually everyone
inizia ad imparare
prawie wszyscy
illegitimacy
inizia ad imparare
nieprawość, nieślubne pochodzenie
lack thereof
inizia ad imparare
brak tego
foremost
inizia ad imparare
przede wszystkim
superseded
inizia ad imparare
zastąpiony
assertion
inizia ad imparare
twierdzenie, zapewnienie
either ... or...
inizia ad imparare
bądź ... lub...
unequal
inizia ad imparare
nierówny
inherently
inizia ad imparare
naturalnie, z natury
asserting
inizia ad imparare
twierdząc
sudden attack pf piety
inizia ad imparare
nagły atak pobożności
indignant
inizia ad imparare
oburzony
bigotry
inizia ad imparare
fanatyzm
rabid
inizia ad imparare
wsciekły
so again
inizia ad imparare
znowu
pose
inizia ad imparare
postawić
wholly unreasonable
inizia ad imparare
całkowicie nieuzasadnione
instead
inizia ad imparare
zamiast
... by which...
inizia ad imparare
przez który, według których
I have stated
inizia ad imparare
stwierdziłem
explicitly
inizia ad imparare
jawnie
implicitly
inizia ad imparare
niejawnie
belief
inizia ad imparare
przekonanie, wierzenie
inferior to...
inizia ad imparare
gorszy od...
innate abilities
inizia ad imparare
wrodzone zdolności
maintaining
inizia ad imparare
utrzymanie
in oposition to this...
inizia ad imparare
w sprzeczności z tym...
problem-solving ability
inizia ad imparare
zdolność rozwiązywanie problemów
an edge
inizia ad imparare
krawędź
fails to support
inizia ad imparare
nie wspierać
contradicts
inizia ad imparare
sprzeciwiają się
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający
be hounded
inizia ad imparare
być nagabywanym
folks
inizia ad imparare
ludzie
consused
inizia ad imparare
zmieszany
revolved
inizia ad imparare
obraca się
otherwise
inizia ad imparare
inaczej
held the view
inizia ad imparare
wyznawać pogląd
either
inizia ad imparare
bądź
impiety
inizia ad imparare
bezpożność
go by the numbers
inizia ad imparare
wyliczać, przeliczać
genuine
inizia ad imparare
prawdziwy
to be out of the step of everyone
inizia ad imparare
nie iść za wszystkimi
sane
inizia ad imparare
zdrowy na umyśle
insane
inizia ad imparare
szalony
to have the sense
inizia ad imparare
mieć rozsądek
st least
inizia ad imparare
przynajmniej
originator
inizia ad imparare
twórca
furthermore
inizia ad imparare
ponadto
wouldn't have gotten himself into trable
inizia ad imparare
nie wpędziłby siebie w kłopoty
had come up
inizia ad imparare
wymyślił
amazed
inizia ad imparare
zdumiały, zadziwiły
condemned
inizia ad imparare
skazany
impious
inizia ad imparare
bezbożny
obvious rerigious significance
inizia ad imparare
oczywiste religijne implikacje
to have a vasted interest
inizia ad imparare
mieć żywy interes
they hadn't ridiculed him
inizia ad imparare
one nie ośmieszyły go...
would-be
inizia ad imparare
niedoszły
timid
inizia ad imparare
niesmiały
frenzy
inizia ad imparare
szał
to buffalo
inizia ad imparare
ogłupić
amounts to this
inizia ad imparare
prowadzić do czegoś, zmierza do czegoś
inequality
inizia ad imparare
nierówność
insisted
inizia ad imparare
nalegał
cultural bias
inizia ad imparare
tendencyjność kulturowa
zealots
inizia ad imparare
fanatycy
persuade
inizia ad imparare
przekonać
advent
inizia ad imparare
nadejście
to gain
inizia ad imparare
zyskać
substantial
inizia ad imparare
istotny
noble
inizia ad imparare
szlachetny
turn upside down
inizia ad imparare
wywrócić do góry nogami
permissiveness
inizia ad imparare
permisywizm (bezgraniczna tolerancja)
vacillating
inizia ad imparare
niezdecydowany
pusillanimous
inizia ad imparare
bezduszny
treason
inizia ad imparare
zdrada
shake the confidance
inizia ad imparare
wzburzyc zaufanie
was called into question
inizia ad imparare
zakwestionowano coś, stanęło pod znakiem zapytania
recount
inizia ad imparare
opowiadać
turmoil
inizia ad imparare
zamieszanie
reliable
inizia ad imparare
niezawodny
examine
inizia ad imparare
zbadać
parrot
inizia ad imparare
papuga, papugować
ancestor
inizia ad imparare
przodek
preserve
inizia ad imparare
zachować
mongrelized
inizia ad imparare
skundać, skundlony
miscegenation
inizia ad imparare
krzyżowanie
germs
inizia ad imparare
zarazki
variation
inizia ad imparare
zmiana
both nominally
inizia ad imparare
jak zwykle
differ
inizia ad imparare
różnić się
octoroon
inizia ad imparare
mulat
exceeds
inizia ad imparare
przekracza
melting pot
inizia ad imparare
tygiel laboratoryjny
cells
inizia ad imparare
komórki
nourished
inizia ad imparare
odżywiony
a great deal in common
inizia ad imparare
mieć wiele wspólnego
specious
inizia ad imparare
zwodniczy
apparnt
inizia ad imparare
widocznyh
preach
inizia ad imparare
głosić, pouczać
grasp
inizia ad imparare
pojęcie
to take into consideration
inizia ad imparare
wziąć pod rozwagę, pod uwage
establiszment
inizia ad imparare
ustalenie, instytucja
spoiled
inizia ad imparare
zepsuty
grievance
inizia ad imparare
zażalenie
throughly
inizia ad imparare
dokładnie, gruntownie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.