Moja rodzina (słownictwo A)

 0    34 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
to come from
My name is Peter Brown and I come from Bristol.
inizia ad imparare
pochodzić z
Mam na imię Piotr Brown I pochodzę z Bristol.
to study law
At present I am studying law at the London University and that is why I do not see my family too often.
inizia ad imparare
studiować prawo
Obecnie studiuję prawo na Londyńskim uniwersytecie i dlatego nie widzę moje rodziny zbyt często.
detached house
My parents live in a detached house in the suburbs of Bristol.
inizia ad imparare
domek jednorodzinny
Moi rodzice mieszkają w domku jednorodzinnym na przedmieściach Bristolu.
in the suburbs
My parents live in a detached house in the suburbs of Bristol.
inizia ad imparare
na przedmieściach
Moi rodzice mieszkają w domku jednorodzinnym na przedmieściach Bristolu.
the dull routine
The dull routine of everyday life does not suit him at all.
inizia ad imparare
nuda (utarta) rutyna
Nudna rutyna życie codziennego w ogóle jemu nie odpowiada.
everyday life
The dull routine of everyday life does not suit him at all.
inizia ad imparare
życie codzienne
Nudna rutyna życie codziennego w ogóle jemu nie odpowiada.
to suit
The dull routine of everyday life does not suit him at all.
inizia ad imparare
odpowiadać (w sensie: lubić)
Nudna rutyna życie codziennego w ogóle jemu nie odpowiada.
to lead a hectic life
He likes to lead a hectic life and he is always on the go.
inizia ad imparare
prowadzić intensywny tryb życia
On lubi prowadzić intensywny tryb życia i jest stale czymś zajęty.
to be always on the go
He likes to lead a hectic life and he is always on the go.
inizia ad imparare
być stale czymś zajętym
On lubi prowadzić intensywny tryb życia i jest stale czymś zajęty.
she is a family woman
My mother, on the other hand, is a family woman.
inizia ad imparare
jest oddana rodzinie
Moja mama, natomiast, jest oddana rodzinie.
to take good care of the family
She takes good care of our family and she is fond of home-life.
inizia ad imparare
dbać, troszczyć się o rodzinę
Ona troszczy się o naszą rodzinę i lubi życie rodzinne.
to be fond of home-life
She takes good care of our family and she is fond of home-life.
inizia ad imparare
lubić życie rodzinne
Ona troszczy się o naszą rodzinę i lubi życie rodzinne.
to be good-tempered
She is good-tempered and patient and I know that I can always rely on her.
inizia ad imparare
być łagodnym, spokojnym
Ona jest łagodna i cierpliwa i wiem, że zawsze mogę polegać na niej.
patient
She is good-tempered and patient and I know that I can always rely on her.
inizia ad imparare
cierpliwa
Ona jest łagodna i cierpliwa i wiem, że zawsze mogę polegać na niej.
to rely on somebody
She is good-tempered and patient and I know that I can always rely on her.
inizia ad imparare
polegać na kimś
Ona jest łagodna i cierpliwa i wiem, że zawsze mogę polegać na niej.
elder sister
My elder sister is already married.
inizia ad imparare
starsza siostra
Moja starsza siostra jest już zamężna.
married
My elder sister is already married.
inizia ad imparare
zamężna
Moja starsza siostra jest już zamężna.
to look after the children
She does not go to work but stays at home and looks after the children.
inizia ad imparare
opiekować się dziećmi
Ona nie pracuje, ale zostaje w domu i opiekuje się dziećmi.
to get on well with somebody
I get on very well with my grandmother.
inizia ad imparare
dobrze żyć z kimś
Ja bardzo dobrze żyję z moją babcią.
grandmother
I get on very well with my grandmother.
inizia ad imparare
babcia
Ja bardzo dobrze żyję z moją babcią.
lonely
My grandfather died a few years ago and since that time she has been a little bit lonely.
inizia ad imparare
samotna
Mój dziadek zmarł kilka lat temu i od tego czasu ona czuje się trochę samotna.
treat somebody to
Whenever I come to her, she treats me to delicious cake.
inizia ad imparare
częstować
Ilekroć jadę do niej, ona częstuje mnie przepysznym ciastem.
cake
Whenever I come to her, she treats me to delicious cake.
inizia ad imparare
ciasto
Ilekroć jadę do niej, ona częstuje mnie przepysznym ciastem.
to see the good in people
She tries to see the good in people and is always happy to help others with their problems.
inizia ad imparare
dopatrywać się dobra w ludziach
Ona stara się dopatrywać się dobra w ludziach i zawsze jest szczęśliwa, gdy pomaga innym z ich problemami.
niece
Sometimes we go for walks with the niece and nephew.
inizia ad imparare
siostrzenica
Czasami idziemy na spacer z siostrzenicą i siostrzeńcem.
nephew
Sometimes we go for walks with the niece and nephew.
inizia ad imparare
siostrzeniec
Czasami idziemy na spacer z siostrzenicą i siostrzeńcem.
gran
My gran loves the grandchildren very much and spoils them.
inizia ad imparare
babunia
Moja babunia bardzo mocno kocha wnuki i rozpieszcza je.
grandchildren
My gran loves the grandchildren very much and spoils them.
inizia ad imparare
wnuki
Moja babunia bardzo mocno kocha wnuki i rozpieszcza je.
to spoil
My gran loves the grandchildren very much and spoils them.
inizia ad imparare
psuć, rozpieszczać
Moja babunia bardzo mocno kocha wnuki i rozpieszcza je.
to miss someone
I know she misses me and she would be glad if I lived in Bristol.
inizia ad imparare
tęsknić za kimś
Wiem, że ona za mną tęskni i byłaby zadowolona, jeśli bym mieszkał w Bristol.
unfortunately
Unfortunately, this is not possible because I have to complete my studies first.
inizia ad imparare
niestety
Niestety, to nie jest możliwe, ponieważ muszę najpierw ukończyć moje studia.
to complete one’s studies
Unfortunately, this is not possible because I have to complete my studies first.
inizia ad imparare
ukończyć studia
Niestety, to nie jest możliwe, ponieważ muszę najpierw ukończyć moje studia.
to get married
I will probably get married and raise my own family.
inizia ad imparare
ożenić się
Prawdopodobnie ożenię się i założę własną rodzinę.
to raise one’s own family
I will probably get married and raise my own family.
inizia ad imparare
założyć własną rodzinę
Prawdopodobnie ożenię się i założę własną rodzinę.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.