Moi przyjaciele (słownictwo A)

 0    39 schede    joasiahuchwajda
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Different
My best friends, Ann and Eve, are completly different from each other.
inizia ad imparare
różne
Moje najlepsze przyjaciółki, Anna i Ewa, są zupełnie różne od siebie.
Attractive
Ann is a very attractive girl.
inizia ad imparare
atrakcyjna
Anna jest bardzo atrakcyjną dziewczyną.
Frizzy hair
She has long frizzy hair and grey eyes with long eyelashes.
inizia ad imparare
kręcone włosy
Ona ma długie kręcone włosy i szare oczy z długimi rzęsami.
Grey
She has long frizzy hair and grey eyes with long eyelashes.
inizia ad imparare
szare
Ona ma długie kręcone włosy i szare oczy z długimi rzęsami.
Eyelashes
She has long frizzy hair and grey eyes with long eyelashes.
inizia ad imparare
rzęsy
Ona ma długie kręcone włosy i szare oczy z długimi rzęsami.
Tall
She is tall and slim.
inizia ad imparare
wysoki
Ona jest wysoka i szczupła.
Slim
She is tall and slim.
inizia ad imparare
szczupły
Ona jest wysoka i szczupła.
Model
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
inizia ad imparare
modelka
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.
to talk somebody into doing something
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
inizia ad imparare
namówić kogoś do
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.
Beauty contest
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
inizia ad imparare
konkurs piękności
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.
to consider
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
inizia ad imparare
uważać
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.
Highbrow
I think she could be a model but when I tried to talk her into taking part in a beauty contest she said that it was not for her for the simple reason that she considers herself a highbrow.
inizia ad imparare
intelktualistka
Uważam, że mogłaby być modelką, ale kiedy próbowałam namówić ją do wzięcia udziału w konkursie piękności, ona powiedziała, że to nie jest dla nie z prostego powodu, że uważa się za intelektualistkę.
Pretty
Eve, on the other hand, is pretty but not beautiful.
inizia ad imparare
ładna
Ewa, z drugiej strony, jest ładna ale nie piękna.
Beautiful
Eve, on the other hand, is pretty but not beautiful.
inizia ad imparare
piękna
Ewa, z drugiej strony, jest ładna ale nie piękna.
On the other hand
Eve, on the other hand, is pretty but not beautiful.
inizia ad imparare
z drugiej strony
Ewa, z drugiej strony, jest ładna ale nie piękna.
Malicious
Malicious people say that she is too plump but I think that she is of medium build.
inizia ad imparare
złośliwy
Złośliwi ludzie mówią, że jest za pulchna, ale ja uważam, że ona jest średniej budowy ciała.
Plump
Malicious people say that she is too plump but I think that she is of medium build.
inizia ad imparare
pulchna
Złośliwi ludzie mówią, że jest za pulchna, ale ja uważam, że ona jest średniej budowy ciała.
Of medium build
Malicious people say that she is too plump but I think that she is of medium build.
inizia ad imparare
średniej budowy
Złośliwi ludzie mówią, że jest za pulchna, ale ja uważam, że ona jest średniej budowy ciała.
Turned up nose
She has green eyes, turned up nose and auburn hair.
inizia ad imparare
zadarty nos
Ona ma zielone oczy, zadarty nos i kasztanowe włosy.
Auburn hair
She has green eyes, turned up nose and auburn hair.
inizia ad imparare
kasztanowe włosy
Ona ma zielone oczy, zadarty nos i kasztanowe włosy.
Intellectual
Eve is not an intellectual, but she is very practical.
inizia ad imparare
intelektualista
Ewa nie jest intelektualistką ale jest bardzo praktyczna.
Personality
As far as Ann’s personality is concerned, Ann is very dynamic and full of energy.
inizia ad imparare
osobowość
Jeżeli rozważać osobowość Anny, Anna jest bardzo dynamiczna i pełna energii.
Dynamic
As far as Ann’s personality is concerned, Ann is very dynamic and full of energy.
inizia ad imparare
dynamiczny
Jeżeli rozważać osobowość Anny, Anna jest bardzo dynamiczna i pełna energii.
Full of energy
As far as Ann’s personality is concerned, Ann is very dynamic and full of energy.
inizia ad imparare
energiczny
Jeżeli rozważać osobowość Anny, Anna jest bardzo dynamiczna i pełna energii.
admiring friends
She has admiring friends as well as bitter enemies.
inizia ad imparare
podziwiający przyjaciele
Ona ma zarówno podziwiających przyjaciół jak również zaciekłych wrogów.
bitter enemies
She has admiring friends as well as bitter enemies.
inizia ad imparare
zaciekli wrogowie
Ona ma zarówno podziwiających przyjaciół jak również zaciekłych wrogów.
non-stop talker
She is a non-stop talker.
inizia ad imparare
gaduła
Ona jest gadułą.
to bore to death
Sometimes she talks so much that she can even bore her listener to death.
inizia ad imparare
zanudzić na śmierć
Czasami ona mówi tak dużo, że potrafi nawet zanudzić swoich słuchaczy na śmierć.
drone on about something for hours
She drones on about her pet subjects for hours without noticing that nobody is interested in her stories.
inizia ad imparare
rozprawiać o czymś godzinami
Ona rozprawia o swoich ulubionych tematach godzinami bez zauważenia, że nikt nie jest zainteresowany jej opowieściami.
pet subjects
She drones on about her pet subjects for hours without noticing that nobody is interested in her stories.
inizia ad imparare
ulubione tematy
Ona rozprawia o swoich ulubionych tematach godzinami bez zauważenia, że nikt nie jest zainteresowany jej opowieściami.
phlegmatic
Eve, in contrast, is rather phlegmatic and she must think twice before she does anything.
inizia ad imparare
flegmatyczny
Ewa, w odróżnieniu, jest raczej flegmatyczna i ona musi dwa razy pomyśleć zanim coś zrobi.
weight
She does not say much but each word has weight.
inizia ad imparare
waga
One nie mówi za wiele, ale każde słowo ma wagę.
to take things seriously
She takes all things seriously and cares about other poeple’s problem.
inizia ad imparare
traktować wszystko powaznie
One bierze wszystko serio i przejmuje się problemami innych ludzi.
to take things lightly
She is an incurable optimist and tends to take everything lightly.
inizia ad imparare
traktować wszystko lekko
On jest niepoprawną optymistką i ma tendencje do brania wszystkiego lekko.
incurable optimist
She is an incurable optimist and tends to take everything lightly.
inizia ad imparare
niepoprawny optymista
On jest niepoprawną optymistką i ma tendencje do brania wszystkiego lekko.
characteristic
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
inizia ad imparare
cecha
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.
in common
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
inizia ad imparare
wspólna
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.
reliable
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
inizia ad imparare
odpowiedzialny
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.
to let somebody down
Although my friends differ so considerably from each other, there is one characteristic they have in common: they are always reliable and have never lat me down.
inizia ad imparare
zawieść kogoś
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.