Moja pierwsza lekcja

 0    301 schede    paulinaszabelska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
życzyć komuś
Życzę ci abyś żyła sto lat
inizia ad imparare
wish someone
częstować
inizia ad imparare
regale
Zespół muzyczny
inizia ad imparare
Ensemble
złapać za rękę
inizia ad imparare
caught by the hand
tylko
inizia ad imparare
only
dzielić
inizia ad imparare
to share
papieros
inizia ad imparare
cigarette
co oznacza
inizia ad imparare
means
celtycki tatuż
inizia ad imparare
Celtic tattoo
dla zabawy
inizia ad imparare
for fun
pogadaliśmy trochę wiecej
inizia ad imparare
we talked a little bit more
piękna
inizia ad imparare
beauty
przegrałem
inizia ad imparare
I lost
rzutki
inizia ad imparare
darts
bilard
inizia ad imparare
pool
całować
inizia ad imparare
to kiss
nikogo innego
inizia ad imparare
nobody else
zamówienie
inizia ad imparare
a commission
stołek
inizia ad imparare
stool
tradycyjne melodie
inizia ad imparare
traditional melodies
słodko
inizia ad imparare
sweet
wystukiwać
inizia ad imparare
to tap
rytm
inizia ad imparare
rhythm
zatłoczony pokój
inizia ad imparare
crowded room
skrzypce
inizia ad imparare
the violin
czas zamknięcia
inizia ad imparare
closing time
trzymać
inizia ad imparare
hold - held - held
nasze
inizia ad imparare
our
płaszcz
inizia ad imparare
coat
pachnieć
inizia ad imparare
smell - smelt - smelt
dym papierosowy
inizia ad imparare
cigarette smoke
wino
inizia ad imparare
wine
wdychać
inizia ad imparare
inhale
głęboko
inizia ad imparare
deeply
powietrze
inizia ad imparare
air
dokończyć
inizia ad imparare
complete
przysięgać
inizia ad imparare
swear
wspomnieć
inizia ad imparare
mention
poźno
inizia ad imparare
late
wpatrzony
inizia ad imparare
staring
ciemno
inizia ad imparare
dark
szare niebo
inizia ad imparare
gray sky
zmieniać
inizia ad imparare
to change
głęboko w środku
inizia ad imparare
deep inside
zdać sobie sprawę
inizia ad imparare
realize
płakać
inizia ad imparare
to cry
jasne pewnie
inizia ad imparare
sure, sure
chcieć
inizia ad imparare
to want
przytulać
inizia ad imparare
cuddle
odpędzić smutki
inizia ad imparare
drive away the sorrows
poznać cię
inizia ad imparare
get to know you
ukryte
inizia ad imparare
hidden
ukryć
inizia ad imparare
hide
zastanawiac sie
inizia ad imparare
to wonder
powtórzyć
inizia ad imparare
repeat
leczyć rany
inizia ad imparare
heal wounds
uleczona
inizia ad imparare
healed
marzy
inizia ad imparare
dreams
zanim
inizia ad imparare
before
upadać
inizia ad imparare
to fall over
świat
inizia ad imparare
world
między
inizia ad imparare
between
rożnica
inizia ad imparare
The difference
musieć
inizia ad imparare
must/have to - had to - had to
wszystko
inizia ad imparare
everything
zdaję się
inizia ad imparare
seems to
przynajmniej
inizia ad imparare
at least
próbować
inizia ad imparare
to try
złamać serce
inizia ad imparare
break the heart
znaczenie
inizia ad imparare
meaning
najwyraźniej
inizia ad imparare
apparently
o sobie
inizia ad imparare
about yourself
obojgu
inizia ad imparare
both
kończy się czas
inizia ad imparare
running out of time
już
inizia ad imparare
already
łza
inizia ad imparare
tear
strzelać
inizia ad imparare
shoot - shot - shot
szybciej
inizia ad imparare
faster
wolniej
inizia ad imparare
slower
zaczać rozmowę
inizia ad imparare
start a conversation
zaufać
inizia ad imparare
trust
dać szanse
inizia ad imparare
give a chance
stworzona
inizia ad imparare
created
podążaj za mną
inizia ad imparare
follow me
może
inizia ad imparare
perhaps / maybe
nie mieć nic przeciwko
inizia ad imparare
do not have anything against
talia
inizia ad imparare
waist
ciało
inizia ad imparare
body
twój kształt
inizia ad imparare
your shape
przyciągać się
inizia ad imparare
attracted to
odpychać się
inizia ad imparare
repel
magnes
inizia ad imparare
magnet
rownież
inizia ad imparare
also
mimo
inizia ad imparare
despite
zakochać się
inizia ad imparare
to fall in love
przescieradło
inizia ad imparare
sheet
historia
inizia ad imparare
History
wypełnić
inizia ad imparare
to fill in
torebka
inizia ad imparare
handbag
talerz
inizia ad imparare
a plate
tylne siedzenie
inizia ad imparare
Rear seat
nazwać
inizia ad imparare
call
oddanie
inizia ad imparare
devotion
uwielbienie
inizia ad imparare
worship
wyjatkowa
inizia ad imparare
exceptional
więź
inizia ad imparare
bond
samotne mamy
inizia ad imparare
single moms
zgubić się
inizia ad imparare
to get lost
przeżywać frustracje
inizia ad imparare
experience frustrations
córka
inizia ad imparare
daughter
zapewnić
inizia ad imparare
provide
sama
inizia ad imparare
herself
nikt
inizia ad imparare
nobody
uratować
inizia ad imparare
save
skrzywdzić
inizia ad imparare
hurt
liczy się
inizia ad imparare
counts
tak jak
inizia ad imparare
like
ukołyszę
inizia ad imparare
lulling
kołyska
inizia ad imparare
cradle
radzić sobie
inizia ad imparare
cope
zmagać się
inizia ad imparare
struggle
cieżko
inizia ad imparare
It's difficult to
strach
inizia ad imparare
fear
naprawdę
inizia ad imparare
really
zależy
inizia ad imparare
depends
przeszkoda
inizia ad imparare
obstacle
nadejdzie
inizia ad imparare
arrives
przygotowany
inizia ad imparare
prepared
nieporównywalne
inizia ad imparare
incomparable
opłacać
inizia ad imparare
pay
bilety autobusowe
inizia ad imparare
bus tickets
znikają
inizia ad imparare
disappear
trwać
inizia ad imparare
to last
znać
inizia ad imparare
to know
przerwa
inizia ad imparare
pause/break
starać się
inizia ad imparare
try to
zapewniać
inizia ad imparare
to assure
trzymaj się
inizia ad imparare
Take care!
z dala
inizia ad imparare
away
patrzeć
inizia ad imparare
to look
podnieść głowę
inizia ad imparare
raise your head
podnieść
inizia ad imparare
to pick sb/sth up
do góry
inizia ad imparare
up
otaczać
inizia ad imparare
surround
wytrzeć
inizia ad imparare
wipe
bezpieczny
inizia ad imparare
safe
ciąć
inizia ad imparare
to cut
nóż
inizia ad imparare
a knife
kości
inizia ad imparare
dice
kopać
inizia ad imparare
dig - dug - dug
mocno
inizia ad imparare
strongly
zanurzyć się
inizia ad imparare
plunge
zobaczyć
inizia ad imparare
see
dno
inizia ad imparare
bottom
łatwe
inizia ad imparare
easy
stracić
inizia ad imparare
to lose
nawzajem
inizia ad imparare
one another
bądź ostrożny
inizia ad imparare
be careful
prosta
inizia ad imparare
simple
obiecaj
inizia ad imparare
promise
szpilki
inizia ad imparare
high heels
wysoko
inizia ad imparare
high
ksiezyc
inizia ad imparare
moon
chodzić na palcach
inizia ad imparare
to tiptoe
światło księżyca
inizia ad imparare
moonlight
kto tam?
inizia ad imparare
who's there?
kto teraz?
inizia ad imparare
who now?
zajety
inizia ad imparare
busy
kogo to obchodzi?
inizia ad imparare
who cares?
rozbłysnąć
inizia ad imparare
shine
palce lizać
inizia ad imparare
lick your fingers
oszukiwać
inizia ad imparare
to cheat
bramkarz
inizia ad imparare
a goalkeeper
kto jest tutaj?
inizia ad imparare
who is here
namiastka
inizia ad imparare
substitute
pijany
inizia ad imparare
drunk
głupi
inizia ad imparare
stupid
uciekać
inizia ad imparare
flee - fled - fled
rzucać kostką
inizia ad imparare
roll the dice
kryptonit
inizia ad imparare
Kryptonite
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
ognisko
inizia ad imparare
a bonfire
fani
inizia ad imparare
fans
mieć dość
inizia ad imparare
be fed up
czołgać sie
inizia ad imparare
crawl
krzyczeć
inizia ad imparare
yell out
dawać czadu
inizia ad imparare
give rock
klaskać
inizia ad imparare
clap - clapped/clapt - clapped/clapt
niebezpieczna
inizia ad imparare
dangerous
takie oczywiste
inizia ad imparare
so obvious
zamrożenia
inizia ad imparare
freeze
wezwać
inizia ad imparare
call
niedawno
inizia ad imparare
not long ago
ponadczasowe
inizia ad imparare
timeless
zawsze
inizia ad imparare
always
nastrajać
inizia ad imparare
tuned
przeciąć
inizia ad imparare
cut
struny
inizia ad imparare
Strings
klucze
inizia ad imparare
keys
bicie serca
inizia ad imparare
heartbeat
czuć się niekompetentnym
inizia ad imparare
feel incompetent
więc
inizia ad imparare
so
prawda
inizia ad imparare
truth
być częścią
inizia ad imparare
be part of the
przytrzymać
inizia ad imparare
hold
odejść
inizia ad imparare
to go away
przykro mi
inizia ad imparare
I'm sorry
zbyt wiele
inizia ad imparare
too much
zdrowie
inizia ad imparare
health
szczęście
inizia ad imparare
luck
ponieważ
inizia ad imparare
because
znosić
inizia ad imparare
outwear
zaczynać
inizia ad imparare
to begin
gryźć
inizia ad imparare
to bite
wiać
inizia ad imparare
to blow
łamać
inizia ad imparare
break - broke - broken
przynosić
inizia ad imparare
bring - brought - brought
budować
inizia ad imparare
build - built - built
palić
inizia ad imparare
burn - burnt - burnt
pękać
inizia ad imparare
crack
kupować
inizia ad imparare
to buy
wybierać
inizia ad imparare
choose - chose - chosen
kosztować
inizia ad imparare
to cost
kroić
inizia ad imparare
to cut
handlować
inizia ad imparare
trade
robic
inizia ad imparare
do
rysować
inizia ad imparare
draw - drew - drawn
pić
inizia ad imparare
to drink
prowadzić samochód
inizia ad imparare
to drive a car
karmić
inizia ad imparare
to feed
walczyć
inizia ad imparare
to fight
czuć
inizia ad imparare
feel - felt - felt
znaleźć
inizia ad imparare
find - found - found
lecieć
inizia ad imparare
to fly
zabraniać
inizia ad imparare
prohibit
zapominać
inizia ad imparare
to forget
wybaczać
inizia ad imparare
forgive - forgave - forgiven
dostać
inizia ad imparare
to get
dawać
inizia ad imparare
to give
hodować
inizia ad imparare
breed - bred - bred
rosnąć
inizia ad imparare
grow - grew - grown
powiesić
inizia ad imparare
hang - hung - hung
ukrywać
inizia ad imparare
hide - hid - hidden
ranić
inizia ad imparare
hurt
opuszczać
inizia ad imparare
to leave sb/sth out
pożyczać
inizia ad imparare
to borrow
pozwalać
inizia ad imparare
let - let - let
wynajmować
inizia ad imparare
to rent
tracić
inizia ad imparare
waste
spotykać
inizia ad imparare
to meet
czytać
inizia ad imparare
to read
jezdzić na koniu
inizia ad imparare
ride a horse
wzrastać
inizia ad imparare
increase
biegać
inizia ad imparare
to run
mowic
inizia ad imparare
speak
sprzedawać
inizia ad imparare
to sell
wysyłać
inizia ad imparare
send - sent - sent
umieszczać
inizia ad imparare
place
szyć
inizia ad imparare
sew - sewed - sewn
trząść
inizia ad imparare
shake - shook - shaken
błyszczeć
inizia ad imparare
to shine
pokazywać
inizia ad imparare
show - showed - shown
oprowadzać
inizia ad imparare
to guide
kurczyć sie
inizia ad imparare
shrink
tonąć
inizia ad imparare
sink - sank - sunk
siadać
inizia ad imparare
sit - sat - sat
spedzać
inizia ad imparare
Spending
rozprzestrzeniać
inizia ad imparare
propagate
stać
inizia ad imparare
stand - stood - stood
kraść
inizia ad imparare
to steal
wbijać
inizia ad imparare
hammer
rządzić
inizia ad imparare
1. to govern 2. to rule
zamiatać
inizia ad imparare
sweep - swept - swept
pływać
inizia ad imparare
to swim
brać
inizia ad imparare
to take
uczyć
inizia ad imparare
to train
rozdzierać
inizia ad imparare
rend - rent - rent
rzucać
inizia ad imparare
to give up sth (2)
rozumieć
inizia ad imparare
to understand
wstawać
inizia ad imparare
to get up
nosić
inizia ad imparare
to wear
wygrywać
inizia ad imparare
win - won - won
pisać
inizia ad imparare
to write
widelec
inizia ad imparare
a fork
łyżka
inizia ad imparare
a spoon
łyżeczka
inizia ad imparare
teaspoon
miska
inizia ad imparare
a bowl
garnek
inizia ad imparare
pot
patelnia
inizia ad imparare
a frying pan
dorosły
inizia ad imparare
an adult
wiek
inizia ad imparare
age
urodzić się
inizia ad imparare
be born
data urodzenia
inizia ad imparare
date of birth
rodzina
inizia ad imparare
born
dom
inizia ad imparare
a house
tożsamość
inizia ad imparare
identity
zainteresowania
inizia ad imparare
interests
człowiek, meżczyzna
inizia ad imparare
man, man
żonaty
inizia ad imparare
married
imię i nazwisko
inizia ad imparare
name
narodowość
inizia ad imparare
nationality

Devi essere accedere per pubblicare un commento.