Moja lekcja 9

 0    30 schede    erasmuspm4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I live in California.
inizia ad imparare
Mieszkam w Kalifornii.
Who taught you?
inizia ad imparare
Kto Cię nauczył?
That's too expensive.
inizia ad imparare
To jest zbyt drogie.
Are you hungry?
inizia ad imparare
Jesteś głodny?
I went to the supermarket, and then to the computer store.
inizia ad imparare
Poszedłem do supermarketu, a potem do sklepu komputerowego.
I don't have time right now.
inizia ad imparare
Nie mam teraz czasu.
I need another key.
inizia ad imparare
Potrzebuję innego klucza.
Next time.
inizia ad imparare
Następnym razem.
I only want a snack.
inizia ad imparare
Chcę tylko przekąskę
. He's very annoying.
inizia ad imparare
On jest bardzo irytujący.
Would you like something to eat?
inizia ad imparare
Chciałbyś coś do jedzenia?
I'm just looking.
inizia ad imparare
Ja tylko patrzę.
Good evening sir.
inizia ad imparare
Dobry wieczór panu.
Do you know where she is?
inizia ad imparare
Wiesz, gdzie ona jest?
Which one do you want?
inizia ad imparare
Który chcesz?
Did you take your medicine?
inizia ad imparare
Wziąłeś swoje lekarstwo?
For how many nights?
inizia ad imparare
Na ile nocy?
Am I pronouncing it correctly?
inizia ad imparare
Wymawiam to poprawnie?
Would you ask him to come here?
inizia ad imparare
Poprosisz go, aby tu przyjechał?
I'll take that one also.
inizia ad imparare
Wezmę również to.
Please fill out this form.
inizia ad imparare
Proszę wypełnij ten formularz.
A long time ago.
inizia ad imparare
Dawno temu.
Do you know how to cook?
inizia ad imparare
Umiesz gotować?
What do you do for work?
inizia ad imparare
Jaką masz pracę?
Have they met her yet?
inizia ad imparare
Czy już ją spotkali?
What's the temperature?
inizia ad imparare
Jaka jest temperatura?
It's north of here.
inizia ad imparare
Na północ stąd.
Where is the airport?
inizia ad imparare
Gdzie jest lotnisko?
It's over there.
inizia ad imparare
Jest tam.
I'll tell him you called.
inizia ad imparare
Powiem mu, że dzwoniłeś.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.