Moja lekcja 8

 0    43 schede    erasmuspm4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Where did you learn English?
inizia ad imparare
Gdzie się uczyłeś angielskiego?
Nothing else.
inizia ad imparare
Nic więcej.
Please write it down.
inizia ad imparare
Proszę, zapisz to.
Can I have a glass of water?
inizia ad imparare
Mogę dostać szklankę wody?
That looks great.
inizia ad imparare
To wygląda świetnie.
Is there an English speaking guide?
inizia ad imparare
Czy jest angielskojęzyczny przewodnik?
What are your hobbies?
inizia ad imparare
Jakie masz hobby?
That's not fair.
inizia ad imparare
To nie fair.
Let's share.
inizia ad imparare
Podzielmy się.
Have you been waiting long?
inizia ad imparare
Długo czekałeś?
I'll pay for dinner.
inizia ad imparare
Zapłacę za kolację.
Good luck.
inizia ad imparare
Powodzenia.
I don`t like him.
inizia ad imparare
Nie lubię go.
I'd like to use the internet.
inizia ad imparare
Chciałbym skorzystać z internetu.
The plane departs at 5:30pm.
inizia ad imparare
Samolot odlatuje o 17:30.
Here you are.
inizia ad imparare
Here you are. in inglese
Proszę bardzo.
Is this Mr. Smith?
inizia ad imparare
Czy to pan Smith?
Male or female?
inizia ad imparare
Mężczyzna, czy kobieta?
It depends on the weather.
inizia ad imparare
To zależy od pogody.
I still have a lot of things to buy.
inizia ad imparare
Wciąż mam wiele rzeczy do kupienia.
I think those shoes are very good looking.
inizia ad imparare
Myślę, że tamte buty bardzo dobrze wyglądają.
What does this mean?
inizia ad imparare
Co to znaczy?
He's in the kitchen.
inizia ad imparare
On jest w kuchni.
What time are you going to the bus station?
inizia ad imparare
O której idziesz na dworzec autobusowy?
Are they the same?
inizia ad imparare
Czy one są takie same?
It rained very hard today.
inizia ad imparare
Dzisiaj bardzo mocno padało.
When are you moving?
inizia ad imparare
Kiedy się przeprowadzasz?
Try to say it.
inizia ad imparare
Spróbuj to powiedzieć.
Can I try it on?
inizia ad imparare
Czy mogę to przymierzyć?
How many children do you have?
inizia ad imparare
Ile masz dzieci?
Very good, thanks.
inizia ad imparare
Bardzo dobrze, dzięki.
Would you like to rent a movie?
inizia ad imparare
Chciałbyś wypożyczyć film?
How was the trip?
inizia ad imparare
Jak podróż?
Are you working tomorrow?
inizia ad imparare
Pracujesz jutro?
Everyone knows it.
inizia ad imparare
Każdy to wie.
He's coming soon.
inizia ad imparare
On przybędzie wkrótce.
Nobody is there right now.
inizia ad imparare
Nikogo tam teraz nie ma.
What day of the week is it?
inizia ad imparare
Który to dzień tygodnia?
What do you think of these shoes?
inizia ad imparare
Co myślisz o tych butach?
Sorry, I don't have a pencil.
inizia ad imparare
Przepraszam, nie mam ołówka.
I haven't finished.
inizia ad imparare
Nie skończyłem
. I've seen it.
inizia ad imparare
Widziałem to.
What time did you go to sleep?
inizia ad imparare
O której godzinie poszedłeś spać?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.