Moja lekcja 7

 0    43 schede    erasmuspm4
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I don't speak English very well.
inizia ad imparare
Nie mówię bardzo dobrze po angielsku.
Over there.
inizia ad imparare
Tam.
Call me.
inizia ad imparare
Zadzwoń do mnie.
What is today's date?
inizia ad imparare
Jaka jest dzisiejsza data?
How many languages do you speak?
inizia ad imparare
Ile znasz języków?
He works at a computer company in New York.
inizia ad imparare
On pracuje w firmie komputerowej w Nowym Jorku.
I'm bored.
inizia ad imparare
Jestem znudzony.
I'm very well, thank you.
inizia ad imparare
Mam się bardzo dobrze, dziękuję.
Are you going to take a plane or train?
inizia ad imparare
Zamierzasz wziąć samolot, czy pociąg?
How do you know?
inizia ad imparare
Skąd wiesz?
I'm ready.
inizia ad imparare
Jestem gotowy.
How long is it?
inizia ad imparare
Jak długie to jest?
Who are you looking for?
inizia ad imparare
Kogo szukasz?
It's 11:30pm.
inizia ad imparare
Jest 23:30.
Are you guys coming over tonight?
inizia ad imparare
Czy przychodzicie dziś wieczorem?
Do you have another one?
inizia ad imparare
Czy masz jakiś następny?
Have you eaten yet?
inizia ad imparare
Czy już zjadłeś?
Not recently.
inizia ad imparare
Nie ostatnio.
Would you like some wine?
inizia ad imparare
Chciałbyś trochę wina?
How's the weather?
inizia ad imparare
Jaka jest pogoda?
How much does this cost?
inizia ad imparare
Ile to kosztuje?
May I speak to Mrs. Smith please?
inizia ad imparare
Czy mógłbym rozmawiać z panią Smith?
I need to go home.
inizia ad imparare
Muszę iść do domu.
Let's meet in front of the hotel.
inizia ad imparare
Spotkajmy się przed hotelem.
Is your husband also from Boston?
inizia ad imparare
Czy Twój mąż jest także z Bostonu?
I don`t care.
inizia ad imparare
Nie zależy mi.
Are you free tonight?
inizia ad imparare
Jesteś wolny dzisiaj wieczorem?
Where do you live?
inizia ad imparare
Gdzie mieszkasz?
It's going to be hot today.
inizia ad imparare
Dzisiaj będzie gorąco.
I want to ask you a question.
inizia ad imparare
Chcę zadać Ci pytanie.
I'm a teacher.
inizia ad imparare
Jestem nauczycielem.
Tell me.
Taki jak ten.
inizia ad imparare
Powiedz mi. One like that.
Where did it happen?
inizia ad imparare
Gdzie to się stało?
I have a headache.
inizia ad imparare
Boli mnie głowa.
How much would you like?
inizia ad imparare
Ile chciałbyś?
How do I use this?
inizia ad imparare
Jak tego używać?
Why are you laughing?
inizia ad imparare
Dlaczego się śmiejesz?
Would you like to go for a walk?
inizia ad imparare
Chciałbyś pójść na spacer?
That's too many.
inizia ad imparare
To zbyt wiele.
Everything is ready.
Tą drogą.
inizia ad imparare
Wszystko jest gotowe. That way.
Take this medicine.
inizia ad imparare
Weź to lekarstwo.
What do you recommend?
inizia ad imparare
Co rekomendujesz?
At 7 o'clock at night.
inizia ad imparare
O 7 wieczorem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.