MODULE 8-WORK

 0    84 schede    feniks1237
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
types of work
inizia ad imparare
typy pracy
be employed on a casual basis
inizia ad imparare
być zatrudnionym na umowę zlecenie
calling/ vocation
inizia ad imparare
powołanie
contract of employment
inizia ad imparare
umowa o pracę
contract for a specific task / work performance contract
inizia ad imparare
umowa o dzieło
extra job
inizia ad imparare
praca dodatkowa
freelance
inizia ad imparare
pracować jako wolny strzelec/wykonywać prace zlecone
full-time job
inizia ad imparare
praca na cały etat
intellectual / physical work
inizia ad imparare
praca umysłowa / fizyczna
fee-for-task agreement / casual contract
inizia ad imparare
umowa zlecenie
odd job
inizia ad imparare
praca dorywcza
part-time job
inizia ad imparare
praca na część etatu
permanent job / regular work
inizia ad imparare
stała praca
piece job
inizia ad imparare
praca akordowa
probationary / trial period
inizia ad imparare
praca na okres próbny
seasonal job
inizia ad imparare
praca sezonowa
shift work
inizia ad imparare
praca zmianowa
social work
inizia ad imparare
praca w opiece / pomocy społecznej
state work
inizia ad imparare
praca w sektorze państwowym
temporary work
inizia ad imparare
praca tymczasowa
(un)skilled labour
inizia ad imparare
siła robocza / praca(nie)wymagająca kwalifikacji
well / badly-paid job
inizia ad imparare
dobrze/ źle płatna praca
work from home
inizia ad imparare
praca wykonywana zdalnie z domu
work overtime
inizia ad imparare
pracować w godzinach nadliczbowych
work flexitime
inizia ad imparare
mieć ruchomy czas pracy
rights and duties of employer
inizia ad imparare
prawa i obowiązki pracodawcy
comply with labour / employment laws
inizia ad imparare
przestrzegać kodeksu pracy
conduct a job interview
inizia ad imparare
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
help new employees integrate
inizia ad imparare
pomóc nowym pracownikom w zintegrowaniu się
promote an employee
inizia ad imparare
awansować pracownika
provide good working conditions
inizia ad imparare
zapewnić dobre warunki pracy
respect subordinates
inizia ad imparare
szanować podwładnych
employee’s rights and duties
inizia ad imparare
prawa i obowiązki pracownika
have (health / dental) insurance
inizia ad imparare
mieć ubezpieczenie (zdrowotne / dentystyczne)
know the job requirements
inizia ad imparare
znać opis stanowiska
job description
inizia ad imparare
zakres obowiązków
obey supervisors' orders
inizia ad imparare
słuchać poleceń przełożonych
observe the dress code
inizia ad imparare
przestrzegać zasad dot. ubioru w miejscu pracy
observe discipline code(s)
inizia ad imparare
przestrzegać dyscypliny pracy
receive fringe benefits (perks)
inizia ad imparare
otrzymać dodatkowe korzyści z pracy
fringe benefits
inizia ad imparare
dodatkowe korzyści z pracy
take annual leave
inizia ad imparare
wykorzystać (pełny) coroczny urlop
fee
inizia ad imparare
honorarium
finances
inizia ad imparare
finanse
royalty
inizia ad imparare
tantiemy (procentowe honorarium wypłacane np. właścicielowi praw – do utworu, patentu, znaku towarowego itp.)
pay rise
inizia ad imparare
podwyżka
pension
inizia ad imparare
1. emerytura, 2. renta
salary
inizia ad imparare
miesięczne / roczne wynagrodzenie
unemployment benefit
inizia ad imparare
zasiłek dla bezrobotnych
wage(s)
inizia ad imparare
płaca (często za godzinę/ tygodniowa)
out of work
inizia ad imparare
bez pracy
be on sick leave
inizia ad imparare
być na zwolnieniu lekarskim
be dismissed/fired/sacked
inizia ad imparare
być zwolnionym/’wylanym’ z pracy
be unemployed
inizia ad imparare
być bez pracy
day off
inizia ad imparare
dzień wolny
job centre, employment service / agency
inizia ad imparare
biuro pośrednictwa pracy
job offer
inizia ad imparare
oferta pracy
job-seeker, job-hunter
inizia ad imparare
osoba poszukująca pracy
job applicant
inizia ad imparare
osoba ubiegająca się o konkretną pracę
job vacancy
inizia ad imparare
wolny etat / wakat
lose one's job
inizia ad imparare
stracić pracę
retire
inizia ad imparare
przejść na emeryturę
sick leave / note = paid sick days
inizia ad imparare
zwolnienie lekarskie
animals at work
inizia ad imparare
zwierzęta w pracy
animals in entertainment (in circuses, zoos, rodeos, racing)
inizia ad imparare
zwierzęta zatrudnione w przemyśle rozrywkowym
beast of burden
inizia ad imparare
zwierzę pociągowe
circus animal
inizia ad imparare
zwierzę cyrkowe
dog assisting disabled people
inizia ad imparare
pies pomagający osobom niepełnosprawnym
draught-(horse)
inizia ad imparare
(koń) pociągowy
guard / watch dog
inizia ad imparare
pies stróż
guide dog
inizia ad imparare
pies przewodnik
hippotherapy horse
inizia ad imparare
koń do hipoterapii
hunting dog/ hound
inizia ad imparare
pies myśliwski/gończy
mouser
inizia ad imparare
kot łowny
rescue dog/(‘Search and Rescue' dog)
inizia ad imparare
pies ratunkowy
rideable (camel / elephant)
inizia ad imparare
(wielbłąd/słoń) do jazdy pod wierzch
saddle horse
inizia ad imparare
koń pod wierzch
shepherd dog
inizia ad imparare
pies pasterski
sniffer dog
inizia ad imparare
pies policyjny (wyszkolony do wyszukiwania narkotyków lub materiałów wybuchowych)
tracker dog
inizia ad imparare
pies tropiciel
therapy (horse / donkey / dog)
inizia ad imparare
(koń/osioł/pies) szkolony do zajęć terapeutycznych
allowance
inizia ad imparare
zasiłek, dodatek
pension schemes
inizia ad imparare
plan emerytalny
subsidised meals
inizia ad imparare
darmowe posiłki

Devi essere accedere per pubblicare un commento.