MODULE 4-REACHING FOR THE STARS

 0    86 schede    feniks1237
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cosmos
inizia ad imparare
kosmos
accelerate
inizia ad imparare
przyspieszyć
alien(life-form/spaceship)
inizia ad imparare
pozaziemska/i(forma życia/statek kosmiczny)
ballistic missile
inizia ad imparare
pocisk balistyczny
be anchored on a(robot arm)
inizia ad imparare
być przymocowanym do(ramienia robota)
be strapped down
inizia ad imparare
być przypiętym pasami
breathable air
inizia ad imparare
powietrze nadające się do oddychania
commercial flight into space
inizia ad imparare
komercyjny lot w kosmos
confined(space/possibilities)
inizia ad imparare
ograniczone/a(przestrzeń/możliwości)
cost the life/ lives of (a man/many people)
inizia ad imparare
kosztować życie(człowieka/ wielu ludzi)
explore space
inizia ad imparare
badać kosmos
exposure to(lethal radiation)
inizia ad imparare
wystawienie na(śmiertelne promieniowanie)
extract oxygen from(moondust)
inizia ad imparare
uzyskać tlen z(pyłu księżycowego)
fit solar panels
inizia ad imparare
zainstalować panele/baterie słoneczne
float away
inizia ad imparare
odpłynąć(tu: z powodu nieważkości)
(the)Hubble Space Telescope
inizia ad imparare
Teleskop Hubble'a
launch(a rocket)
inizia ad imparare
wystrzelić(rakietę)
launch pad
inizia ad imparare
wyrzutnia rakietowa
long-duration space flight
inizia ad imparare
daleki lot w kosmos
manned spaceflight
inizia ad imparare
załogowy lot kosmiczny
orbit the Earth
inizia ad imparare
poruszać się po orbicie Ziemi
orbiting laboratory
inizia ad imparare
laboratorium na orbicie
(uninhabited) planet
inizia ad imparare
(niezamieszkana) planeta
rocket fuel
inizia ad imparare
paliwo rakietowe
Space Adaptation Syndrome(SAS)
inizia ad imparare
syndrom adaptacji kosmicznej
spacecraft/spaceship
inizia ad imparare
statek kosmiczny
space exploration
inizia ad imparare
badanie kosmosu
space probe
inizia ad imparare
sonda kosmiczna
space shuttle
inizia ad imparare
wahadłowiec/prom kosmiczny
space sickness
inizia ad imparare
choroba kosmiczna
space suit
inizia ad imparare
skafander kosmiczny
space tourism
inizia ad imparare
turystyka kosmiczna
transmit(the first images of the surface)
inizia ad imparare
transmitować(pierwsze zdjęcia powierzchni)
vibration
inizia ad imparare
wibracja
weightlessness
inizia ad imparare
nieważkość
supernatural and fictious phenomena
inizia ad imparare
zjawiska nadprzyrodzone i fikcyjne
clairvoyant
inizia ad imparare
jasnowidz
(creepy/scary) creature
inizia ad imparare
istota(budząca grozę/strach)
eternal youth
inizia ad imparare
wieczna młodość
haunted(house)
inizia ad imparare
(dom) nawiedzony/w którym straszy
(deliberate) hoax
inizia ad imparare
(zamierzony) żart/mistyfikacja
premonition
inizia ad imparare
przeczucie
telepathic communication
inizia ad imparare
porozumiewanie się telepatycznie
UFO spotter
inizia ad imparare
obserwator UFO
UFO sighting
inizia ad imparare
przypadek zauważenia UFO
politics
inizia ad imparare
poliyka
ally
inizia ad imparare
sojusznik, sprzymierzeniec
appoint a minister
inizia ad imparare
powołać ministra
be engaged/involved in politics
inizia ad imparare
być zaangażowanym w politykę
candidate
inizia ad imparare
kandydat
conduct one's election campaign
inizia ad imparare
prowadzić czyjąś kampanię wyborczą
constituency
inizia ad imparare
okręg wyborczy
(contemporary, modern) society
inizia ad imparare
(współczesne, nowoczesne) społeczeństwo
(cruel) ruler
inizia ad imparare
(okrutny) władca
coup
inizia ad imparare
przewrót
debate
inizia ad imparare
debata/debatować
economic crisis
inizia ad imparare
kryzys ekonomiczny
eliminate poverty
inizia ad imparare
likwidować biedę
(national/municipal) election
inizia ad imparare
wybory(narodowe/miejskie)
exploit
inizia ad imparare
wyzyskiwać
financial security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo finansowe
form(a government)
inizia ad imparare
sformować(rząd)
gated community
inizia ad imparare
osiedle zamknięte
leisure society
inizia ad imparare
społeczeństwo dobrobytu
Member of Parliament(MP)
inizia ad imparare
poseł
opinion poll
inizia ad imparare
badanie opinii publicznej
opposition
inizia ad imparare
opozycja
(liberal/democratic/peoples/ left-wing/right-wing) party
inizia ad imparare
partia(liberalna/demokratyczna/ludowa/lewicowa/prawicowa)
personal safety
inizia ad imparare
bezpieczeństwo osobiste
(peaceful) policy
inizia ad imparare
polityka(pokojowa)
populist
inizia ad imparare
populistyczny
Prime Minister(PM)
inizia ad imparare
premier
professional classes
inizia ad imparare
wolne zawody
put an end (to war)
inizia ad imparare
położyć kres(wojnie)
rebel against(a dictatorial regime/dictatorship)
inizia ad imparare
buntować się przeciwko dyktaturze
run for(President/mayor)
inizia ad imparare
kandydować na (prezydenta/burmistrza)
seats in Parliament
inizia ad imparare
mandaty wyborcze
sense of community
inizia ad imparare
poczucie wspólnoty
share(the Earth's resources) equally
inizia ad imparare
równo dzielić się(zasobami Ziemi)
social prejudice
inizia ad imparare
uprzedzenia społeczne
(the)Speaker of the Parliament
inizia ad imparare
spiker/marszałek sejmu
stand for(Parliament)
inizia ad imparare
kandydować do(parlamentu)
supporter (of the government)
inizia ad imparare
zwolennik(rządu)
turnout
inizia ad imparare
frekwencja wyborcza
vote(for/against)
inizia ad imparare
głosować (za/przeciw)
voting system
inizia ad imparare
system wyborczy

Devi essere accedere per pubblicare un commento.