Moduł 4 Podręcznik Matura Explorer

5  1    187 schede    zela1995
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
samolotem
inizia ad imparare
by air
lądem
inizia ad imparare
by land
statkiem
inizia ad imparare
by sea
podróż
inizia ad imparare
travel
miejsce urodzenia
inizia ad imparare
birthplace
festiwal
inizia ad imparare
festival
galeria
inizia ad imparare
gallery
historyczny
inizia ad imparare
historical
wydarzenie historyczne
inizia ad imparare
historical event
pomnik
inizia ad imparare
monument
muzeum
inizia ad imparare
museum
sceneria
inizia ad imparare
scenery
zwiedzanie
inizia ad imparare
sightseeing
pamiątka
inizia ad imparare
souvenir
posąg
inizia ad imparare
statue
turystka
inizia ad imparare
tourism
miłośnik/poszukiwacz przygód
inizia ad imparare
adventurer
sprawa
inizia ad imparare
affair
kosz
inizia ad imparare
basket
kariera
inizia ad imparare
caarer
wspinać się
inizia ad imparare
climb
ukończyć
inizia ad imparare
complete
podniecenie, wrażenie
inizia ad imparare
excitement
spotkać, napotkać
inizia ad imparare
face
lecieć przez (coś), na drugą stronę (czegoś)
inizia ad imparare
fly across (sth)
przelatywać nad (czymś)
inizia ad imparare
fly over (sth)
mieć coś wspólnego
inizia ad imparare
have in common
balon
inizia ad imparare
hot-air balloon
miłość do niebezpieczeństw
inizia ad imparare
love of danger
pamiętne wydarzenie
inizia ad imparare
memorable event
motywować
inizia ad imparare
motivate
biegun północny
inizia ad imparare
North Pole
biegun
inizia ad imparare
Pole
niedźwiedź polarny
inizia ad imparare
polar bear
znosić (coś)
inizia ad imparare
put up with (sth)
ryzykować śmiercią
inizia ad imparare
risk death
być dziedzicznym
inizia ad imparare
run in the family
jeździć na nartach
inizia ad imparare
ski
chrapanie
inizia ad imparare
snoring
samotna ekspedycja
inizia ad imparare
solo expedition
zawieszony z (czegoś)
inizia ad imparare
suspended from (sth)
właściwie, w zasadzie
inizia ad imparare
actually
sprzeczać się, kłócić
inizia ad imparare
argue
z pewnością
inizia ad imparare
certainly
autokar
inizia ad imparare
coach
wyjeżdżać
inizia ad imparare
depart
rozczarowanie, zawód
inizia ad imparare
disappointment
wycieczka
inizia ad imparare
excursion
opłata
inizia ad imparare
fee
dowiedzieć się
inizia ad imparare
find out
zapomnieć
inizia ad imparare
forget
przemieszczać, poruszać się
inizia ad imparare
get around
wypożyczać
inizia ad imparare
hire
zgubić (coś)
inizia ad imparare
lose (sth)
w innym przypadku
inizia ad imparare
otherwise
(na) zewnątrz
inizia ad imparare
outside
płacić za
inizia ad imparare
pay for
komunikacja miejsk
inizia ad imparare
public transport
wracać
inizia ad imparare
return
zamówić taksówkę
inizia ad imparare
take a taxi
ostrzeżenie
inizia ad imparare
warning
rejs dookoła świata
inizia ad imparare
world cruise
opłata za wstęp
inizia ad imparare
entrance fee
to zdumiewające, zaskakujące
inizia ad imparare
it's amazing
stracić połączenie
inizia ad imparare
lose a connection
spóźnić się
inizia ad imparare
miss
przejść do/skierować się do
inizia ad imparare
proceed immediately
przestań narzekać
inizia ad imparare
stop moaning
dokument tymczasowy
inizia ad imparare
temporary document
rady
inizia ad imparare
advice
apel, prośba o
inizia ad imparare
appeal for
wielbłąd
inizia ad imparare
camel
pewny
inizia ad imparare
certain
wyzwanie
inizia ad imparare
challenge
połączyć
inizia ad imparare
combine
kraje rozwijające się
inizia ad imparare
developing countries
datek, darowizna
inizia ad imparare
donation
zła/negatywna strona
inizia ad imparare
downside
na cele dobroczynne
inizia ad imparare
for charity
frustrujący
inizia ad imparare
frustrating
poruszać się
inizia ad imparare
get around
erócić
inizia ad imparare
go back
gondola
inizia ad imparare
gondola
przewodnik
inizia ad imparare
guide
niepełnosprawny
inizia ad imparare
handicapped
w krótkim czasie
inizia ad imparare
in a short space of time
niesamowity
inizia ad imparare
incredible
wprowadzenie do
inizia ad imparare
introduction to
prowadzić blog
inizia ad imparare
keep a blog
posiłek
inizia ad imparare
meal
środki transportu
inizia ad imparare
means of transport
przemieszczać (się)
inizia ad imparare
move
wyprawa dookoła świata bez przerwy
inizia ad imparare
non-stop round-the-world tour
w ruchu
inizia ad imparare
on the move
jedna rada
inizia ad imparare
piece of advice
dostraczać, zapewniać
inizia ad imparare
provide
promować, nadawać rozgłos
inizia ad imparare
publicise
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
raise money
powód
inizia ad imparare
reason
odpoczywać
inizia ad imparare
rest
obrotowy
inizia ad imparare
revolving
riksza
inizia ad imparare
rickshaw
skorzystać z czegoś
inizia ad imparare
take advantage of
wózek inwalidzki
inizia ad imparare
wheelchair
bez pomocy
inizia ad imparare
without (the) help (of)
podążać za
inizia ad imparare
catch up with
zająć się brać coś na siebie
inizia ad imparare
take on
przekazywać, przenieść
inizia ad imparare
pass on
dodatkowy dzień
inizia ad imparare
extra day
pomysł
inizia ad imparare
idea
niesamowicie drogi
inizia ad imparare
incredibly expensive
spójrzmy
inizia ad imparare
let's have a look
nocny autobus
inizia ad imparare
overnight coach
napradę tanie
inizia ad imparare
really cheap
sugestie
inizia ad imparare
suggestions
ruch
inizia ad imparare
traffic
A może pojechalibyśmy autobusem?
inizia ad imparare
How about taking the coach?
Jak daleko to jest?
inizia ad imparare
How far is it?
Jak długo to trwa?
inizia ad imparare
How long does it take?
Co będzie jeżeli pojedziemy nocnym autobusem?
inizia ad imparare
What if we take the overnight coach?
alternatywa
inizia ad imparare
alternative
zdumiewające, zaskakujące widowisko
inizia ad imparare
amazing spectacle
pomiędzy, wśród, pośród
inizia ad imparare
among
przodek
inizia ad imparare
ancestor
przygotowania
inizia ad imparare
arrangements
mieć miejsce
inizia ad imparare
be held
wspólnie, kolektywnie
inizia ad imparare
collectively
twórca
inizia ad imparare
creator of
zachwycać, radować
inizia ad imparare
delight
rozczarowanie
inizia ad imparare
disappointment
ekscytujący
inizia ad imparare
exciting
pokaz fajerwerków
inizia ad imparare
firework display
skupiać się na
inizia ad imparare
focus on
najciekawszy punkt festiwalu
inizia ad imparare
highlight of the festival
gościć
inizia ad imparare
host
z góry
inizia ad imparare
in advence
planować, uzgadniać, ustalać
inizia ad imparare
make arrangements
maszerować, iść w pochodzie
inizia ad imparare
march
cudowne, zdumiewające
inizia ad imparare
marvellous
orkiestra wojskowa
inizia ad imparare
military band
powieściopisarka
inizia ad imparare
novelist
uczestniczyć
inizia ad imparare
participate
zwłaszcza, szczególnie
inizia ad imparare
particularly
wykonywać spełniać
inizia ad imparare
perform
wykonawca artysta
inizia ad imparare
performer
zjawisko, fenomen
inizia ad imparare
phenomenom
zakładać, ustalać ponownie
inizia ad imparare
re-establish
wysprzedać wszystkie bilety
inizia ad imparare
sell out
kilka
inizia ad imparare
several
żołnierz
inizia ad imparare
soldier
widz
inizia ad imparare
spectator
wystawić, organizować
inizia ad imparare
stage
dziwić, zaskakiwać
inizia ad imparare
surprise
zdziwienie
inizia ad imparare
surprise
odbywać się
inizia ad imparare
take place
różnić się
inizia ad imparare
vary
gość, osoba odwiedzająca
inizia ad imparare
visitor
anarchiczne wydarzenie
inizia ad imparare
anarchic event
rezerwacja zakwaterowania
inizia ad imparare
booking accommodation
uważnie/ dokładnie organizowany
inizia ad imparare
carefully-organised
kraje Wspólnoty Brytyjskiej
inizia ad imparare
commonwealth countries
gwałtowny wzrost wydarzeń
inizia ad imparare
explosion of events
międzynarodowa reputacja
inizia ad imparare
international reputation
nowo przybyły
inizia ad imparare
latest arrival
złej jakości
inizia ad imparare
poor-quality
później potem
inizia ad imparare
afterwards
broszura
inizia ad imparare
brochure
przy okazji, nawiasem mówiąc
inizia ad imparare
by the way
kabina dwuosobowa
inizia ad imparare
double cabin
najpierw
inizia ad imparare
first of all
lot przelot
inizia ad imparare
flight
zawierać
inizia ad imparare
include
niezależnie
inizia ad imparare
independetly
odziedziczyć
inizia ad imparare
inherit
trwać
inizia ad imparare
last
pasażer
inizia ad imparare
passenger
krewny
inizia ad imparare
relative
dzielić z kimś kabinę
inizia ad imparare
share a cabin
gość przyjezdny
inizia ad imparare
visitor
Brzmi idealnie/wspaniale
inizia ad imparare
It sounds ideal
Brzmi cudownie
inizia ad imparare
It sounds wonderful
Co wchodzi w /składa się w cene?
inizia ad imparare
What's included in the price?
starożytne widoki
inizia ad imparare
ancient sights
wsiąść na łódkę
inizia ad imparare
board a boat
wycieczka z przewodnikiem
inizia ad imparare
guided visit
zorganizowana grupa
inizia ad imparare
organised group
wycieczka po Nilu
inizia ad imparare
cruise along the Nile

Devi essere accedere per pubblicare un commento.