"ML Accounting and Finance" Unit 1 (studia kartkówka)

 0    128 schede    jbmalgosia
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
auditing
inizia ad imparare
nadzór poprawności prowadzenia ksiąg
tax accounting
inizia ad imparare
wyliczanie zobowiązań podatkowych
solvency
inizia ad imparare
wypłacalność
insolvency
inizia ad imparare
upadłość
forensic accounting
inizia ad imparare
rachunkowość kryminalistyczna
business adviser
inizia ad imparare
doradca biznesowy
appraisal
inizia ad imparare
wycena, ocena
employee appraisal
inizia ad imparare
oceny pracowników
to challenge sth/ sb
inizia ad imparare
wyzwanie sth / sb
taxation
inizia ad imparare
opodatkowanie
competitive advantage, competitive edge
inizia ad imparare
przewaga konkurencyjna, konkurencyjność
a significant difference to competitive advantage
inizia ad imparare
znaczna różnica w stosunku do przewagi konkurencyjnej
challenges to consistency and quality
inizia ad imparare
Wyzwania dla spójności i jakości
proper training
inizia ad imparare
odpowiednie szkolenie
to provide sth to sb
inizia ad imparare
dostarczenie czegoś do sb
emerging markets
inizia ad imparare
rynki wschodzące
national issue
inizia ad imparare
Kwestia narodowa
managerial skills
inizia ad imparare
umiejętności menedżerskich
requirements / needs
inizia ad imparare
wymagania / potrzeby
to tend to do sth
inizia ad imparare
mają tendencję do zrobienia czegoś
to occur to sb
inizia ad imparare
wystąpić do sb
account
inizia ad imparare
konto / rachunek
accountant / bookkeeper
inizia ad imparare
księgowa / księgowy
financial reporting
inizia ad imparare
sprawozdawczość finansowa
financial statements draws up
inizia ad imparare
Sprawozdanie finansowe sporządza
revenue
inizia ad imparare
przychód
sales revenue
inizia ad imparare
wpływy ze sprzedaży
sales target
inizia ad imparare
docelowa wielkość sprzedaży
sales figures
inizia ad imparare
wyniki sprzedaży
sales forecast
inizia ad imparare
prognoza sprzedaży
sales turnover
inizia ad imparare
obroty sprzedaży
gross margin
inizia ad imparare
marża brutto
net margin, profit margin, mark-up
inizia ad imparare
marża netto, marża zysku, narzut
sales volume
inizia ad imparare
wielkość sprzedaży
to sale
inizia ad imparare
do sprzedaży
cost
inizia ad imparare
kosztować, koszt
costings
inizia ad imparare
kosztorysów
direct costs
inizia ad imparare
koszty bezpośrednie
indirect costs
inizia ad imparare
koszty pośrednie
fixed costs
inizia ad imparare
koszty stałe
variable costs
inizia ad imparare
koszty zmienne
cost of goods
inizia ad imparare
koszt sprzedaży
overheads
inizia ad imparare
koszty ogólne
overhead costs
inizia ad imparare
koszty ogólne
expanses
inizia ad imparare
koszty operacyjne, przestrzenie
operating expanses
inizia ad imparare
przestrzenie operacyjne
direct production costs
inizia ad imparare
Bezpośrednie koszty produkcji
expanse
inizia ad imparare
przestrzeń, rozległość
to make adjustment
inizia ad imparare
dokonać korekty
monitored
inizia ad imparare
monitorowane
alert
inizia ad imparare
czujny, alarm, ostrzeżenie, sygnał
adjustment
inizia ad imparare
poprawka, korekta, regulacja
financial adjustment
inizia ad imparare
korekta finansowa
fluctuation
inizia ad imparare
wahania
temperature fluctuation
inizia ad imparare
wahania temperatury
transit time
inizia ad imparare
czas realizacji
perishable
inizia ad imparare
łatwo psujący się
shelf life
inizia ad imparare
okres trwałości
condensed
inizia ad imparare
skondensowany
chilled
inizia ad imparare
schłodzony
chill out
inizia ad imparare
wyluzować
bulk shipment
inizia ad imparare
duża przesyłka
sell by date
inizia ad imparare
data ważności, sprzedać do dnia
computer chips
inizia ad imparare
chipy komputerowe
transport equipment
inizia ad imparare
Sprzęt transportowy
logistics system
inizia ad imparare
System logistyczny
distribution centre
inizia ad imparare
centrum dystrybucji
division
inizia ad imparare
podział, dzielenie
handling centre
inizia ad imparare
Centrum obsługi
product type
inizia ad imparare
typ produktu
to control the temperature
inizia ad imparare
kontrolować temperaturę
to detect a problem
inizia ad imparare
wykryć problem
demand
inizia ad imparare
popyt
supply
inizia ad imparare
podaź
to satisfy demand
inizia ad imparare
w celu zaspokojenia popytu
to place an order
inizia ad imparare
dokonać zamówienia
to print labels
inizia ad imparare
do drukowania etykiet
emphasize
inizia ad imparare
podkreślać
initial qualifications
inizia ad imparare
Wstępne kwalifikacje
manage
inizia ad imparare
kierować
manager
inizia ad imparare
menedżer
management
inizia ad imparare
kierownictwo
to consist of sth
inizia ad imparare
składa się z czegoś
to consist
inizia ad imparare
składać
to emerge from something
inizia ad imparare
wynika z czegoś
personnel division
inizia ad imparare
dział personalny, Podział pracowników
division of labor
inizia ad imparare
Podział pracy
due to
inizia ad imparare
spowodowany
indeed
inizia ad imparare
pewny, rzeczywiście, naprawdę, w rzeczy samej / istotnie
focus on sth
inizia ad imparare
skupić się na sth
inward investment
inizia ad imparare
inwestycje zagraniczne
guarantee
inizia ad imparare
poręczenie, gwarancja
almost - nearly
inizia ad imparare
prawie - prawie, blisko
entirely
inizia ad imparare
całkowicie
oversee - oversaw - overseen
inizia ad imparare
nadzorować - nadzorował - nadzorowane
GDP Gross Domestic Product
inizia ad imparare
PKB Produkt Krajowy Brutto
GNP gross national product
inizia ad imparare
Produkt krajowy brutto PNB
inexhaustible / renewable
inizia ad imparare
niewyczerpanym / odnawialny
destiny
inizia ad imparare
przeznaczenie, los
destine –wyznaczać
inizia ad imparare
przeznaczyć -wyznaczać
remote
inizia ad imparare
zdalny odlegly oddalony
destination
inizia ad imparare
przeznaczenie, cel podróży
handling points
inizia ad imparare
wypunktowanie
destined for
inizia ad imparare
przeznaczony do
broke up
inizia ad imparare
rozbić. rozpasc sie, zerwać z kimś
facility
inizia ad imparare
łatwość, udogodnienie, zręczność, talent, zdolność, funkcja
high value produce
inizia ad imparare
wysoka wartość produktu
aviation
inizia ad imparare
lotnictwo
use of aviation
inizia ad imparare
korzystać z lotnictwa
pick and pack
inizia ad imparare
zbierać, wybierać, pakować
pick (sb) up
inizia ad imparare
odbierać (ze stacji, ze szkoły)
ready to eat
inizia ad imparare
gotowy do jedzenia
peel
inizia ad imparare
obierać, skórka, łupina
wash
inizia ad imparare
umyć, uprać, wymyć (np. ubrania, podłogę, pościel, naczynia, okno)
particularly
inizia ad imparare
zwłaszcza, szczególnie,
crucial
inizia ad imparare
istotny, decydujący, kluczowy, ważny
transit time
inizia ad imparare
czas przesyłki
adjust to
inizia ad imparare
dostosować
concious
inizia ad imparare
nieprzytomny
demand
inizia ad imparare
popyt, żadać, żadanie, zapotrzebowanie
increase (v)
inizia ad imparare
wzrastać, powiększać się, powiększenie, wzrost
increased
inizia ad imparare
zwiększony
increasingly important
inizia ad imparare
coraz ważniejszy
remotely
inizia ad imparare
zdalnie, odległość, trochę, w niewielkim stopniu
detect temperature
inizia ad imparare
wykryć temperature
gas level
inizia ad imparare
poziom gazu
humidity to ventilation
inizia ad imparare
wilgoć z wentylacji
sophisticated
inizia ad imparare
zaawansowany; skomplikowany; wyszukany; wyrafinowany; wytrawny

Devi essere accedere per pubblicare un commento.