Midnight news 15 Mai 2017

 0    16 schede    orskab
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wydarzenie uświadamiające że należy coś zmienić
inizia ad imparare
wake-up call
wymuszenie
inizia ad imparare
extortion
złośliwy software
inizia ad imparare
Malicious software
przywrócić ich systemy
inizia ad imparare
Restore their systems
Tak nie jest
inizia ad imparare
That's not the case
konflikt pomiędzy
inizia ad imparare
clash between
wchodzić w szczegóły
inizia ad imparare
elaborate
łączyć coś z czymś
inizia ad imparare
couple something with something
siła nabywcza
inizia ad imparare
buying power
przywrócić globalną pozycję
inizia ad imparare
Restore global standing
przemówienie inauguracyjne
inizia ad imparare
Inaugural address
nadużycia kapitalizmu
inizia ad imparare
excesses of capitalism
tworzyć nowe wzmocnione partnerstwo
inizia ad imparare
forge a new strenghtened partnership
tradycyjne centrum (wyborcze)
inizia ad imparare
Traditional heartland (electoral)
krach (komputerowy)
inizia ad imparare
meltdown (computer)
z pustymi rękami
inizia ad imparare
empty - handed

Devi essere accedere per pubblicare un commento.