Mature Magazine

5  1    232 schede    Pruszek
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dojrzała osoba
inizia ad imparare
a mature individual
kobieta w wieku balzakowskim
inizia ad imparare
a woman of certain age
kobieta dojrzała
inizia ad imparare
a woman of substance
posunięty w latach
inizia ad imparare
advanced in years
przeciwko
inizia ad imparare
against
gniew
inizia ad imparare
anger
podejście
inizia ad imparare
approach
z wybiciem pólnocy, dokładnie o północy
inizia ad imparare
at the stroke of midnight
próba
inizia ad imparare
attempt
pomyślny, obiecujący
inizia ad imparare
auspicious
autorstwo
inizia ad imparare
authorship
przeciwny czemuś
inizia ad imparare
averse to sth
uprzedzenie
inizia ad imparare
bias
o grubych kościach
inizia ad imparare
big-boned
łamistrajk
inizia ad imparare
blackleg
boom sprzedażowy
inizia ad imparare
burst of sales
przestępstwo zagrożone karą śmierci
inizia ad imparare
capital offence
uszlachetniony wiekiem
inizia ad imparare
chronologically-gifted
nonsens, bzdura
inizia ad imparare
claptrap
zakład pracy wymagający od pracowników przynależności do związku zawodowego
inizia ad imparare
closed shop
zamknięcie
inizia ad imparare
closure
spójny
inizia ad imparare
cohesive
ukuty, stworzony
inizia ad imparare
coined
uboczny
inizia ad imparare
collateral
zwyczajny człowiek
inizia ad imparare
common man
powszechnie
inizia ad imparare
commonly
znacznie, znacząco
inizia ad imparare
considerably
konkurs
inizia ad imparare
contest
instytucja penitencjarna/poprawcza
inizia ad imparare
correctional facility
kolebka
inizia ad imparare
cradle
kryterium
inizia ad imparare
criterion
puszysty
inizia ad imparare
cuddly
pokonany
inizia ad imparare
defeated
celowo
inizia ad imparare
deliberately
koniec istnienia, zagłada
inizia ad imparare
demise
uwłaczający (godności)
inizia ad imparare
derogatory
opisowy
inizia ad imparare
descriptive
zautomatyzowanie, skomputeryzowanie (pracy, procesu)
inizia ad imparare
deskilling
pomimo
inizia ad imparare
despite
sprawny inaczej
inizia ad imparare
differently-abled
niepełnosprawność, inwalidztwo, kalectwo
inizia ad imparare
disability
upośledzony
inizia ad imparare
disabled
zaburzenie
inizia ad imparare
disorder
zawrotny
inizia ad imparare
dizzy
pustosłowie, mowa trawa
inizia ad imparare
doublespeak
upadek
inizia ad imparare
downfall
bzdury, brednie, głupoty
inizia ad imparare
drivel
spadek
inizia ad imparare
drop
z powodu
inizia ad imparare
due to
spełniający warunki, nadający się
inizia ad imparare
eligible
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
employer
stanowisko niższego szczebla
inizia ad imparare
entry-level job
przeplatany czymś
inizia ad imparare
entwined with sth
czystki etniczne
inizia ad imparare
ethnic cleansing
w końcu, ostatecznie
inizia ad imparare
eventually
wybryki, okrucieństwa
inizia ad imparare
excesses
skazany na wygnanie
inizia ad imparare
exiled
wyzysk, wyzyskiwanie
inizia ad imparare
exploitation
podatkowy
inizia ad imparare
fiscal
uczestnik lotnej pikiety
inizia ad imparare
flying picket
ostrzał z własnych szeregów
inizia ad imparare
friendly fire
o pełnych kształtach
inizia ad imparare
full-figured
ludobójstwo
inizia ad imparare
genocide
siła grawitacji, siła przyciągania ziemskiego
inizia ad imparare
gravity
cudowne lata, beztroskie lata
inizia ad imparare
halcyon days
upośledzony
inizia ad imparare
handicapped
z korzyścią dla kogoś, na czyjąś rzecz
inizia ad imparare
in favour of sb
żeby, aby
inizia ad imparare
in order to
w celu wsparcia, dla wsparcia kogoś/czegoś
inizia ad imparare
in support of sb/sth
rozpoczęcie, powstanie
inizia ad imparare
inception
zamiast
inizia ad imparare
instead of
inteligentny inaczej
inizia ad imparare
intellectually challenged
nie można zaprzeczyć
inizia ad imparare
it goes without saying
jest prawdopodobne, że
inizia ad imparare
it is likely that
form. sugeruje się, że
inizia ad imparare
it is mooted that
młodszy księgowy
inizia ad imparare
junior accountant
chętny
inizia ad imparare
keen
brak
inizia ad imparare
lack
krosno
inizia ad imparare
loom
obojętny
inizia ad imparare
lukewarm
zawirowanie, burza (polityczna)
inizia ad imparare
maelstrom
większość
inizia ad imparare
majority
dzieło
inizia ad imparare
masterpiece
zasługa
inizia ad imparare
merit
górnik
inizia ad imparare
miner
nowomodny
inizia ad imparare
new-fangled
nalot, najazd nocny
inizia ad imparare
night-time raid
pot. czepianie się szczegółów, wynajdywanie błędów
inizia ad imparare
nitpicking
nie wprost, wymijająco/w wymijający sposób
inizia ad imparare
obliquely
na krawędzi czegoś, o krok/włos od czegoś
inizia ad imparare
on the brink of sth
pochodzenie
inizia ad imparare
origins
inność
inizia ad imparare
otherness
nielegalny, prawnie zabroniony
inizia ad imparare
outlawed
pomijany
inizia ad imparare
overlooked
przesadnie, nadmiernie
inizia ad imparare
overly
nadzorowany, doglądany
inizia ad imparare
overseen
lichy
inizia ad imparare
paltry
skłonność do czegoś, nędzny, marny
inizia ad imparare
penchant for sth
postrzegany
inizia ad imparare
perceived
sprawca, przestępca
inizia ad imparare
perpetrator
opowieść o rozbójnikach
inizia ad imparare
picaresque
pikietowanie
inizia ad imparare
picketing
w stertach
inizia ad imparare
piled up
kopalnia
inizia ad imparare
pit
zażarty bój
inizia ad imparare
pitched battle
dramatopisarz, dramaturg
inizia ad imparare
playwright
przeważający
inizia ad imparare
prevalent
rzadko
inizia ad imparare
rarely
ograniczony, reglamentowany
inizia ad imparare
rationed
poczytność
inizia ad imparare
readability
centrum relokacyjne
inizia ad imparare
relocation centre
zastąpienie
inizia ad imparare
replacement
toaleta (np. w restauracji)
inizia ad imparare
restroom
upośledzony
inizia ad imparare
retarded
zamieszki, rozruchy
inizia ad imparare
riots
rządzący
inizia ad imparare
ruling
pisarz
inizia ad imparare
scribe
wytrawny
inizia ad imparare
seasoned
wrażliwość
inizia ad imparare
sensibility
osadzony w, umiejscowiony w
inizia ad imparare
set in
poważny
inizia ad imparare
severe
strajk okupacyjny
inizia ad imparare
sit-in
podzielony
inizia ad imparare
split
pozbawiony czegoś
inizia ad imparare
starved of sth
śmierdzący
inizia ad imparare
stinking
zdany na własne siły
inizia ad imparare
stranded
przesądny
inizia ad imparare
superstitious
dostawy
inizia ad imparare
supplies
pot. odlot
inizia ad imparare
the cat’s whiskers
Wspólnota Narodów
inizia ad imparare
the Commonwealth of Nations
ostatnia kropla, kropla przepełniająca czarę
inizia ad imparare
the final straw
żelazna kurtyna
inizia ad imparare
the Iron Curtain
władza sądownicza, sądownictwo
inizia ad imparare
the judiciary
wszystko stanęło na głowie/do góry nogami
inizia ad imparare
the tail was wagging the dog
pragnienie
inizia ad imparare
thirst
na przestrzeni, w przeciągu
inizia ad imparare
throughout
oskarżać kogoś
inizia ad imparare
to accuse sb
nabywać coś
inizia ad imparare
to acquire sth
uprzedzać, wyprzedzać
inizia ad imparare
to anticipate
zapobiegać
inizia ad imparare
to avert
być o coś oskarżonym
inizia ad imparare
to be accused of sth
przenieść się na tamten świat
inizia ad imparare
to be called to a higher place
być adresowanym do kogoś
inizia ad imparare
to be geared towards sb
być o niebo lepszym od kogoś, przerastać kogoś o głowę
inizia ad imparare
to be head and shoulders above sb
być dopiero początkiem
inizia ad imparare
to be the thin end of the wedge
burzliwie protestować
inizia ad imparare
to be up in arms
zejść z tego świata
inizia ad imparare
to bite the big one
gryźć piach
inizia ad imparare
to bite the dust
doprowadzać coś do upadku, obalać coś
inizia ad imparare
to bring down sth
zsyłać coś na kogoś, sprowadzić coś na kogoś (np. czyjś gniew)
inizia ad imparare
to bring down sth on sb
kompromitować kogoś/coś
inizia ad imparare
to bring sb/sth into disrepute
ożywiać coś
inizia ad imparare
to bring sth to life
emitować coś, nadawać coś na antenie
inizia ad imparare
to broadcast sth
wyciągnąć kopyta
inizia ad imparare
to buy the farm
nazywać rzeczy po imieniu
inizia ad imparare
to call a spade a spade
skonać, odwalić kitę
inizia ad imparare
to cash in one’s chips
1. wymeldować się 2. opuścić ten padół
inizia ad imparare
to check out
zatykać, zapychać, blokować
inizia ad imparare
to clog
upamiętniać
inizia ad imparare
to commemorate
ukryć coś
inizia ad imparare
to conceal sth
wzbudzić kontrowersje
inizia ad imparare
to court controversy
wykitować
inizia ad imparare
to croak
ukrócić, przykrócić
inizia ad imparare
to curtail
sięgać wstecz czasów
inizia ad imparare
to date back to
ofiarować
inizia ad imparare
to donate
zwracać uwagę na coś, przyciągać uwagę do czegoś
inizia ad imparare
to draw attention to sth
stanowczo sprzeciwiać się robieniu czegoś
inizia ad imparare
to draw the line at sth
podkreślać coś
inizia ad imparare
to emphasize sth
umożliwiać
inizia ad imparare
to enable
natknąć się, napotykać
inizia ad imparare
to encounter
rozwijać się, ewoluować
inizia ad imparare
to evolve
poszerzać, zwiększać
inizia ad imparare
to extend
bronić się, stawiać opór, odpierać atak
inizia ad imparare
to fight back
skupiać się na czymś
inizia ad imparare
to focus on sth
podlać kwiatki
inizia ad imparare
to frost a rock
generować, tworzyć
inizia ad imparare
to generate
wyzionąć ducha
inizia ad imparare
to give up the ghost
pójść na całego
inizia ad imparare
to go all the way
1. zupełnie się nie powieść 2. odejść, umrzeć
inizia ad imparare
to go south
iść tam, gdzie król chodzi piechotą
inizia ad imparare
to go to shake hands with the bishop
wskazywać
inizia ad imparare
to hint
polepszyć się
inizia ad imparare
to improve
zobowiązywać umową
inizia ad imparare
to indenture
obrażać kogoś
inizia ad imparare
to insult sb
dotyczyć, uczestniczyć
inizia ad imparare
to involve
kopnąć w kalendarz
inizia ad imparare
to kick the bucket
popaść w niełaskę
inizia ad imparare
to lose favour
stracić kontrolę nad czymś
inizia ad imparare
to lose one’s hold on sth
obsługiwać coś, zajmować się czymś
inizia ad imparare
to man sth
dopasować coś do czegoś
inizia ad imparare
to match sth with sth
narastać
inizia ad imparare
to mount
obrażać
inizia ad imparare
to offend
otwierać puszkę Pandory
inizia ad imparare
to open up a can of worms
odejść (umrzeć)
inizia ad imparare
to pass away
przekazać komuś pałeczkę
inizia ad imparare
to pass the baton on to sb
utorować drogę czemuś, przetrzeć szlaki do czegoś nowego
inizia ad imparare
to pave the way for sth
pot. doganiać, dorównywać
inizia ad imparare
to play catch-up
szczycić się czymś
inizia ad imparare
to pride oneself on sth
wynieść kogoś (np. na szczyty)
inizia ad imparare
to propel sb to sth
wąchać kwiatki od spodu
inizia ad imparare
to push up daisies
ugasić
inizia ad imparare
to quench
ulżyć sobie
inizia ad imparare
to relieve oneself
polegać na kimś
inizia ad imparare
to rely on sb
pozostawać
inizia ad imparare
to remain
zastępować coś
inizia ad imparare
to replace sth
nadal posiadać, utrzymać, zachować
inizia ad imparare
to retain
poświęcać
inizia ad imparare
to sacrifice
pędzić, biec
inizia ad imparare
to scurry
odcedzić kartofelki
inizia ad imparare
to see a man about a dog
zdemolować, rozwalić
inizia ad imparare
to smash up
po/toczyć się lawinowo
inizia ad imparare
to snowball
łagodzić coś
inizia ad imparare
to soften sth
rozpocząć się
inizia ad imparare
to start off
gromadzić, zbierać, magazynować
inizia ad imparare
to stockpile
zastępować coś, zajmować czyjeś miejsce
inizia ad imparare
to take the place of sth
zagrozić
inizia ad imparare
to threaten
zniweczyć, cofnąć
inizia ad imparare
to undo
zwiększać coś
inizia ad imparare
to up sth
wypowiedzieć, powiedzieć
inizia ad imparare
to utter
przekształcenie się
inizia ad imparare
transition
kołowrót, karuzela
inizia ad imparare
treadmill
nieprzegłosowany, nieuchwalony
inizia ad imparare
unballoted
ukryty
inizia ad imparare
underlying
zarobek
inizia ad imparare
wage
poważany
inizia ad imparare
well esteemed
ogólnie uznany
inizia ad imparare
well-established
handel hurtowy, hurt
inizia ad imparare
wholesale
rezygnacja z czegoś, wycofanie się z czegoś
inizia ad imparare
withdrawal of sth
zróżnicowany
inizia ad imparare
varied
uszkodzenie wzroku
inizia ad imparare
visual impairment
ochotnik
inizia ad imparare
volunteer

Devi essere accedere per pubblicare un commento.