matura rozszerzona 2017 zad. 4 słówka

 0    53 schede    wiczkaszubowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
nagroda
inizia ad imparare
reward
regulować
inizia ad imparare
to adjust
odnawialny (np. źródło energii)
inizia ad imparare
sustainable
pasy
inizia ad imparare
lanes
rozpowszechniony
inizia ad imparare
widespread
prześcigać
inizia ad imparare
outrace
równie, tak samo
inizia ad imparare
equally
miasto
inizia ad imparare
municipality
droga wodna
inizia ad imparare
waterway
rolny
inizia ad imparare
agricultural
przyciemnić światła
inizia ad imparare
dim
zezwolić
inizia ad imparare
permit
corocznie
inizia ad imparare
annually
efektywność
inizia ad imparare
efficiency
ochoczo
inizia ad imparare
eagerly
odpadki
inizia ad imparare
garbage
śmieci
inizia ad imparare
litter
liczyć, opierać się
inizia ad imparare
to rely
przeprowadzać
inizia ad imparare
perform
ambitny
inizia ad imparare
ambitious
prowadzić
inizia ad imparare
lead - led - led
w dużej mierze, w znacznym stopniu
inizia ad imparare
largely
węgiel
inizia ad imparare
carbon
wprowadzić
inizia ad imparare
to introduce
skuteczny
inizia ad imparare
effective
rozwiązanie
inizia ad imparare
solution
rygorystyczny, surowy
inizia ad imparare
strict
bierzący, obecny
inizia ad imparare
current
natężenie ruchu
inizia ad imparare
flow rate
pojazdy
inizia ad imparare
vehicles
certyfikowany ekologicznie
inizia ad imparare
eco-certification
obejmować, zawierać
inizia ad imparare
involve
wykorzystanie
inizia ad imparare
the use
odpadki komunalne
inizia ad imparare
Municipal waste
odzyskać
inizia ad imparare
recover
budynki mieszkalne
inizia ad imparare
residential buildings
w rzeczywistości
inizia ad imparare
in fact
równowartość
inizia ad imparare
equivalent
pochwała
inizia ad imparare
praise
wysiłki w zakresie ochrony
inizia ad imparare
Conservation efforts
sieć
inizia ad imparare
network
jakiś
inizia ad imparare
some
usługi
inizia ad imparare
services
przyjęty
inizia ad imparare
adopted
mieszkańcy
inizia ad imparare
residents
każdy
inizia ad imparare
each
obywatel
inizia ad imparare
citizen
znacznie
inizia ad imparare
greatly
dzielnica
inizia ad imparare
district
wymyślić coś, wpaść na coś
inizia ad imparare
come up with something, come up with something
zachowanie
inizia ad imparare
behaviour
wprowadzić
inizia ad imparare
implement
mieszkaniowy
inizia ad imparare
housing

Devi essere accedere per pubblicare un commento.