Matura Masters Intermediate Unit 5

 0    65 schede    kate91k
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podziwiać
inizia ad imparare
admire
apatyczny
inizia ad imparare
apathetic
tło; kontekst
inizia ad imparare
background
transparent
inizia ad imparare
banner
projekt ustawy; rachunek
inizia ad imparare
bill
blokować
inizia ad imparare
blockade
bojkotować
inizia ad imparare
boycott
kandydat
inizia ad imparare
candidate
koalicja
inizia ad imparare
coalition
cyberprzemoc
inizia ad imparare
cyber- bullying
pokonany
inizia ad imparare
defated
demokracja
inizia ad imparare
democracy
zakłócać
inizia ad imparare
disrupt
oboiwiązek
inizia ad imparare
duty
umożliwiać
inizia ad imparare
enable
zazdrościć
inizia ad imparare
envy
czynnik
inizia ad imparare
factor
dostać odpowiedź zwrotną
inizia ad imparare
get feedback
wybory parlamentarne
inizia ad imparare
general election
złudzenie
inizia ad imparare
illusion
wskazywać
inizia ad imparare
indicate
obojętność
inizia ad imparare
indifference
obojętny
inizia ad imparare
indifferent
podjąć przemyślaną decyzję
inizia ad imparare
make an informed decision
kwestia; numer (czasopisma)
inizia ad imparare
issue
brak informacji
inizia ad imparare
lack of information
środek
inizia ad imparare
medium
obowiązkowy
inizia ad imparare
obligatory compulsory
rozpocząć okupację
inizia ad imparare
begin an occupation
obrażać kogoś
inizia ad imparare
offend
obraźliwy
inizia ad imparare
offensive
opozycja
inizia ad imparare
opposition
partnerstwo
inizia ad imparare
partnership
przejść o ustawie
inizia ad imparare
pass
okres
inizia ad imparare
period
kordon pikietujących
inizia ad imparare
picket line
transparent; plakat
inizia ad imparare
placard
polityka (czegoś): strategia polityczna
inizia ad imparare
policy
sondaż
inizia ad imparare
poll survey
głosowanie drogą pocztową
inizia ad imparare
postal vote
przyłączyć się do marszu protestacyjnego
inizia ad imparare
join a protest march
pogardzać
inizia ad imparare
despise look down on
wiec
inizia ad imparare
rally
wykorzystywać prawo do głosowania
inizia ad imparare
take advantage of right to vote
tajne głosowanie
inizia ad imparare
secret ballot
prosty; zwyczajny
inizia ad imparare
straightforward
dający do myślenia
inizia ad imparare
thought - provoking
przedsięwzięcie
inizia ad imparare
venture
ciężki
inizia ad imparare
tough
różnorodny
inizia ad imparare
wide - ranging; diverse
skierowany do
inizia ad imparare
aimed at
prowadzony przez
inizia ad imparare
run by
wpadać na pomysł; zaproponować: wymyślić
inizia ad imparare
come up with invent think of
tolerować; znosić
inizia ad imparare
put up with tolerate
bieda
inizia ad imparare
poverty
głodzić
inizia ad imparare
starve
zgadzać się z
inizia ad imparare
go along with agree with
kontynuować
inizia ad imparare
get on with continue carry on
przemawiać do kogoś; sprawiać, że ludzie słuchają/ rozumieja
inizia ad imparare
get through to make people listen/ understand
wzrastać
inizia ad imparare
go up increase
stawać w obronie; wspierać, podjąć działania
inizia ad imparare
stand up for support take action
obecny
inizia ad imparare
current
świadomy politycznie
inizia ad imparare
politically aware
wpływać (na kogoś)
inizia ad imparare
affect
lenistwo
inizia ad imparare
laziness

Devi essere accedere per pubblicare un commento.