MATURA FOCUS 3; UNIT 08

 0    160 schede    agnieszkawawrzyniak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
odwaga
inizia ad imparare
courage
odważny
inizia ad imparare
courageous
okrutny
inizia ad imparare
cruel
okrucieństwo
inizia ad imparare
cruelty
determinacja
inizia ad imparare
determination
zdeterminowany
inizia ad imparare
determined
entuzjazm
inizia ad imparare
enthusiasm
entuzjastyczny, pełen entuzjazmu
inizia ad imparare
enthusiastic
hojność, wielkoduszność
inizia ad imparare
generosity
hojny, wielkoduszny
inizia ad imparare
generous
pomocny, uczynny
inizia ad imparare
helpful
uczynność
inizia ad imparare
helpfulness
uczciwy
inizia ad imparare
honest
uczciwosć
inizia ad imparare
honesty
honorowy, uczciwy
inizia ad imparare
honourable
feel hopeful - mieć nadzieję
inizia ad imparare
hopeful
pomysłowy, twórczy
inizia ad imparare
imaginative
miły, uczynny
inizia ad imparare
kind
życzliwość, dobroć
inizia ad imparare
kindness
leniwy
inizia ad imparare
lazy
samotny
inizia ad imparare
lonely
lojalny
inizia ad imparare
loyal
lojalność
inizia ad imparare
loyalty
materialistyczny
inizia ad imparare
materialistic
skromny
inizia ad imparare
modest
optymizm
inizia ad imparare
optimism
optymistyczny
inizia ad imparare
optimistic
cierpliwy
inizia ad imparare
patient
uprzejmy
inizia ad imparare
polite
przymioty, pozytywne cechy charateru
inizia ad imparare
qualities
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
samolubny
inizia ad imparare
selfish
wrażliwy
inizia ad imparare
sensitive
głupi
inizia ad imparare
stupid
głupota
inizia ad imparare
stupidity
pełen współczucia
inizia ad imparare
sympathetic
dobrze wychowany
inizia ad imparare
well-mannered
doceniać, cenić sobie
inizia ad imparare
appreciate
bosy
inizia ad imparare
barefoot
mieć szczęście / mniej szczęścia
inizia ad imparare
be fortunate / less fortunate
wrócić na łono rodziny
inizia ad imparare
be reunited with one's family
żebrać
inizia ad imparare
beg
żebrak/żebraczka
inizia ad imparare
beggar
korzyść
inizia ad imparare
benefit
odwiedzić kogos
inizia ad imparare
call on sb
zbierać pieniądze
inizia ad imparare
collect money
zbiórka pieniędzy, kwesta
inizia ad imparare
collection
pojemnik na zbiórkę datków
inizia ad imparare
collection cup
zrobić dobry uczynek
inizia ad imparare
do a good deed
dać datek, podarować
inizia ad imparare
donate
datek, darowizna
inizia ad imparare
donation
starsi ludzie
inizia ad imparare
elderly people
przyjaźń
inizia ad imparare
friendship
pomóc komuś
inizia ad imparare
give sb a hand
pomóc komuś, poratować kogoś
inizia ad imparare
help sb out
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
zainspirować
inizia ad imparare
inspire
bez pracy
inizia ad imparare
jobless
zaoferować komuś nagrodę/pracę
inizia ad imparare
offer sb a reward / a job
zorganizować wyprzedaż
inizia ad imparare
organise a sale
sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął
inizia ad imparare
put a smile on sb's face
zbierać pieniądze na cel dobroczynny
inizia ad imparare
raise money for charity
używane ubrania
inizia ad imparare
second-hand clothes
schronienie
inizia ad imparare
shelter
okazać wdzięczność
inizia ad imparare
show your appreciation
spać pod gołym niebem
inizia ad imparare
sleep rough
niewidomi
inizia ad imparare
the blind
głusi
inizia ad imparare
the deaf
wolontariat
inizia ad imparare
voluntary work
sprawić by komuś zrobiło się ciepło na duszy
inizia ad imparare
warm sb's heart
aresztować
inizia ad imparare
tarrest
złamać przepisy/prawo
inizia ad imparare
break the rules / the law
alarm antywłamaniowy
inizia ad imparare
burglar alarm
kradzież z włamaniem
inizia ad imparare
burglary
włamać się i okraść
inizia ad imparare
burgle
sprawa, dochodzenie w sprawie
inizia ad imparare
case
cela
inizia ad imparare
cell
popełnić morderstwo/przestępstwo
inizia ad imparare
commit a murder/a crime
uszkodzenie mienia
inizia ad imparare
criminal demage
kara śmierci
inizia ad imparare
death penalty
wykopać tunel
inizia ad imparare
dig a tunnel
uciec
inizia ad imparare
escape
próba ucieczki
inizia ad imparare
escape attempt / attempted escape
wyrzucić kogoś ze szkoły
inizia ad imparare
exclude sb from school
śledzić
inizia ad imparare
follow
uwięzić
inizia ad imparare
imprison
prowadzić śledztwo w sprawie czegoś
inizia ad imparare
investigate sth
sędzia
inizia ad imparare
judge
zabić
inizia ad imparare
kill
zamek
inizia ad imparare
lock
zamknąć kogoś na klucz
inizia ad imparare
lock sb
morderca
inizia ad imparare
murderer
policjant/policjantka
inizia ad imparare
policeman / policewoman / police officer
strażnik więzienny
inizia ad imparare
prison guard
więzień
inizia ad imparare
prisoner
ukarać
inizia ad imparare
punish
przesłuchiwać
inizia ad imparare
question
zwolnić z więzienia
inizia ad imparare
release from prison
rabunek
inizia ad imparare
robbery
firma ochroniarska
inizia ad imparare
security firm
zewnętrzne oświetlenie posesji
inizia ad imparare
security lights
wyrok
inizia ad imparare
sentence
skazać kogoś na (śmierć/więzienie)
inizia ad imparare
sentence sb to(death/prison)
ukraść
inizia ad imparare
steal
podejrzany
inizia ad imparare
suspect
podejrzewać
inizia ad imparare
suspect
kradzież
inizia ad imparare
theft
mundur
inizia ad imparare
uniform
przemoc
inizia ad imparare
violence
młodociany przestępca
inizia ad imparare
young offender
zakazać, znieść
inizia ad imparare
abolish
władze
inizia ad imparare
authorities
źle się zachowywać
inizia ad imparare
behave badly
obywatel
inizia ad imparare
citizen
konstytucja
inizia ad imparare
constitution
demonstracja
inizia ad imparare
demonstration
wybierać (w drodze wyboru)
inizia ad imparare
elect
zatrudnienie (na pełen etat/na pół etatu)
inizia ad imparare
(full-time/part-time) employment
rząd
inizia ad imparare
government
imigrant
inizia ad imparare
immigrant
większość
inizia ad imparare
majority
sąsiad
inizia ad imparare
neighbour
okolica
inizia ad imparare
neighbourhood
organizacja
inizia ad imparare
organisation
polityk
inizia ad imparare
politician
instytucja publiczna
inizia ad imparare
public institution
konferencja prasowa
inizia ad imparare
press conference
statystka
inizia ad imparare
statistics
zrobić z kogoś głupca
inizia ad imparare
make a fool of sb
hałasować
inizia ad imparare
make a noise
zrobić uwagę, wysunąć twierdzenie
inizia ad imparare
make a point
ukarać kogoś dla przykładu
inizia ad imparare
make an example of sb
usprawiedliwiać się
inizia ad imparare
make an excuse
wytwarzać (samochody/drzwi)
inizia ad imparare
make (cars / doors)
sprawić, żeby ktoś coś zrobił
inizia ad imparare
make sb do sth
uszczęśliwić/ zasmucić/ rozzłościć kogoś
inizia ad imparare
make sb happy/sad/angry
uszczęśliwić kogoś
inizia ad imparare
make sb's day
ułatwić/utrudnić coś
inizia ad imparare
make sth easier/harder
średni
inizia ad imparare
average
być pod wrażeniem czegoś
inizia ad imparare
be impressed by sth
utonąć
inizia ad imparare
drown
angażować
inizia ad imparare
engage
zaręczyny
inizia ad imparare
engagement
pierścionek zaręczynowy
inizia ad imparare
engagement ring
jęczeć
inizia ad imparare
groan
trzymać coś przy uchu
inizia ad imparare
hold sth against your ear
incydent
inizia ad imparare
incident
podnieść kogoś (i postawić na nogi)
inizia ad imparare
lift sb onto their feet
średnio
inizia ad imparare
on average
punkt widzenia
inizia ad imparare
point of view
promować, reklamować
inizia ad imparare
promote
objąć kogoś
inizia ad imparare
put your hands round sb
zatkać uszy rękoma
inizia ad imparare
put your hands over your ears
przypadkowy, niezaplanowany
inizia ad imparare
random
wypisać kogoś ze szpitala
inizia ad imparare
release from the hospital
stresujący
inizia ad imparare
stressful
złapać kogoś za ramię
inizia ad imparare
take hold of sb's arm
dostroić/ustawić radio
inizia ad imparare
tune a radio
zrobić głośniej
inizia ad imparare
turn up the volume
szum, który wydobywa się z radia niedostrojonego do żadnej stacji
inizia ad imparare
white noise

Devi essere accedere per pubblicare un commento.