MATURA EXPLORER - module 2

5  1    441 schede    goosiap
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
participate in
inizia ad imparare
take part in sth.
political
inizia ad imparare
polityczny
politician
inizia ad imparare
polityk
politics
inizia ad imparare
polityka
profitable
inizia ad imparare
zyskowny (nastawiony na zysk), korzystny, pożyteczny
unprofitable / non-profitable
inizia ad imparare
niedochodowy
make profits
inizia ad imparare
osiągać zyski
threat
inizia ad imparare
groźba
threaten
inizia ad imparare
zagrażać
to threaten sb (with sth)
inizia ad imparare
grozić komuś (czymś)
threatening
inizia ad imparare
zagrażający, groźny
environmental protection
inizia ad imparare
ochrona środowiska
protect
inizia ad imparare
ochraniać
aid
inizia ad imparare
pomoc
medical aid
inizia ad imparare
medyczna pomoc
crescent
inizia ad imparare
półksiężyc
assistance
inizia ad imparare
pomoc, wsparcie
assist
inizia ad imparare
wspierać, pomagać
to assist sb in/with sth
inizia ad imparare
pomagać komuś w czymś
provide
inizia ad imparare
dostarczać, dawać
nationality
inizia ad imparare
narodowość
nationality polish
inizia ad imparare
(nie Poland)
religious beliefs
inizia ad imparare
przekonania religijne
to belive
inizia ad imparare
wierzyć, uwierzyć
race
inizia ad imparare
rasa
found
inizia ad imparare
zakładać, założyć
to comprise sth
inizia ad imparare
składać się z czegoś
comprise
inizia ad imparare
obejmować, składać się
comprise
inizia ad imparare
contain, include, consist of
inappropriate
inizia ad imparare
nieodpowiedni
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni
improve
inizia ad imparare
polepszać, poprawiać
improvement
inizia ad imparare
polepszenie, poprawa
vulnelable
inizia ad imparare
wrażliwy, bezbronny
to be vulnerable to sth
inizia ad imparare
być podatnym (narażonym) na coś
susceptible to sth / prone to sth
inizia ad imparare
być podatnym na coś
capacity
inizia ad imparare
zdolność, pojemność
dignity
inizia ad imparare
godność
refugee
inizia ad imparare
uchodźca
victim
inizia ad imparare
ofiara
natural disasters
inizia ad imparare
klęska żywiołowa
disastrous
inizia ad imparare
katastrofalny
relief operations
inizia ad imparare
akcja ratunkowa, pomoc humanitarna
combine
inizia ad imparare
łączyć, mieszać
development
inizia ad imparare
rozwój
developmental
inizia ad imparare
rozwojowy
develop
inizia ad imparare
rozwijać
strengthen
inizia ad imparare
wzmacniać, umacniać
strength
inizia ad imparare
siła
strong
inizia ad imparare
silny
be at
inizia ad imparare
(kolokacja)
advert / advertisement / ad
inizia ad imparare
reklama, ogłoszenie
book blurb
inizia ad imparare
okładka reklamowa z tyłu książki
internal report
inizia ad imparare
raport wewnętrzny
mission
inizia ad imparare
misja
press release
inizia ad imparare
oświadczenie prasowe
to survive
inizia ad imparare
przetrwać, ocaleć, przeżuć
survival
inizia ad imparare
przetrwanie, przeżycie
survivor
inizia ad imparare
przy życiu
charitable
inizia ad imparare
charytatywny
secular
inizia ad imparare
świecki
theoretical
inizia ad imparare
teoretyczny
theory
inizia ad imparare
teoria
established
inizia ad imparare
ustalony, przyjęty, uznany
extensive
inizia ad imparare
rozległy
small-scale
inizia ad imparare
na małą skalę
famine
inizia ad imparare
głód
to relieve
inizia ad imparare
przynosić ulgę, łagodzić
relief
inizia ad imparare
ulga
to carry out (operationes)
inizia ad imparare
przeprowadzać (np. operacje, badanie)
drought
inizia ad imparare
susza
shelter
inizia ad imparare
schronienie
a severe problem
inizia ad imparare
poważny problem
gain experience
inizia ad imparare
zdobyć doświadczenie
gain confidence
inizia ad imparare
zyskać pewność siebie, zdobyć zaufanie
be at the helm
inizia ad imparare
być u steru, być na czele statku (dosłownie i w przenośni)
prey
inizia ad imparare
zdobycz
hunt
inizia ad imparare
polować
hunter
inizia ad imparare
łowca, myśliwy
track / track down
inizia ad imparare
śledzić / wyśledzić
destroy
inizia ad imparare
niszczyć
harpoon
inizia ad imparare
harpun
harass
inizia ad imparare
prześladować, lękać, dręczyć, molestować
on board
inizia ad imparare
na pokładzie
whaling
inizia ad imparare
wielorybnictwo
whalers
inizia ad imparare
statek wielorybniczy
whale
inizia ad imparare
wieloryb
conservation
inizia ad imparare
ochrona
any means
inizia ad imparare
wszelkimi możliwymi sposobami, środkami
indifferent
inizia ad imparare
obojętny
indifferent to
inizia ad imparare
obojętny na coś
warrior
inizia ad imparare
wojownik
gale
inizia ad imparare
wichura
smashing
inizia ad imparare
fantastyczny
smash
inizia ad imparare
rozbijać, roztrzaskać
smashing into
inizia ad imparare
uderzyć w coś
to breathe
inizia ad imparare
oddychać
breath
inizia ad imparare
oddech
to head
inizia ad imparare
przewodzić
due north/south
inizia ad imparare
dokładnie na północ/południe (tylko odnośnie kierunków)
crew
inizia ad imparare
załoga
engaging
inizia ad imparare
ujmujący
legal
inizia ad imparare
legalny
illegal
inizia ad imparare
nielegalny
sail
inizia ad imparare
żeglować, płynąć
violent
inizia ad imparare
gwałtowny, okrutny, pełen przemocy
violence
inizia ad imparare
przemoc
judge
inizia ad imparare
oceniać
to judge by sth.
inizia ad imparare
oceniać na podstawie
a judge
inizia ad imparare
sędzia
to misjudge
inizia ad imparare
źle osądzić
judg(e)ment
inizia ad imparare
wyrok, osąd, ocena
preparation
inizia ad imparare
przygotowanie
to conduct preparationes
inizia ad imparare
prowadzić przygotowania
welder
inizia ad imparare
spawacz
to weld
inizia ad imparare
spawać
make up
inizia ad imparare
składa się na, stanowić
razor-sharp
inizia ad imparare
ostry jak brzytwa
to sharpen
inizia ad imparare
naostrzyć, ostrzyć
sharpener
inizia ad imparare
temperówka
razor
inizia ad imparare
brzytwa
to realize sth
inizia ad imparare
zdawać sobie sprawę z czegoś, uświadamiać sobie coś
assigment
inizia ad imparare
zadanie, przydział, stanowisko
to assign
inizia ad imparare
zlecić, przydzielić
to dress
inizia ad imparare
ubierać się
put on
inizia ad imparare
zakładać
take off
inizia ad imparare
zdejmować, zdjąć
to wear
inizia ad imparare
nosić
dress
inizia ad imparare
sukienka
shadow
inizia ad imparare
cień
to shadow
inizia ad imparare
śledzić, być czyimś cieniem, zaciemniać
blip
inizia ad imparare
migać
founder
inizia ad imparare
założyciel
wake all hands
inizia ad imparare
podnieście wszyscy ręce
aim
inizia ad imparare
cel
aim at
inizia ad imparare
mieć na celu
o stare at sb/sth
inizia ad imparare
gapić się na kogoś / coś
arrive (came to)
inizia ad imparare
przybywać przyjeżdżać, przychodzić
arrive in
inizia ad imparare
przybywać do miasta / państwa
arrive at
inizia ad imparare
przybywać do konkretnego miejsca (np. lotnisko)
properly
inizia ad imparare
odpowiednio, właściwie, jak należy
proper
inizia ad imparare
prawdziwy, właściwy, odpowiedni
improper
inizia ad imparare
niewłaściwy, błędny, niestosowny
improperly
inizia ad imparare
niewłaściwie, nieodpowiednio
inquiry room
inizia ad imparare
pokój przesłuchań
inquiry
inizia ad imparare
dochodzenie, przesłuchanie
a detention centre
inizia ad imparare
areszt
accommodate
inizia ad imparare
pomieścić, zmieścić, zakwaterować
accommodation
inizia ad imparare
zakwaterowanie
intend to do sth
inizia ad imparare
zamierzać coś zrobić
homeland
inizia ad imparare
ojczyzna
flock
inizia ad imparare
stado
flock to
inizia ad imparare
przybywać stadnie
balloon
inizia ad imparare
gwałtownie wzrastać
bother
inizia ad imparare
kłopot
to bother
inizia ad imparare
denerwować, niepokoić
single out
inizia ad imparare
wyróżniać, wybierać, selekcjonować
curb
inizia ad imparare
powstrzymywać, ograniczać, hamować
scrawl
inizia ad imparare
gryzmolić, bazgrać
would-be
inizia ad imparare
przyszły
would-be husband
inizia ad imparare
przyszły mąż
right away
inizia ad imparare
od razu
thief
inizia ad imparare
złodziej
theft
inizia ad imparare
kradzież
to steal
inizia ad imparare
kraść
registry room
inizia ad imparare
miejsce gdzie się melduje, centrum meldunkowe
newcomer
inizia ad imparare
nowoprzybyły
to await sb/sth
inizia ad imparare
oczekiwać
to wait
inizia ad imparare
czekać
to await
inizia ad imparare
oczekiwać
restore
inizia ad imparare
odnawiać, restaurować
restoration
inizia ad imparare
przywrócenie, odnowienie
honour
inizia ad imparare
honor
honour
inizia ad imparare
uhonorować, czcić, honorować
congress
inizia ad imparare
kongres, zjazd
establish
inizia ad imparare
zakładać, ustanowić powoływać
federal
inizia ad imparare
związkowy, federalny
poverty
inizia ad imparare
bieda
overpopulation
inizia ad imparare
ponad populacja, przeludnienie
pressure
inizia ad imparare
nacisk, napór
mark
inizia ad imparare
zaznaczyć, wyznaczyć
close to
inizia ad imparare
blisko
peak
inizia ad imparare
szczyt
peak year
inizia ad imparare
rok szczytowy
peak season
inizia ad imparare
szczytowy sezon
immigrants
inizia ad imparare
imigranci
immigration
inizia ad imparare
imigracja
emigrants
inizia ad imparare
emigranci
emigration
inizia ad imparare
emigracja
make money
inizia ad imparare
(kolokacja) zarobić pieniądze
climb the stairs
inizia ad imparare
wspinać się po schodach
inspect
inizia ad imparare
przeszukiwać, kontrolować, badać
chalk
inizia ad imparare
kreda
line
inizia ad imparare
stanąć w kolejce
to pass
inizia ad imparare
zdać
to delay
inizia ad imparare
opóźniać, odwlekać
interminable
inizia ad imparare
nie mający końca, niekończący się
beyond
inizia ad imparare
poza
to crowd
inizia ad imparare
tłoczyć się, gromadzić się
flow
inizia ad imparare
napływ
to flow
inizia ad imparare
płynąć, napływać
restrictive laws
inizia ad imparare
restrykcyjne prawa
require
inizia ad imparare
wymagać
to require sth of sb
inizia ad imparare
wymagać czegoś od kogoś
consular officials
inizia ad imparare
konsulowie
abroad
inizia ad imparare
za granicą
decay
inizia ad imparare
rozpad, rozkład, zniszczenie
restaurator
inizia ad imparare
rwstaurator
trace
inizia ad imparare
ślad
in detention
inizia ad imparare
w areszcie
detention
inizia ad imparare
zatrzymanie
poem
inizia ad imparare
wiersz
poet
inizia ad imparare
poeta
poetry
inizia ad imparare
poezja
religious
inizia ad imparare
religijny
religion
inizia ad imparare
religia
among
inizia ad imparare
wśród, pośród
blast you
inizia ad imparare
(informal) wyrażenie pełne irytacji, 'niech cię diabli wezmą!'
long
inizia ad imparare
długi
length
inizia ad imparare
długość
to lengthen
inizia ad imparare
wydłużać
length of journey
inizia ad imparare
długość podróży
awesome
inizia ad imparare
wspaniały, niesamowity
countless
inizia ad imparare
niezliczony
site
inizia ad imparare
miejsce
journey
inizia ad imparare
podróż
trip
inizia ad imparare
wyprawa, wycieczka
landmarks
inizia ad imparare
kluczowe miejsca, miejsca rozpoznawalne
destination
inizia ad imparare
cel podróży, cel, miejsce docelowe, przeznaczenie
to encounter sb/sth
inizia ad imparare
stykać się z kimś / czymś
encounter
inizia ad imparare
spotykać, spotkanie
direct flights
inizia ad imparare
lot bezpośredni
price
inizia ad imparare
cena
route
inizia ad imparare
trasa
tour
inizia ad imparare
objazdówka
method of transport
inizia ad imparare
metoda transportu
pilgrimage
inizia ad imparare
pielgrzymka
hung off the side of a mountain
inizia ad imparare
zawisnąć na skraju góry
hung (regularny)
inizia ad imparare
powiesić się
hung (nieregularny)
inizia ad imparare
powiesić coś
unforgettable
inizia ad imparare
niezapomniany
lorry
inizia ad imparare
ciężarówka
tow
inizia ad imparare
holować, wyciągać
tilt
inizia ad imparare
przechylać (się)
tilt to
inizia ad imparare
przechylać się w (którą stronę, np. w lewo)
citizen
inizia ad imparare
obywatel
citizenship
inizia ad imparare
obywatelstwo
ethnic
inizia ad imparare
etniczny
foreigner
inizia ad imparare
obcokrajowiec
stranger
inizia ad imparare
nieznajomy, obcy, obca osoba
integration
inizia ad imparare
integracja
assimilation
inizia ad imparare
asymilacja
first-generation
inizia ad imparare
pierwsze pokolonie
second-generation
inizia ad imparare
drugie pokolenie
generation
inizia ad imparare
pokolenie
bar chart
inizia ad imparare
wykres słupkowy
horizontal
inizia ad imparare
poziomy
vertical
inizia ad imparare
pionowy
explein sth to sb
inizia ad imparare
wyjaśniać coś komuś
procentage
inizia ad imparare
procent (bez liczby, np. wysoki procent)
overseas
inizia ad imparare
zagranica (patrząc z punktu widzenia UK)
rise
inizia ad imparare
rosnąć, wzrastań (rise - rise -risen)
a third
inizia ad imparare
jedna trzecia
double
inizia ad imparare
podwoić
treble
inizia ad imparare
potroić
approximately
inizia ad imparare
około, w przybliżeniu
nearly
inizia ad imparare
prawie, niemalże
just under
inizia ad imparare
trochę poniżej
just over
inizia ad imparare
trochę powyżej
fall
inizia ad imparare
spadać
fall by a half
inizia ad imparare
spadać o połowę
fall a third
inizia ad imparare
spadać o jedną trzecią
helpful
inizia ad imparare
pomocny
unhelpful
inizia ad imparare
niepomocny
wave
inizia ad imparare
fala
time line
inizia ad imparare
oś czasu, linia czasu
enlargement
inizia ad imparare
powiększenie
large
inizia ad imparare
olbrzymi, wielki
enlarge
inizia ad imparare
powiększać, powiększenie
unrest
inizia ad imparare
niepokoje
commonwealth
inizia ad imparare
federacja, wspólnota narodów
former
inizia ad imparare
pierwszy, były
work force
inizia ad imparare
siła robocza
race relations
inizia ad imparare
stosunki / relacje rasowe
immigration law
inizia ad imparare
prawa imigrantów
civil war
inizia ad imparare
wojna domowa
asylum seeker
inizia ad imparare
poszukiwacze azylu
labour market
inizia ad imparare
rynek pracy
help
inizia ad imparare
pomoc
helpfully
inizia ad imparare
z pomocą
at work
inizia ad imparare
w pracy
pull off
inizia ad imparare
zciągnąć zsunąć
to startle sb
inizia ad imparare
przestraszyć, zaskoczyć, wstrząsnąć kimś
work permit
inizia ad imparare
pozwolenie na pracę
permission
inizia ad imparare
pozwolenie
workplace
inizia ad imparare
miejsce pracy
workload
inizia ad imparare
nakład pracy
work experience
inizia ad imparare
doświadczenie zawodowe
travel document
inizia ad imparare
paszport
travel insurance
inizia ad imparare
ubezpieczenie podróżne
travel agency
inizia ad imparare
biuro podróży
life style
inizia ad imparare
styl życia
lifeboat
inizia ad imparare
szalupa
life story
inizia ad imparare
historia życiowa
job description
inizia ad imparare
zakres praw i obowiązków w pracy
job share
inizia ad imparare
podział pracy
job satisfaction
inizia ad imparare
satysfakcja z pracy
home page
inizia ad imparare
strona startowa
home office
inizia ad imparare
biuro domowe
homesickness
inizia ad imparare
tęsknota za domem
homesick
inizia ad imparare
tęsknić za domem
to be/get/feel homesick
inizia ad imparare
mieć/czuć tęsknotę za domem
to take out a insurance
inizia ad imparare
wukupić ubezpieczenie
loan
inizia ad imparare
pożyczka
approval
inizia ad imparare
aprobata
disapproval
inizia ad imparare
dezaprobata
to disapprove of sth
inizia ad imparare
nie pochwalać czegoś
changing room
inizia ad imparare
szatnia
get dress
inizia ad imparare
ubierać się
kind
inizia ad imparare
życzliwy, uprzemy
goalie
inizia ad imparare
kondom, pigułka antykoncepcyjna, środek antykoncepcyjny
towel
inizia ad imparare
ręcznik
to towel
inizia ad imparare
wycierać
shrug
inizia ad imparare
wzruszenie ramionami
comfortable
inizia ad imparare
wygodny, komfortowy
comfort
inizia ad imparare
konfort
discomfort
inizia ad imparare
dyskonfort
discomfortable
inizia ad imparare
niekonfortowy
blimey!
inizia ad imparare
do licha! (zaskoczenie)
suppose
inizia ad imparare
sądzić, przypuszczać
pick up
inizia ad imparare
podnieść coś co leży niżej, zrywać (truskawki, grzyby), poderwać kogoś, podrzucić kogoś gdzieś, odebrać kogoś z kądś
pick up a language
inizia ad imparare
nauczyć się języka
cut in
inizia ad imparare
wciąć się do rozmowy
interrupt
inizia ad imparare
przerywać, przeszkadzać
support
inizia ad imparare
wspierać, wsparcie
supportive
inizia ad imparare
wspierający
grin at sb
inizia ad imparare
uśmiechać się do kogoś, uśmiech
to marry sb
inizia ad imparare
ożenić się, wyjść za mąż (bez przyimka - he married her)
to get married to sb
inizia ad imparare
ożenił się z (np. Marią, swoją narzeczoną)
He's married with a son
inizia ad imparare
Jest żonaty i ma syna. ('with' zmienia znaczenie, gdyby było 'to' znaczyłoby, że się ożenił z synem)
to shake
inizia ad imparare
potrząsnąć głową na nie (shake - shook - shaken)
to nod
inizia ad imparare
przytaknąć, potrząsnąć głową na tak (regularny)
throat
inizia ad imparare
gardło
to pack
inizia ad imparare
pakować, spakować się
to unpack
inizia ad imparare
rozpakować się
put up with
inizia ad imparare
tolerate sb/sth
that's not on
inizia ad imparare
wyrazenie że to niedopuszczalne
unacceptable
inizia ad imparare
niedopuszczalne
backward
inizia ad imparare
zacofany
love match
inizia ad imparare
związek / małżeństwo oparte na miłości
arranged (marriage)
inizia ad imparare
aranżacja (małżeństwa)
volunteer
inizia ad imparare
wolontariusz
correct
inizia ad imparare
poprawny
incorrect
inizia ad imparare
niepoprawny
tasks
inizia ad imparare
zadania, zlecenia
research
inizia ad imparare
badania
carry out/conduct/do research
inizia ad imparare
wykonywać badania
office duties
inizia ad imparare
prace biurowe
skills
inizia ad imparare
umiejętności
independent working skills
inizia ad imparare
umiejętność samodzielnej pracy
experience
inizia ad imparare
doświadczenie
fluency in
inizia ad imparare
płynność, biegłość w
working hours
inizia ad imparare
godziny pracy
depending on
inizia ad imparare
zależeć od
salary
inizia ad imparare
pensja
expenses
inizia ad imparare
wydatki
flexible
inizia ad imparare
elastyczny
to suit the someone
inizia ad imparare
dopasować do
causes of international help
inizia ad imparare
przyczyny niesienia pomocy miedzynarodowej
demonstrate secular
inizia ad imparare
prezentować przekonania świeckie
discrimination
inizia ad imparare
dyskryminacja
tolerance
inizia ad imparare
tolerancja
intolerance
inizia ad imparare
nietolerancja
infringe human rights
inizia ad imparare
łamać prawa człowieka
society
inizia ad imparare
społeczeństwo
lack of freedom of conscience
inizia ad imparare
brak wolności sumienia
protect human dignity
inizia ad imparare
chronić ludzką godność
racial prejudice
inizia ad imparare
uprzedzenia rasowe
racial segregation
inizia ad imparare
segregacja rasowa
religious persecution
inizia ad imparare
prześladowania religijne
threaten the victims' survival
inizia ad imparare
zagrażać życiu poszkodowanych
vulnerable people
inizia ad imparare
bezbronni ludzie
ways of helping people in need
inizia ad imparare
sposoby niesienia pomocy potrzebującym
collect donations
inizia ad imparare
zbierać datki
do some volontary work
inizia ad imparare
być wolontariuszem
non-profit
inizia ad imparare
nie przynoszący zysku
humanitarian organisation
inizia ad imparare
organizacja humanitarna
ombudsman
inizia ad imparare
rzecznik praw obywatelskich
promote
inizia ad imparare
promować
cultural awareness
inizia ad imparare
świadomość kulturowa
awareness of equality
inizia ad imparare
świadomość równosci
provide help
inizia ad imparare
zapewnić pomoc
raise money
inizia ad imparare
zbierać pieniądze
relief supplies
inizia ad imparare
pomoc humanitarna
rescue operation
inizia ad imparare
operacja ratunkowa
run a campaign
inizia ad imparare
prowadzić kampanie
large-scale
inizia ad imparare
na dużą skalę
social security
inizia ad imparare
bezpieczeństwo społeczne
stand up for prisoners of conscience
inizia ad imparare
stawać w obronie więźniów politycznych
ancestor
inizia ad imparare
przodek
be born in different culture
inizia ad imparare
urodzić się w innej kulturze
descendant
inizia ad imparare
potomek
emigrate for political reasons
inizia ad imparare
emigrować z powodów politycznych
green card
inizia ad imparare
zielona karta (zezwolenie na stały pobyt w USA)
return to one's homeland
inizia ad imparare
wrócić do ojczyzny
be granted asylum
inizia ad imparare
otrzymać azyl polityczny
seek refuge
inizia ad imparare
szukać schronienia
settle in a new country
inizia ad imparare
osiedlić się w nowym kraju
temporary shelter
inizia ad imparare
tymczasowe schronienie
environment
inizia ad imparare
środowisko
fauna
inizia ad imparare
fauna
amphibian
inizia ad imparare
płaz
bird of prey
inizia ad imparare
ptak drapieżny
mammal
inizia ad imparare
ssak
parasite
inizia ad imparare
pasożyt
predator
inizia ad imparare
drapieżnik
prey
inizia ad imparare
ofiara
reptile
inizia ad imparare
gad
rodent
inizia ad imparare
gryzoń
sandy bay
inizia ad imparare
piaszczysta zatoka
gulf
inizia ad imparare
zatoka
underwater cave
inizia ad imparare
podwodna jaskinia
coral reef
inizia ad imparare
rafa koralowa
stony desert
inizia ad imparare
kamienna pustynia
dune
inizia ad imparare
wydma
deciduous forest
inizia ad imparare
las liściasty
coniferous forest
inizia ad imparare
iglasty las
highlands
inizia ad imparare
wyżyny
lowlands
inizia ad imparare
niziny
marshy meadow
inizia ad imparare
podmokła łąka
mountain range
inizia ad imparare
łańcuch górski
mountain summit/peak/top
inizia ad imparare
szczyt góry
plain
inizia ad imparare
równina
swampy peninsula
inizia ad imparare
bagnisty półwysep
sandstone rock
inizia ad imparare
skała z piaskowca
rough seabed
inizia ad imparare
nierówne dno morskie
steep slope
inizia ad imparare
stromy stok
mountain stream
inizia ad imparare
potok górski
dormant volcano
inizia ad imparare
drzemiący wulkan
active volcano
inizia ad imparare
aktywny wulkan
waterfall
inizia ad imparare
wodospad

Devi essere accedere per pubblicare un commento.