matura angielski

 0    79 schede    depakina93
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Przede wszystkim
inizia ad imparare
first of all
patrzę na obrazek
inizia ad imparare
I'm looking at a picture of
mogę zobaczyć
inizia ad imparare
i can see
jeśli miałabym wybrać jeden z tych obrazków, myślę że był by to
inizia ad imparare
If I could choose one of these pictures, i think it would be
pozwól mi pomyśleć
inizia ad imparare
let me think
pewnego dnia
inizia ad imparare
one day
Nie ma tam żadnego innego
inizia ad imparare
there is no other
widok z okna
inizia ad imparare
the view from the window
z mojego punktu widzenia
inizia ad imparare
from my point of view
może się zdarzyć
inizia ad imparare
it can happen
całkiem zwyczajne jest dla mnie
inizia ad imparare
it's quite common for me
odłożyć (w czasie)
inizia ad imparare
postpone
być w dobrych stosunkach z
inizia ad imparare
get on with
zaczynając od
inizia ad imparare
to start with
po pierwsze
inizia ad imparare
firstly
zmniejszyć liczbę
inizia ad imparare
reduce the number
odpowiedni
inizia ad imparare
suitable
plakat
inizia ad imparare
poster
powietrze jest zanieczyszczane przez spaliny
inizia ad imparare
the air gets polluted by exhaust fumes of cars
jedna z najlepszych metod by
inizia ad imparare
one of the best way to
osiągnąć zdrowie i sprawność
inizia ad imparare
achieve good health and fitness
zachęcić
inizia ad imparare
encourage
dosięgnąć, osiągać
inizia ad imparare
reach
skoncentrowany/zaangażowany
inizia ad imparare
focused/engaged
zmusić kogoś do czegoś
inizia ad imparare
make sb do sth
spowodować,że ktoś jest jakiś
inizia ad imparare
make sb sth
wolałabym raczej iść
inizia ad imparare
I would rather go
doktor polecił mi porzucić kawę
inizia ad imparare
the doctor advised me to give up coffee
i tak dalej
inizia ad imparare
and so on
wymagać, wymaganie
inizia ad imparare
demand
nadwrażliwy
inizia ad imparare
oversensitive
dostać się
inizia ad imparare
get to
poznać
inizia ad imparare
get to know
dotychczas
inizia ad imparare
and so far
uważane jest to za niegrzeczne kiedy ktoś
inizia ad imparare
it is consider rude when other
śmiać się z siebie
inizia ad imparare
laughing about yourself
okazać się
inizia ad imparare
turn out
od wielu lat śpiewam
inizia ad imparare
for many years I have been singing
oszczędzać
inizia ad imparare
to save
mieć coś wspólnego
inizia ad imparare
to have sth in common
potrzebujemy kupić
inizia ad imparare
we need to buy
wypakuj swoje rzeczy i zejdź na dół na przekąskę
inizia ad imparare
unpack your things and come downstairs for a snack
nigdy nie widziałam czegoś podobnego
inizia ad imparare
i had never seen anything like that before
czy to jest daleko od transportu publicznego?
inizia ad imparare
is it far from the public transport?
woda i elektryczność jest wliczona?
inizia ad imparare
is water and electricity included?
muszę to przemyśleć
inizia ad imparare
i must think it over
wszystkie rachunki muszą być zapłacone dodatkowo
inizia ad imparare
all the bills must be paid extra.
spuchnięta
inizia ad imparare
swollen
wspinać się po górach
inizia ad imparare
to hike in the mountains
umowić się
inizia ad imparare
make an appointment
cecha
inizia ad imparare
characteristic/feature
główny cel
inizia ad imparare
main purpose
wypłata
inizia ad imparare
salary
ćwiczyć każdego dnia
inizia ad imparare
practise every day
starszy
inizia ad imparare
elder
pieczone mięso
inizia ad imparare
roasted meat
rozwijać się w firmie
inizia ad imparare
growing in a company
kandydat
inizia ad imparare
candidate
ona próbuje przekonać go i zmusić do przyznania się do błędu
inizia ad imparare
she's trying to convince him and make him admit his mistake
przekonywujący/ dominujący
inizia ad imparare
convincing/ dominating
narciarz
inizia ad imparare
skier
zjechać ze stoku
inizia ad imparare
to ski downhill
prowadzić zdrowy tryb życia
inizia ad imparare
lead a healthy lifestyle
na środku szlaku
inizia ad imparare
in the middle of the pist
jest metoda w tym szleństwie
inizia ad imparare
there's method in madness
budować silne więzi
inizia ad imparare
building strong family ties
mam nadzieje że nikt nie będzie mieć nic na przeciwko
inizia ad imparare
I hope that nobody will have anything against.
myć dość silnym żeby poradzić sobie z tym problemem
inizia ad imparare
to be strong enough to cope with this problem
z długą czarną sierścią
inizia ad imparare
with long, black pelage
kiermasz książki
inizia ad imparare
book sale
stołówka szkolna
inizia ad imparare
school canteen
czy sztuczne ognie szkodzą środowisku?
inizia ad imparare
Do fireworks harm the environment?
to może spowodować srodowiskowe szkody
inizia ad imparare
it will cause environmental harm
żagle
inizia ad imparare
sails
płot
inizia ad imparare
fence
cenić moją prywatność
inizia ad imparare
value my privacy
nadwaga
inizia ad imparare
overweight
przestępczość
inizia ad imparare
criminality
kradzież
inizia ad imparare
theft

Devi essere accedere per pubblicare un commento.